I dag invigdes Mærsk-tornet i Köpenhamn - C.F. Møller. Photo: Københavns Universitet
18.1.2017

I dag invigdes Mærsk-tornet i Köpenhamn

I närvaro av H.M. Drottningen invigdes i dag det nya Mærsk-tornet, och de nya exklusiva ramarna markerar ett helt nytt kapitel för den hälsovetenskapliga forskningen på Den Hälsovetenskapliga Fakulteten vid Köpenhamns Universitet.
I dag invigdes Mærsk-tornet i Köpenhamn - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
I dag invigdes Mærsk-tornet i Köpenhamn - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Köpenhamns Universitet växte med 42 700 kvadratmeter när det 75 meter höga Mærsk-tornet officiellt invigdes i dag. Vid invigningen närvarade H.M. Drottningen, representanter från A.P. Møller och Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, arkitektbyrån C.F. Møller, Byggnadsstyrelsen, Köpenhamns Universitet och en lång rad övriga gäster.

 

Det markanta koppartornet blir med sin nyskapande arkitektur och moderna faciliteter ett viktigt nav för dansk hälsoforskning i internationell klass och ger med sina moderna undervisningslokaler nytt liv till ramarna för de studerande.

 

”Invigningen av Mærsk-tornet markerar en milstolpe för den hälsovetenskapliga forskningen vid Köpenhamns Universitet. Med det nya tornet får våra forskare möjlighet att skapa ny kunskap med hjälp av högspecialiserade laboratoriefaciliteter, och våra elever får glädje av hypermoderna hörsalar och allmänna utrymmen. Mærsk-tornet skapar de bästa förutsättningarna för forskning och utbildning på internationell toppnivå och kommer även att få avgörande betydelse för danskarnas hälsa i framtiden”, säger dekan Ulla Wewer från Den Hälsovetenskapliga Fakulteten vid Köpenhamns Universitet.

 

En byggnad som omfamnar forskningens alla aspekter

En viktig tanke bakom Mærsk-tornets arkitektur har varit att ge forskarna och de studerande bästa möjliga förutsättningar för att skapa och tillägna sig ny kunskap. Fokus har varit på öppna ramar, som ska uppmuntra till tvärvetenskapligt samarbete och dialog. I byggnadens kärna finns det därför på alla våningar ett så kallat forskartorg, som fungerar som en social mötesplats, där olika yrkesgrupper kan mötas och utbyta tankar. Ett annat viktigt mål har varit att skapa toppmoderna laboratoriefaciliteter så att forskningen kan baseras på de senaste teknologierna och de mest avancerade lösningarna.

 

”Mærsk-tornets öppna, sammankopplande ytor mellan våningarna bryter med den traditionella laboratorieutformningen, som typiskt är begränsad till horisontella planlösningar, och förverkligar på så sätt morgondagens sätt att kombinera forskning. Den röda tråden har följaktligen varit skapandet av ett gränslöst, flexibelt och samtidigt stimulerande forskarsamfund mellan olika institutioner, avdelningar och externa samarbetspartners. Samtidigt har vi med arkitekturen utåt sett strävat efter att skapa ett hållbart landmärke i dialog med staden och universitet på ett nytt och öppet sätt”, säger Mads Mandrup Hansen, partner och arkitekt på C.F. Møller.

Merparten av våningarna rymmer avancerad forskning, och byggnaden är därför konstruerats så att den är fullständigt stabil. Byggnadens kärna har gjutits på plats för att stadens vibrationer inte ska påverka forskningen på våningarna. Byggnaden är samtidigt en av Danmarks mest energieffektiva laboratoriebyggnader, där spillenergi återanvänds och där det finns klimatvänlig fjärrkylning.

 

”Invigningen av Mærsk-tornet är en stor dag för Byggnadsstyrelsen. Vi har nått målet på resan mot färdigställandet av ett av våra största byggprojekt hittills, och snart kan forskare och studerande flytta in i tornet och de tillhörande basbyggnaderna. Bygget har tagit sex år sedan den internationella projekttävlingen utlystes 2010. Byggplatsen valdes ut 2012 och byggnadens betongstomme och fasad uppfördes 2013 respektive 2014. Byggnaden har uppförts enligt lågenergiklass 15 och är fylld med modern teknik för både el, vatten, värme och ventilation, samt faciliteter för de många laboratorierna i byggnaden. Vi ser fram emot att överlämna byggnaden till Köpenhamns Universitet, så att de många forskarna och studerande kan få glädje av denna nya, fantastiska miljö”, säger chefen för Byggnadsstyrelsen, Gyrithe Saltorp.

 

Om Mærsk-tornet

Mærsk-tornet är Köpenhamns Universitets toppmoderna forskningstorn. På de 15 våningarna finns de bästa tänkbara faciliteterna för forskning inom och utbildning i hälsovetenskap. Byggnaden har ritats av C.F. Møller och är med sitt skulpturella arkitektoniska uttryck ett nytt landmärke i Copenhagen Science City. Rambøll har varit ansvarig för utformningen av Mærsk-tornets konstruktion, tekniska installationer och övrigt konstruktionsarbete. Runt Mærsk-tornet kommer det att uppföras en ny offentlig campuspark som erbjuder forskare och studerande studie- och uppehållsplatser utomhus, liksom nya gröna naturupplevelser för alla Nørrebros invånare. Campusparken har designats av SLA. Byggnadsstyrelsen är byggherre tillika ägare av byggnaden på uppdrag av staten. Mærsk-tornet har möjliggjorts genom en generös donation från A.P. Møller och hustrun Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, samt ett extra anslag beviljat av Folketinget.

 

Fakta om utställningen Sugar Theater, som lanseras i samband med öppningen
I samband med den officiella invigningen av Mærsk-tornet lanseras utställningen Sugar Theater, som har skapats av Morgen Søndergaard i samarbete med Laboratoriet för Estetik och Ekologi. Sugar Theater undersöker skillnader och överlappningar mellan vetenskapens och konstens sätt att känna och formulera världen. Utställningen finns vid sidan av Mærsk-tornet i Panumhusets lounge

 

Læs mere om projektet.
Link til billeder i høj opløsning

I dag invigdes Mærsk-tornet i Köpenhamn - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter