Första spadtaget till Aarhus Handelsgymnasium - C.F. Møller
6.1.2016

Första spadtaget till Aarhus Handelsgymnasium

Utbyggnaden av skolan i Viby har påbörjats. Om ett års tid kommer Aarhus Handelsgymnasium att kunna erbjuda de 1 100 eleverna optimerade och förbättrade förhållanden.
Aarhus Handelsgymnasium ska byggas ut för 58 miljoner danska kronor. För att kunna hantera de 1 100 elever som kommer att läsa vid skolan från sommaren 2016, byggs 15 nya klassrum, en ny och större matsal samt en ny aula med plats för 130 elever. C.F. Møller har som byggherrerådgivare skapat myndighetsprojektet, som nu utförs i totalentreprenad. C.F. Møller har ritat utbyggnaden av handelsgymnasiet, där byggarbetet officiellt startade den 5 januari. Karina Boldsen, styrelseordförande för Aarhus Business College, tog det första spadtaget i den vinterfrusna marken. Utbyggnaden är anpassad efter den ursprungliga skolan, och de stora nivåskillnaderna i terrängen har utnyttjats vid placeringen av bland annat aulan. Byggnaden kompletterar den samlade bebyggelsen och får Aarhus Handelsgymnasium att framstå som en helhet. Samlar eleverna – Idag vill fira det fantastiska i att en dröm blir till verklighet. En dröm om att förbättra våra fysiska ramar. Det är en stor dag. Jag är stolt över att vi har uppnått den här framgången, att vi har möjlighet att växa och att vi kan starta ett så här stort byggprojekt. Genom den nya utbyggnaden förenar vi modern undervisning, klassiska ämnen och ett innovativt tankesätt, sade Gitte Nørgaard, rektor för Aarhus Business College, i samband med ceremonin. Aarhus Handelsgymnasium har genom åren varit utspritt på flera adresser i Aarhus, och huvudanledningen till utbyggnaden är att i stället samla gymnasieeleverna på två stora gymnasieskolor. Detta stärker ämneskompetenserna och gör det enklare att attrahera duktiga lärare, underströk Gitte Nørgaard. – Förhoppningen är att den nya byggnaden, som gör gymnasiet ännu större, även kan bidra till att öka den sociala gemenskapen. På så vis hoppas jag att vi kan få det bästa av båda världar, sade Gitte Nørgaard. Enligt planerna ska utbyggnaden av Aarhus Handelsgymnasium vara färdig om ett år. Byggarbetet utförs av totalentreprenören Jakobsen & Blindkilde i samarbete med Pluskontoret och Alectia.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter