C.F. Møller vinner unikt vatten- och aktivitetsprojekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Landscape
29.3.2016

C.F. Møller vinner unikt vatten- och aktivitetsprojekt

C.F. Møller Landscapes projekt Nordhavnsøerne har vunnit den internationella tävlingen om ett nyskapande lärande-, aktivitets- och vattenlandskap i hamnbassängen framför nya Copenhagen International School i Nordhavnen.
C.F. Møller vinner unikt vatten- och aktivitetsprojekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Landscape
C.F. Møller vinner unikt vatten- och aktivitetsprojekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Landscape
Det nya Nordhavn i Köpenhamn börjar ta form på allvar, och nu skapar C.F. Møller Landscape ett av de första och mest unika projekten i, på och under vattnet i stadsdelen, efter att arkitektbyrån vunnit den internationella projekttävlingen om Nordhavnsøerne. Nordhavnsøerne ska ligga nära C.F. Møllers Copenhagen International School och ska koppla samman skolan med stadsdelen och stadsdelen med resten av Köpenhamn. Nordhavnsøerne är en urban park på vattnet, en mängd olika aktiviteter och uppehållsmöjligheter i nära kontakt med vattnet, vädret och naturen – ett nytt och annorlunda stadsrum i Nordhavnen. – Vårt förslag omfamnar på allvar mötet med vattnet och naturen i ögonhöjd. Projektet har en enorm potential som gemenskapsgenerator, som med vattnet som social och aktivitetsbaserad trigger kommer att tillföra området liv och atmosfär och därmed länka samman den kommande skolan med staden och staden med vattnet, berättar Lasse Palm, avdelningschef på C.F. Møller Landscape, om projektet. Öar skapar en länk mellan inne och ute Aktiviteterna på Nordhavnsøerne är fördelade på tre olika öar med sina egna särdrag: ”Revet”, en multifunktionell plattform för vattentillvänjning och evenemang i förlängningen av kajkanten, ”Lagunen”, en flytande arena för t.ex. kajakpolo och andra vattensportaktiviteter, och ”Solbadet”, ett hamnbad med sauna och skyddade miljöer för simträning. Funktionerna ligger i förlängningen av skolans inre rum, så att dessa kan ingå direkt i undervisningen, men de kan även användas av externa såväl som skolans faciliteter, som är tänkt att vara ett gemensamt ”community centre” vid Orientkajen. För att kunna erbjuda Copenhagen International School och alla andra brukare en ny och annorlunda vattenmiljö som sticker ut bland Köpenhamns många andra fina vattenaktiviteter, bygger Nordhavnsøerne medvetet på obehandlade, råa ytor och ”Nordhavnsnaturen”. Detta gör man genom att introducera den uppvuxna miljön i en design som direkt uppmanar till aktivitet i alla typer av väder, vare sig det regnar eller solen skiner, om det går vågor eller om det är stiltje. Vädret, klimatet och naturen blir en viktig resurs för rörelse, paus och lärande i, omkring och till och med under vattnet, och de runda öarna omges därför av ett växtlighetsband som ett fritt och organiskt element som fungerar som en kontrast till det stadsmässiga och iscensätter naturen och vattnet som ett lärande landskap i ögonhöjd. Samtidigt fungerar växtlighetsbandet som en naturlig säkerhetszon runt de tre öarna, så att även mindre barn kan färdas säkert på Nordhavnsøerne och utforska mötet med vattnet. – Vi brinner för att skapa nya stads- och landskapsrum som just har fokus på att tänka kring byggnader och landskap som en enhet, detta eftersom vi tror att det skapar ett mervärde i det enskilda projektet och för staden som helhet. Med Nordhavnsøerne har vi skapat en inbjudande, urban plattform för socialt och kulturellt utbyte, där alla kan mäta sina krafter med naturens fenomen, säger Lasse Palm. Ska fullända uppseendeväckande skolbyggnad Fastighetsbolaget Copenhagen International School är beställaren av Nordhavnsøerne, som förväntas stå klara sommaren 2017, parallellt med att skolan tas i bruk. C.F. Møller Landscape ställdes i tävlingen mot förslag från norska Snøhetta och danska MLRP. Nya Copenhagen International School har ritats av C.F. Møller och blir Köpenhamns största skola med en yta på 25 000 m² och plats för 1200 elever. Den ovanliga skolbyggnaden kommer att kläs med 12 000 solceller och består av fyra delar, anpassade för olika stadier och med gemensam matsal, bibliotek och sportfaciliteter, som även de kommer den omgivande staden till godo.

 

Mer om Copenhagen International School

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter