I tävling om restaurering av legendarisk skola - C.F. Møller. Photo: Andreas Trier Mørch, arkitekturibilleder.dk
17.6.2016

I tävling om restaurering av legendarisk skola

Skolan vid Sundet från 1938 ritad av Kaj Gottlob, ska totalrenoveras. C.F. Møller är förkvalificerade till anbudstävlingen för totalrådgivningsprojektet för den kulturminnesmärkta skolan.
I tävling om restaurering av legendarisk skola - C.F. Møller. Photo: Andreas Trier Mørch, arkitekturibilleder.dk
I tävling om restaurering av legendarisk skola - C.F. Møller. Photo: Andreas Trier Mørch, arkitekturibilleder.dk
Köpenhamns Kommun och Byggeri København har startat processen med att totalrenovera och restaurera legendariska Skolan vid Sundet, belägen på Amager och ritad av Kaj Gottlob. Skolan består av huvudskolbyggnaden samt Friluftsskolan. Huvudskolbyggnaden används som grundskola, medan Friluftsskolan används som specialskola för främst motoriskt handikappade barn. De ursprungliga byggnaderna fick kulturminnesstatus 1990, och av den anledningen har Byggeri København haft önskemål om att totalrådgivare med stor restaureringserfarenhet lämnar anbud på totalrenoveringen. Skolan kommer att bedriva sin verksamhet som vanligt under renoveringen, som omfattar sex definierade insatsområden: invändig och utvändig återställning, energirenovering, inneklimat, tillgänglighet, klimatanpassning samt modernisering. På skolans mark finns för närvarande bland annat två byggnader från 1993 respektive 1996. Dessa är inte skyddade, och i dag rymmer de en del av skolans fritidsgårdsplatser och en förskola. Dessa båda byggnader ska rivas som en del av projektet och ersättas av en ny byggnad som framöver ska ha plats för samtliga barn på skolan som går på fritidsgården. Kulturnämnden har godkänt bevarandebeskrivningen för Skolan vid Sundet, som har tagits fram av Köpenhamns fastigheter. C.F. Møller lämnar anbud på projektet tillsammans med underrådgivare Eduard Troelsgaard Rådgivende Ingeniører. Övriga förkvalificerade team leds av totalrådgivare från BBP Arkitekter, H+ Arkitekter, Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma samt RUBOW Arkitekter.
I tävling om restaurering av legendarisk skola - C.F. Møller. Photo: Andreas Trier Mørch, arkitekturibilleder.dk

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter