Grönt ljus för Själlands supersjukhus - C.F. Møller
9.2.2016

Grönt ljus för Själlands supersjukhus

Med godkännandet av dispositionsförslaget är Region Själland klart redo att gå vidare med uppförandet av det nya universitetssjukhuset i Køge, så utgrävning och etablering av byggplats kan starta under 2016.
Grönt ljus för Själlands supersjukhus - C.F. Møller
Grönt ljus för Själlands supersjukhus - C.F. Møller
Regionrådet har precis antagit det så kallade dispositionsförslaget, som är det samlade förslaget på hur byggandet av det stora sjukhuset ska genomföras från 2016 till 2022. Det handlar om en massiv utbyggnad av det befintliga sjukhuset i Køge , som växer sig fyra gånger så stort. Det kommande universitetssjukhuset blir centrum för specialistsjukvården i Region Själland. Samtidigt ska det skapas bästa möjliga ramar runt patienten: – Vi ska skapa ett sammanhang för patienten, från ankomsten till dess att patienten lämnar sjukhuset igen. Fokus ska vara på närhet med patienten. Bort med diskar och luckor. De inlagda patienterna får egna rum. Här ska personalen tillbringa mesta möjliga tid med patienten, säger Christian Wedell Neergaard, ordförande i sjukhuskommittén. – Det kan göras genom att man flyttar in arbetsuppgifter på avdelningen istället för att de utförs på kontoret. Jag är säker på att det blir en vacker byggnad som vi kan vara stolta över, säger han. Fyrdubblas i storlek Med projektet utökad det befintliga sjukhuset i Køge från 53 770 till 197 722 kvadratmeter. Den nya byggnaden har en anläggningsbudget på fyra miljarder kronor och får 831 enkelrum, 40 operationssalar, 44 intensivplatser och 127 undersökningsrum. Utanför anläggs hela 1 972 parkeringsplatser. – Att få regionens ambitionsnivå för sjukhuset att överensstämma med anläggningsramen har varit en svår men nödvändig process, som vi i och med det godkända dispositionsförslaget har gått i mål med. Det är en viktig milstolpe i den arkitektoniska processen mot det slutliga genomförandet och leverans av byggnaden, säger Klavs Hyttel, arkitekt och partner på C.F. Møller, och fortsätter: – Vi kan med stolthet säga att vi har lyckats hålla fast vid vårt helande förhållningssätt till hälsobyggnader med fokus på gröna omgivningar, kvalitativt dagsljus i alla patientrum och personalfaciliteter. Och skapat en effektiv och driftoptimerad struktur som bevarar en upplevelserik men tydlig wayfinding som avstamp för ett tryggt och säkert patientförlopp. C.F. Møller vann 1982 tävlingen om Køges dåvarande regionsjukhus och skapar med den nya utbyggnaden ett framtidsinriktat universitetssjukhus och ett föredömligt samspel med det befintliga sjukhusets utmaningar och inneboende kvaliteter. Utöver C.F. Møller består rådgivarteamet av Alectia och Rambøl. Cubo Arkitekter, Gehl Architects och Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma är underrådgivare.

 

Läs mer om Universitetssjukhus Køge

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter