GRUNDSTENSLÄGGNING PÅ NYTT SJUKHUSBYGGE I BERGEN - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
27.6.2017

GRUNDSTENSLÄGGNING PÅ NYTT SJUKHUSBYGGE I BERGEN

En ny och modern sängavdelning till Haraldsplass Sygehus i Bergen, ritad av C.F. Møller Architects, reser sig nu i sin fulla höjd, och torsdagen den 22 juni var det grundstensläggning av den norska hälso- och omsorgsministern Bent Høie.
GRUNDSTENSLÄGGNING PÅ NYTT SJUKHUSBYGGE I BERGEN - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
GRUNDSTENSLÄGGNING PÅ NYTT SJUKHUSBYGGE I BERGEN - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Nybygget, som tillför 170 nya sängplatser till det befintliga Haraldsplass Sygehus, ligger vid foten av fjället Ulriken och med Möllendalsälven i förgrunden.


Patienten i fokus
Målet med nybygget är att erbjuda inskrivna patienter en trygg bas i fina och trevliga omgivningar. Bland annat genom att det blir enkelt att hitta på det nya sjukhuset, där hjälpen från personalen också kommer att vara lättillgänglig.
Sängavdelningarna är placerade längs två övertäckta atrier som bildar ramen runt två olika gemenskapsytor: Ett offentligt ankomstrum med reception, café och uppehållsområde och ett mer privat rum endast för patienter och deras besökare. Atrierna gör att dagsljuset förs in i byggnaden.

Alla patienter får tillgång till utsikten över dalen och staden eftersom den nya byggnaden följer Möllendalsälvens sträckning och gör en liten böj i fasaden.


Inkörsport i samspel med omgivningarna

Ett annat viktigt syfte med bygget är att den med sin placering blir ett landmärke för Haraldsplass Sygehus, och dessutom blir det en inkörsport till hela sjukhuskomplexet. Med en bra, funktionell övergång mellan den nya och den befintliga byggnaden säkerställs en effektiv logistik för både patienter, anhöriga och medarbetare.

Den nya byggnadens fasader har en materialitet som harmonierar med den befintliga byggnadskroppen, men speglar samtidigt det nutida nybygget. Fasaderna mot det befintliga bygget mot öster, söder och norr samt ”ramen” i väster kommer att kläs med vit fiberbetong. Fönsterramarna kommer att vara i trä och refererar till fönsterramarna i den befintliga byggnaden.


Västfasaden på den nya sängavdelningen bildar front och ingång till hela komplexet och ger ett varmt och välkomnande uttryck som även samspelar med de nya byggnaderna på Årestadsveien. Fasaden får en träbeklädnad som ger ett varierat intryck och som understryker byggnadens karaktär.

– Ambitionen har varit att skapa en mycket humanistisk sjukhusbyggnad som tar sin utgångspunkt i våra erfarenheter av läkande arkitektur och i det arbetet utnyttjar det unika läget och samtidigt göra det nya sjukhuset till en plats i sig själv, där det känns bra att vara för både patienter, anhöriga och medarbetare, berättar Christian Dahle, som är arkitekt och partner på C.F. Møller Architects i Oslo.

Experter inom Healthcare
C.F. Møller har en stolt tradition av att arbeta med Healthcare med ett starkt humant och evidensbaserat fokus och vara med och sätta nya standarder i denna sektor. Företaget har bl.a. ritat Akershus Universitetssjukhus i Norge och en akut- och infektionsklinik i Sverige som båda har mottagit ett Building Better Healthcare Award för Best International Design. Pågående arbeten är bl.a. Springfield University Hospital i England, det danska supersjukhuset Aarhus Universitetssjukhus i Danmark, och tidigare i år vann C.F. Møller en internationell tävling i Tyskland om utbyggnaden av det K-märkta Universitetssjukhuset RWTH i Aachen.


Dessutom har C.F. Møller en separat avdelning, C.F. Møller Healthcare, som arbetar med att ge råd till byggherrar och andra med att planera Health Care-byggen, för att säkerställa att rätt bygge beställs och levereras.

 

 

Läs mer om projektet

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter