Framtidens skola i samspel mellan politik, pedagogik och arkitektur - C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen
3.12.2018

Framtidens skola i samspel mellan politik, pedagogik och arkitektur

Copenhagen International School och C.F. Møller Architects arrangerade den 27 november en debatt om utformningen av framtidens läroanstalter. I panelen fanns arkitekter, en pedagogikexpert, en rektor, skolelever och politiker.
Framtidens skola i samspel mellan politik, pedagogik och arkitektur - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Framtidens skola i samspel mellan politik, pedagogik och arkitektur - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

–Vi är mycket glada över att vår nya byggnad uppmuntrar till innovation och nytänkande. Det nya ramverket bidrar till innovation både för personal och lärare.

Jennifer Weyburn, rektor på Copenhagen International School i Nordhavn, bjöd den 27 november in till debatt om framtidens skola. De många deltagarna här fick möjlighet att lära sig mer om hur Köpenhamns kommun, pedagogikexperter, arkitekter och Copenhagen International School ser på utvecklingen av danska skolor och lärandemiljöer.

 

Jennifer Weyburn började med att berätta hur skolans nya ramverk har påverkat institutionen:

– Byggnaden har bidragit till att förändra oss. Vi befinner oss i naturen. Det är som om vi svävade på vattnet, berättade hon.

 

Arkitektur och pedagogik smälter samman

Bland dagens talare fanns Kasper Stoltz, ägare av arkitektkontoret Rummets Sprog, som lade stor vikt vid det faktum att landets skolor måste komma ihåg att inkludera forskningen när framtidens skolor utformas, och att arkitekterna måste komma ihåg att designa med pedagogikens utveckling som utgångspunkt.

 

– Det är viktigt att tänka på utformningen av en modern skola inifrån och ut, inte från utsidan och in, sa Kasper Stoltz i sitt anförande och förklarade:

– Det innebär alltså att det inte är arkitekturen som ska skapa ramverket för framtidens pedagogik. Det är pedagogiken som ska skapa ramverket för arkitekturen.

 

Kom ihåg klassrummen

Ett av de hetaste samtalsämnena under debatten var både nya och gamla skolors fokus på gemensamma utrymmen till förmån för klassrummet.

– När nya ramverk skapas på skolor runt om i landet ser vi ett starkt fokus på de stora, gemensamma utrymmena som aulor och matsalar. Men vi får inte glömma att huvuddelen av elevernas tid tillbringas i klassrummen. Vi måste komma ihåg klassrummen, sade Kasper Stoltz.

Som en del av arrangemanget uppmanades två av Copenhagen International Schools elever, Anne och Leonie, att komma med sina synpunkter på det nya ramverket för den internationella skolan. Det har varit stort fokus på förhållandet mellan ålder, pedagogik och rum för lärande vilket enligt de båda eleverna ger positiva resultat för eleverna i skolan.

 

– Det har varit ett stort fokus på att anpassa arkitekturen efter de olika barngrupperna, sade Leonie.

– Det innebär att vi har fått riktigt bra lärandemiljöer. Rummen och ytorna för de olika grupperna är anpassade efter de olika åldrarna och dagsljusförhållanden och inomhusklimat bidrar till att verkligen optimera lärandemiljön. Våra dagar är långa och ofta intensiva – så det här betyder mycket för oss, sade hon.

 

Lärarna måste lära sig att använda framtidens lärandemiljöer

En sak är att skapa fantastiska förutsättningar för framtidens pedagogik. En annan sak är att genomföra den. Och även om många innovativa skolor har vuxit fram i landet, var ett av de mest diskuterade ämnena i debatten om lärarna i de danska skolorna kan anpassa sig och hantera de nya typerna av pedagogik.

– Pedagogiken förändras. Vi måste vänja oss vid det. Vi flyttar till en helt ny plats, och det måste vi och lärarna vänja oss vid. Skolan kan så mycket, och den kommer att utvecklas hela tiden efterhand som vi vänjer oss vid den, sade Jennifer Weyburn om möjligheterna att anpassa lärarna till det innovativa ramverket på Copenhagen International School.

 

Multifunktion i fokus

Köpenhamns barn- och ungdomsborgmästare Jesper Christensen gav dagens besökare en inblick i det stora arbete som Köpenhamns kommun står inför på skolområdet under de kommande åren.

 

– Skolorna måste klara av mycket mer i framtiden. De måste vara multifunktionella, aktiva i den lokala miljön och bidra till stadsutvecklingen. De måste kunna fokusera på mat, idrott, rörelse. Vi håller på att utvecklas på detta område, sade han i sitt anförande.

 

– Men vi kommer knappast att nå fram till en slutgiltig modell för hur den perfekta skolan ser ut. Vi har många fantastiska skolor men det finns inte två som är likadana. Komplexitet och önskemål förändras och skiftar hela tiden, både med olika reformer och föränderliga visioner. Vi behöver delar av det traditionella, men också förmågan att tänka annorlunda, säger borgmästare Jesper Christensen.

 

Låt skolan passa in

Just den poängen är viktig vid flera av C.F. Møllers skolprojekt. Det är exempelvis relevant i vinnarprojektet för Ny Islands Brygge Skole som för närvarande håller på att uppföras. Det förklarade Lone Wiggers, partner på C.F. Møller, då hon presenterade visionerna för skolan.

 

– Just integrationen i staden har varit viktigt för Ny Islands Brygge Skole. En stor skola ska få plats på ett begränsat utrymme. Till exempel finns det ingen plats för en skolgård runt byggnaden, så den får hamna på taket. Samtidigt är visionen att både skola och tak öppnas upp och involverar den lokala miljön, och på så sätt ger något tillbaka till staden, sade Lone Wiggers. Lone Wiggers presenterade Ny Islands Brygge Skole tillsammans med Lars Wang från Köpenhamns kommun, som är byggherre för projektet. Det gemensamma anförandet belyste vikten av samarbete, och Lars Wang berättade om hur Köpenhamns kommun har involverat relevanta aktörer i processen för att nå fram till den bästa lösningen för den framtida skolan på Islands Brygge.

 

– I skolprojekt är det viktigt att säkerställa ett ordentligt engagemang hos skolan och dess användare, och att ge dem möjlighet att själva definiera vilka kärnvärden de vill få implementerade i skolan. I detta fall gällde det exempelvis idén om en lärande landsortsby där olika ämnes- och funktionsområden är centralt samlade på ett torg. En förutsättning för torget har också varit mat och hälsa, berättar Lars Wang.

C.F. Møller Architects låg tillsammans med Copenhagen International School bakom arrangemanget som också bjöd på en efterföljande rundtur i de prisbelönta skollokalerna. Dagens talare och panel bestod av Jennifer Weyburn, rektor för Copenhagen International School, Kasper Stoltz, VD för Rummets Sprog, Jesper Christensen, barn- och ungdomsborgmästare i Köpenhamn, Lars Wang, Köpenhamns kommun, Lone Wiggers och Jørgen Juul, C.F. Møller Architects, samt två av skolans internationella elever, Anne och Leonie. Katrine Lotz, prefekt på KADK, höll i debatten som moderator för evenemanget.

 

Ny Islands Brygge Skole har designats av C.F. Møller Architects i samarbete med Tredje Natur och MT Højgaard är entreprenör.

 

Nya Islands Brygge Skola
Copenhagen International School
Future Schools - Booklet

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter