I tävling om Ballerup resecenter - C.F. Møller. Photo: Ballerup Kommune
3.2.2016

I tävling om Ballerup resecenter

Realdania och Ballerup Kommun har valt ut C.F. Møller och C.F. Møller Landscape tillsammans med MOE som en av fyra deltagare i projekttävlingen om att kickstarta Ballerup.
Ballerup är en av tre kommuner som har valts ut för att motta stöd för förverkligandet av ett förtätningsprojekt som ska fungera som exempelprojekt för andra kommuner. C.F. Møller Landscape ska nu ge ett förslag på hur Ballerups stadscentrum i stationsområdet kan utvecklas samt sätta fokus på hållbar utveckling. – Det är mycket glädjande att vi återigen har valts ut till ett av landet stora och ambitiösa stadsutvecklings- och hållbarhetsprojekt, säger Lasse Palm, avdelningschef på C.F. Møller Landscape, om förkvalificeringen. Förtätningsprojektet gäller för ett område vid Ballerup Station på 25 000 m², varav stationsområdet utgör 12 000 m². I tävlingen ska de deltagande teamen komma med ett skissförslag på en bebyggelseplan för hela området. Förslaget ska illustrera var och hur mycket det kan förtätas, samt hur förtätningen kan bidra till att skapa ett attraktivt och intressant centrum. Stationsområdet som nytt stadsrum Den första etappen av projektet består av en omläggning av det nuvarande stationsområdet till en kompakt bussterminal och ett nytt stadsrum. Stationsområdet passeras dagligen av 20 000 människor och är den mest centrala och besökta platsen i Ballerup. – Ballerup Resecenter är ett ambitiöst och komplext stadsutvecklingsprojekt. Uppgiften är intressant och utmanande eftersom den fokuserar på att koppla samman de bästa ekonomiska och stadsplansmässiga ramvillkoren för ett förverkligande och en transformation av Ballerups stadscentrum som nytt, attraktivt stadsrum, säger Lasse Palm. – Det gör att projektet är en perfekt förlängning av vår vision om en helhetsinriktad tillgång till hållbar stadsutveckling och mobilitet, men även de stadsutvecklingsprojekt som vi arbetar med för närvarande, som Byen til Vandet i Randers och klimatsäkring av Lemvig stad och hamn, säger han. Ett föregångsprojekt Ett av de starkaste inslagen i Ballerupuppgiften är att projektet ska ta avstamp i staden så som den fungerar och står i dag. Det kräver en holistisk syn på projektet, förklarar Lasse Palm. – Kickstarten av Ballerup ska skapa ett hållbart stationscentrum i förstaden, och kommunens vision är att det ska upplevas som attraktivt för besökare, invånare och handlare. Samtidigt ska det skapa drivkrafter för att skapa ramar för förtätning med centralt placerade bostäder, säger han. – Uppgiften skapar en grund för hur vi kan arbeta vidare med förtätnings- och stadsutvecklingsprojekt, som i hög utsträckning blir en faktor runt om i många nordiska och europeiska länder de närmaste åren. Med utgångspunkt i staden så som den ser ut i dag, ska vi visa på en metod för att ta den till nästa nivå. Detta är helt avgörande för att få projektet att gå upp i en högre enhet, säger Lasse Palm. C.F. Møller är en av fyra totalrådgivare som har valts ut att delta i tävlingen. De andra deltagarna är COBE med Tyréns AB, Hansen, Carlsen og Frølund och Gottlieb Paludan med Sweco og SLETH samt SLA med Holscher Nordberg Architects och Atkins Danmark. Projektet beräknas tas i drift i juni 2018.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter