FINALIST I UTVECKLINGSPROJEKT I LUND - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
14.2.2018

FINALIST I UTVECKLINGSPROJEKT I LUND

Galten, nytt kvarter i centrala Lund ska utvecklas och C.F. Møller Architects föreslår ett kvarter där stadsliv och gröna områden ligger i fokus. C.F. Møller Architects förslag är en av två finalister. Förslaget för det nya kvarteret ”Galten” tar tillvara på platsen och innefattar förutom bostäder bland annat butiksliv, biograf samt en stor grön innergård.
FINALIST I UTVECKLINGSPROJEKT I LUND - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
FINALIST I UTVECKLINGSPROJEKT I LUND - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Det föreslagna kvarteret omsluter hela området och lämnar utrymme för en grön innegård i mitten, för värdeskapande sociala funktioner. Den urbana parken i mitten står i kontrast till det livliga yttre stadsrummet. För att skapa utrymmen för boende och aktiviteter som genererar aktiva liv och mötesplatser samspelar det yttre med det inre.
Husen är uppdelad i mindre byggnadskomponenter, som förskjuts i förhållande till varandra, skapar mötesplatser och placeras längs kanten av området. Byggnaderna föreslås med fasader i tegel och trä, men varierar i färg och bearbetning.

 

Vardagsrum
Kvarteret upplevs som levande med varierande höjder, ett brutet taklandskap och burspråk – element som kännetecknar Lunds charmiga arkitektur, men i en omtolkad version.
På bottenplan planeras servicefunktioner som affärer, biograf och café för att skapa ett livfullt kvarter. Mellan de allmänna funktionerna finns ett antal passager som förbinder det yttre stadsområdet med innergården. Gården är uppdelad i mindre delar för att fylla olika aktiviteter och rymmer öppna, offentliga områden blandat med stängda partier för de boende. Dessa områden åtskils med buskar och skåror för regnvatteninsamling.
Fastigheterna ligger från bottenvåningen och uppåt. Det finns flera olika storlekar av bostäder men gemensamt för samtliga hus är att alla har minst en balkong och dagsljus från två sidor.

 

Nästa steg

Det är C.F. Møller Architects i samarbete med C.F. Møller Landscape, som ligger bakom förslaget till utveckling av kvarteret Galten i centrala Lund.
- Vi är glada över att förslaget har mottagits väl, och ser framemot att förverkliga vår idé och arbeta vidare med förslaget i nära samarbete med Lunds kommun och NorCap efter den feedback vi fått om förslaget, säger partner och arkitekten Lone Wiggers.

 

C.F. Møller Architects och Marge är de två finalisterna. Ursprungligen ingick White Architects också i tävlingen. Totalt innefattar förslaget 20 550 m² med blandade funktioner som ska placeras i området.


Byggherre är CentrumShopping Lund AB, NorCap Development A/S och Wästbygg AB. Projektet utvecklas i nära samarbete med Lund kommun.

 

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter