Framtidens skola i samspel mellan politik, pedagogik och arkitektur

Framtidens skola i samspel mellan politik, pedagogik och arkitektur - C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen

3.12.2018 | Copenhagen International School och C.F. Møller Architects arrangerade den 27 november en debatt om utformningen av framtidens läroanstalter. I panelen fanns arkitekter, en pedagogikexpert, en rektor, skolelever och politiker.

 

–Vi är mycket glada över att vår nya byggnad uppmuntrar till innovation och nytänkande. Det nya ramverket bidrar till innovation både för personal och lärare.

Jennifer Weyburn, rektor på Copenhagen International School i Nordhavn, bjöd den 27 november in till debatt om framtidens skola. De många deltagarna här fick möjlighet att lära sig mer om hur Köpenhamns kommun, pedagogikexperter, arkitekter och Copenhagen International School ser på utvecklingen av danska skolor och lärandemiljöer.

 

Jennifer Weyburn började med att berätta hur skolans nya ramverk har påverkat institutionen:

– Byggnaden har bidragit till att förändra oss. Vi befinner oss i naturen. Det är som om vi svävade på vattnet, berättade hon.

 

Arkitektur och pedagogik smälter samman

Bland dagens talare fanns Kasper Stoltz, ägare av arkitektkontoret Rummets Sprog, som lade stor vikt vid det faktum att landets skolor måste komma ihåg att inkludera forskningen när framtidens skolor utformas, och att arkitekterna måste komma ihåg att designa med pedagogikens utveckling som utgångspunkt.

 

– Det är viktigt att tänka på utformningen av en modern skola inifrån och ut, inte från utsidan och in, sa Kasper Stoltz i sitt anförande och förklarade:

– Det innebär alltså att det inte är arkitekturen som ska skapa ramverket för framtidens pedagogik. Det är pedagogiken som ska skapa ramverket för arkitekturen.

 

Kom ihåg klassrummen

Ett av de hetaste samtalsämnena under debatten var både nya och gamla skolors fokus på gemensamma utrymmen till förmån för klassrummet.

– När nya ramverk skapas på skolor runt om i landet ser vi ett starkt fokus på de stora, gemensamma utrymmena som aulor och matsalar. Men vi får inte glömma att huvuddelen av elevernas tid tillbringas i klassrummen. Vi måste komma ihåg klassrummen, sade Kasper Stoltz.

Som en del av arrangemanget uppmanades två av Copenhagen International Schools elever, Anne och Leonie, att komma med sina synpunkter på det nya ramverket för den internationella skolan. Det har varit stort fokus på förhållandet mellan ålder, pedagogik och rum för lärande vilket enligt de båda eleverna ger positiva resultat för eleverna i skolan.

 

– Det har varit ett stort fokus på att anpassa arkitekturen efter de olika barngrupperna, sade Leonie.

– Det innebär att vi har fått riktigt bra lärandemiljöer. Rummen och ytorna för de olika grupperna är anpassade efter de olika åldrarna och dagsljusförhållanden och inomhusklimat bidrar till att verkligen optimera lärandemiljön. Våra dagar är långa och ofta intensiva – så det här betyder mycket för oss, sade hon.

 

Lärarna måste lära sig att använda framtidens lärandemiljöer

En sak är att skapa fantastiska förutsättningar för framtidens pedagogik. En annan sak är att genomföra den. Och även om många innovativa skolor har vuxit fram i landet, var ett av de mest diskuterade ämnena i debatten om lärarna i de danska skolorna kan anpassa sig och hantera de nya typerna av pedagogik.

– Pedagogiken förändras. Vi måste vänja oss vid det. Vi flyttar till en helt ny plats, och det måste vi och lärarna vänja oss vid. Skolan kan så mycket, och den kommer att utvecklas hela tiden efterhand som vi vänjer oss vid den, sade Jennifer Weyburn om möjligheterna att anpassa lärarna till det innovativa ramverket på Copenhagen International School.

 

Multifunktion i fokus

Köpenhamns barn- och ungdomsborgmästare Jesper Christensen gav dagens besökare en inblick i det stora arbete som Köpenhamns kommun står inför på skolområdet under de kommande åren.

 

– Skolorna måste klara av mycket mer i framtiden. De måste vara multifunktionella, aktiva i den lokala miljön och bidra till stadsutvecklingen. De måste kunna fokusera på mat, idrott, rörelse. Vi håller på att utvecklas på detta område, sade han i sitt anförande.

 

– Men vi kommer knappast att nå fram till en slutgiltig modell för hur den perfekta skolan ser ut. Vi har många fantastiska skolor men det finns inte två som är likadana. Komplexitet och önskemål förändras och skiftar hela tiden, både med olika reformer och föränderliga visioner. Vi behöver delar av det traditionella, men också förmågan att tänka annorlunda, säger borgmästare Jesper Christensen.

 

Låt skolan passa in

Just den poängen är viktig vid flera av C.F. Møllers skolprojekt. Det är exempelvis relevant i vinnarprojektet för Ny Islands Brygge Skole som för närvarande håller på att uppföras. Det förklarade Lone Wiggers, partner på C.F. Møller, då hon presenterade visionerna för skolan.

 

– Just integrationen i staden har varit viktigt för Ny Islands Brygge Skole. En stor skola ska få plats på ett begränsat utrymme. Till exempel finns det ingen plats för en skolgård runt byggnaden, så den får hamna på taket. Samtidigt är visionen att både skola och tak öppnas upp och involverar den lokala miljön, och på så sätt ger något tillbaka till staden, sade Lone Wiggers. Lone Wiggers presenterade Ny Islands Brygge Skole tillsammans med Lars Wang från Köpenhamns kommun, som är byggherre för projektet. Det gemensamma anförandet belyste vikten av samarbete, och Lars Wang berättade om hur Köpenhamns kommun har involverat relevanta aktörer i processen för att nå fram till den bästa lösningen för den framtida skolan på Islands Brygge.

 

– I skolprojekt är det viktigt att säkerställa ett ordentligt engagemang hos skolan och dess användare, och att ge dem möjlighet att själva definiera vilka kärnvärden de vill få implementerade i skolan. I detta fall gällde det exempelvis idén om en lärande landsortsby där olika ämnes- och funktionsområden är centralt samlade på ett torg. En förutsättning för torget har också varit mat och hälsa, berättar Lars Wang.

C.F. Møller Architects låg tillsammans med Copenhagen International School bakom arrangemanget som också bjöd på en efterföljande rundtur i de prisbelönta skollokalerna. Dagens talare och panel bestod av Jennifer Weyburn, rektor för Copenhagen International School, Kasper Stoltz, VD för Rummets Sprog, Jesper Christensen, barn- och ungdomsborgmästare i Köpenhamn, Lars Wang, Köpenhamns kommun, Lone Wiggers och Jørgen Juul, C.F. Møller Architects, samt två av skolans internationella elever, Anne och Leonie. Katrine Lotz, prefekt på KADK, höll i debatten som moderator för evenemanget.

 

Ny Islands Brygge Skole har designats av C.F. Møller Architects i samarbete med Tredje Natur och MT Højgaard är entreprenör.

 

Nya Islands Brygge Skola
Copenhagen International School
Future Schools - Booklet

Nyheter

Prenumera på nyhetsbrev

Ny partner och CEO på C.F. Møller Architects

14.1.2019 | C.F. Møllers nuvarande vice vd, advokat Lone Bendorff, blir partner och utses samtidigt till ny CEO för C.F. Møller Architects.

Vinner tävling i Belgien

7.1.2019 | Tillsammans med BRUT vinner C.F Møller Architects upphandlingen om ett ambitiöst stadsutvecklingsprojekt i Oostende, Belgien.

C.F. Møller Architects utser ny associerad partner

17.12.2018 | Jonas Toft Lehmann har utsetts till ny associerad partner hos C.F. Møller Architects från och med den 1 januari.

Bryggeriområde förvandlat till bostadsområde

4.12.2018 | C.F. Møller Architects omvandlar gammalt danskt bryggeriområde till ett nytt levande bostadsområde i Århus.

Framtidens skola i samspel mellan politik, pedagogik och arkitektur

3.12.2018 | Copenhagen International School och C.F. Møller Architects arrangerade den 27 november en debatt om utformningen av framtidens läroanstalter. I panelen fanns arkitekter, en pedagogikexpert, en rektor, skolelever och politiker.

Biomedicum invigt

30.11.2018 | Idag invigdes Karolinska Institutets nya forskningsbyggnad Biomedicum i Solna norr om Stockholm. Det nya huset rymmer fem institutioner och är ritat av C.F. Møller Architects för att skapa naturliga möten och samarbeten mellan olika forskningsfält.

Live Today from Copenhagen International School at

27.11.2018 | We are discussing the future of learning spaces as an interplay between architecture, politics and pedagogy at Copenhagen International School today and everyone can watch the discussion live (in Danish).

Two awards and honorable mention from Los Angeles

15.11.2018 | C.F. Møller Architects win two awards and a honorable mention from the Architecture Masterprize 2018, Los Angeles.

Double sustainability win for CIS

9.11.2018 | Copenhagen International School is named both the overall winner and winner in its category of the Active House Award 2018.

Maersk Tower nominated for EU Mies Award 2019

7.11.2018 | The Maersk Tower in Copenhagen has been shortlisted for the European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2019.

Maersk Tower receives award

2.11.2018 | The Maersk Tower in Copenhagen receives a Better Building Award in the category ‘Best International Development’ at a ceremony in London.

Commemorating Christian Frederik Møller

31.10.2018 | Today, October 31st 2018, we can celebrate our founder's 120th birthday.

Invigning av sjukhusprojekt i Bergen

19.10.2018 | Den 23 oktober invigs en ny tillbyggnad till Haraldplass Sygehus i Bergen. Projektet har ritats av C.F. Møller Architects och kännetecknas av två atrier som ger massor av naturligt ljus och eliminerar traditionella korridorer.

Nytt kontor i London

17.10.2018 | C.F. Møller Architects London-filial har vuxit ur kontoret på Metropolitan Wharf och flyttar in i större lokaler i Shoreditch i London den 22 oktober.

Deltar i digitalt utvecklingsprojekt

10.10.2018 | C.F. Møller Architects bidrar till att höja produktiviteten inom byggsektorn genom ett samarbetsprojekt, som vill förenkla användningen av BIM (Building Information Modelling).

Påbörjar ombyggnaden av Aarhus Kommunehospital

17.9.2018 | Aarhus Kommunehospital ska byggas om till ett nytt campusområde för Århus universitet, och C.F. Møller Architects har blivit tilldelade den första delen av detta arbete.

Hjertet i Ikast öppnar officiellt

6.9.2018 | Den 8 september öppnar multihuset Hjertet i Ikast, som har ritats av C.F. Møller Architects. Invigningen sker med tal, konsert och aktiviteter för alla åldrar både inomhus och utomhus – helt i Hjertets anda.

Maersk-tornet belönades med Iconic Award 2018

9.8.2018 | Maersk-tornet belönades i kategorin ARKITEKTUR genom utmärkelsen ”ICONIC AWARDS 2018: Innovative Architecture – Selection”.

Vinner renovering av Danska kyrkan i London

7.8.2018 | Projektet vid St. Katharine’s Church består av en fullständig renovering och landskapsdesign för den nygotiska kyrkan i Regent’s Park, London, som är ett klass II*-kulturminnesmärke.

Design för framstående tyskt universitet

3.7.2018 | C.F. Møller Architects har fått uppdraget att medverka till den övergripande campusplan som ska lägga fast den framtida utvecklingen av universitetet och universitetssjukhuset i Heidelberg, en av Tysklands och världens mest prestigefulla universitetsstäder.

BUSINESS CONNECTION TRELLEBORG - CIRKULÄR EKONOMI

29.6.2018 | C.F. Møller Architects tillsammans med Tyréns är ett av tre team i tävlingen för Business Center Trelleborg. Utvärderingen kommer att resultera i en sammanställning av goda idéer att bygga vidare på ur alla tre förslagen. Sammanställningen ska ligga till grund för fortsatt arbete och diskussion som i sin tur ska leda till en fysisk strukturplan för området.

Vinner nytt projekt i Tyskland

28.6.2018 | C.F. Møller har vunnit en internationell tävling om utvecklingen av den nya tågstationen i Altona, Hamburg. Förslaget syftar till att fungera som ett visionärt landmärke och en urban katalysator, både för den norra stadsdelen Altonas utveckling och för hela Hamburg. Genom att koppla samman natur och stadsliv spelar den nya stationen en roll i att bidra till stadens vision om att konsolidera och framhäva dess grönområden.

Maersk-tornet tilldelas pris av ISCN

20.6.2018 | International Sustainable Campus Network tilldelar Maersk-tornet, som ritats av C.F. Møller Architects, pris i kategorin ”Byggnader och innovativ infrastruktur”.

Utnämnd till en av Danmarks bästa klimatlösningar

23.5.2018 | Realdania och Sustainia publicerar idag dokumentet Klima100 som redovisar 100 av de bästa klimatlösningarna från kommuner över hela landet. Dokumentet syftar till att öka kunskapsutbytet och den gröna omställningen i kommunerna, och projektet Storkeengen av C.F. Møller Landscape finns bland de utvalda projekten.
Visa mer