Första spadtaget till det avslutande bostadsbygget vid den centrala hamnfronten - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
2.3.2017

Första spadtaget till det avslutande bostadsbygget vid den centrala hamnfronten

Onsdagen den 8 mars 2017 tas det första spadtaget till det sista stora bostadsbygget vid Ålborgs centrala hamnfront, närmare bestämt det område som går under namnet Musikhuskvarteret.

– En av denna del av hamnen bäst kända konturer är den tidigare korn- och fodersilon, som kommer att utgöra basen för en blandning av familjebostäder, ungdomsbostäder och ägarlägenheter. Det har visat sig att den ursprungliga silon inte kan återanvändas, men eftersom det är fråga om ett bygge med ett så framträdande industriellt uttryck, har vi valt att det ska byggas ett nytt torn med samma storlek och karakteristiska utseende som det ursprungliga, berättar Bostadsföreningen Himmerlands direktör, Ole Nielsen.

 

Det är Himmerland Boligforening som är byggherre för byggnadens 18 familje- och 62 ungdomsbostäder, medan A. Enggaard A/S står för 34 ägarlägenheter.

 

Ole Nielsen lägger vikt vid att bygget, som har fått namnet Silon, blir en blandning av olika ägarformer och åldersgrupper. Han hoppas att det åber domsboliger fulgt af treetaingen af forskellige. Derover vil der blive bygget ire etager med ungdomsboliger fulgt af treetakan utgöra ramen för ett inspirerande möte över generationsgränserna, och där de boendes olikheter kan bidra till att skapa en intressant stadsmiljö.

 

– Det övergripande, planeringsmässiga målet med denna del av Ålborgs hamnfront har varit att skapa en tät urban stadsdel med en annorlunda stadsmiljö, som uppstår i mötet mellan det industriella kulturarvet, modern arkitektur av hög kvalitet och ett aktivt stadsliv. Det kommer Silon att bidra till i allra högsta grad, för här återanvänds den tidigare industribyggnaden som unik ram för nya funktioner.

 

Det nya bostadsbygget, som blir på knappt 10 000 m2, förses med en rad gemenskapsfunktioner i markplan. Silon kommer att få fyra våningar med allmänna ungdomsbostäder längst ned, följt av tre våningar med allmänna familjebostäder. Den översta delen av byggnaden kommer innehålla de privata ägarlägenheterna.

 

– I samband med förnyelsen av Östra Hamnen från pulserande kommersiell hamn till ny attraktiv stadsdel bevarar och återuppbygger man en del av de karakteristiska byggnader som har utgjort Ålborgs skyline genom åren. Vad gäller den tidigare kornsilon kommer de ursprungliga kännetecknen att ges en ny tolkning genom nya fasader med uppdelning i vertikala element, där olika materialkaraktärer som glas, tegel och putsade ytor skapar avgränsningarna, säger Søren Tortzen, som är avdelningschef på arkitektbyrån C.F. Møller i Ålborg.

 

Det är C.F. Møller som har ritat den nya byggnaden, medan Niras A/S är ingenjör och A. Enggaard A/S totalentreprenör för uppdraget.

 

Det förväntas att den sammanlagda byggtiden kommer att vara ca 15 månader.

 

Se mer om projektet här

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter