C.F. Møller vinner tävling om ett nytt landmärke i Västerås - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
14.3.2017

C.F. Møller vinner tävling om ett nytt landmärke i Västerås

C.F. Møller och C.F. Møller Landscapes vinnande projekt är ett 22 plan höghus, som bland annat får en panoramaträdgård på 15e våningen.
C.F. Møller vinner tävling om ett nytt landmärke i Västerås - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller vinner tävling om ett nytt landmärke i Västerås - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Höghuset på 22 plan utgör en ny signifikant siluett i Västerås skyline och ett karaktärsfullt landmärke för stadsdelen Lilludden. Arkitekturen kännetecknas av fasadernas tredimensionella relief och en grönskande panoramaträdgård på plan 15 med utsikt över staden och Mälaren. C.F. Møller med C.F. Møller Landscape föreslår i tävlingsförslaget att stommen utförs med en hybrid av massivträ och betong.


- Arkitekturen och detaljeringen av fasaderna är inspirerade av ljusets reflektioner på Mälarens vattenspegel. Resultatet är en tredimensionell och dynamisk fasadkomposition som är spännande både nära och på avstånd. Panoramaträdgården högt upp i byggnaden är ett positivt blickfång för staden och en fantastisk miljö för de boende i huset. Vår ambition har varit att optimera synergier mellan stad, byggnad och urban grönska, säger Ola Jonsson, Arkitekt C.F. Møller

 

Relief och ljus
Byggnadens fotavtryck är en elliptisk form med fasader som vänder sig till alla väderstreck. Balkongerna sveper längs med huset och binds samman på höjden av glasskivor som står rytmiskt placerade längs balkongernas yttre liv. De tunna horisontala balkongkanterna och de vertikala och skira glasskivorna ger fasaden en lätthet och reflekterar ljusets karaktär på platsen. Glasskivorna har integrerad belysning som tänds och lyfter fram fasadens relief även kvällstid. 


C.F. Møller föreslår i att stommen utförs med en hybrid av massivträ och betong. Betong är bärande konstruktion upp till plan 15 vid panoramaträdgården och ovanför utgörs de 7 översta våningarna av stomme i massivträ. Därmed nyttjas de två materialens potential i en positiv samverkan.

 

Fasaderna klädda med naturträ som är väderskyddad av ovanliggande balkonger. Balkongerna kan glasas in och fungerar som en vinterträdgård med möjlighet för odling och förlängd säsong ute för de boende. Bostadskvarteret har en variation av lägenhetsstorlekar med målet att nå en bred målgrupp.

 

Fokus på social hållbarhet
Höghuset ramar in ett publikt kvarterstorg i gatunivå och bidrar till en ny destination och mötesplats i stadsdelen. I byggnadens entréplan förbereds för restaurang och verksamheter som kantar det solstänkta torget. Den generösa växtväggen vid torgets långsida och panoramaträdgården på plan 15 är del av C.F. Møller strategi för att integrera växtlighet och värdeskapande ekosystemtjänster i stadslandskapet.


Arkitekttävlingen arrangerades av Riksbyggen i Västerås  och avgjordes i januari 2017. Enligt juryns utlåtande beskrivs C.F. Møller vinnande förslag enligt följande.

 

- Ett vackert hus med bra nyttjande av fastigheten med hänsyn till placering och skapande av torgytan. Det bästa förslaget med hänsyn till stadsmässighet i bottenplanet och det omgivande området. Bra lägenhetsantal och fördelning.


Övriga arkitekter som deltog i arkitekt tävlingen var Wingårdhs och Tham & Videgård arkitekter.


Flera höghus i fokus
C.F. Møller har under de senaste åren stått för ett antal viktiga höghus i Norden och Europa. Här under det färdigbyggda bostadskomplexet Alviks Torn i Stockholm, ett campus med studentbostäder i Odense och forskningsbyggnaden Mærsk Tornet i Köpenhamn.


I Stockholm står C.F. Møller tillsammans med Dinell Johansson bakom ett vinnande tävlingsförslag om ett bostadstorn åt HSB. Ett 26 våningars höghus i massivträ, vilket enligt planen skall stå färdigt till HSBs 100-års jubileum 2023. I Oslo arbetar C.F. Møller med ett centralt placerat höghusbyggeri i form av Krystalklar, vilket ska bli över 100 meter högt.


I Belgien håller C.F. Møller på att uppföra ett 24-våningars bostadstorn med särskild vikt på social hållbarhet. Projektet, som ligger i Antwerpen, har som mål att omdefiniera höghuset som en social, vertikal gemenskap. 

 

Fakta
Adress: Västerås
Arkitekt: C.F. Møller

Landskap: C.F. Møller Landscape
Uppdragsgivare: Riksbyggen
Omfattning: ca 15.700 m²
År: 2017
Tävling: 1:a pris i parallellt uppdrag 2017

 

Kontaktperson:
Ola Jonsson, Ansvarig arkitekt, Associerad Partner
Tel: +46 (0)761688708
Mail: ojn@cfmoller.com

 

Mer om projektet
Mer om Campus Kollegiet
Mer om Mærsk Tornet
Mer om HSB 2023
Mer om Alviks Torn
Mer om Krystalklar
Mer om Våningsbyggnad Antwerpen

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter