Integrerad konstverk lanseras - C.F. Møller. Photo: Bryan Cody
27.9.2016

Integrerad konstverk lanseras

Den brittiske konstnären Conrad Shawcross lanserar The Optic Cloak, ett stort nytt konstverk i samarbete med arkitektbyrån C.F. Møller.
Integrerad konstverk lanseras - C.F. Møller. Photo: Bryan Cody
Integrerad konstverk lanseras - C.F. Møller. Photo: Bryan Cody
Det C.F. Møller-ritade Energy Centre, en fusion av konst, arkitektur och teknik på Greenwich Peninsula, kommer att tas i drift senare i höst för att förse de mer än 15 000 hem, företag, butiker och kreativa nav som kommer att byggas på halvön med el och varmvatten som produceras med låga utsläpp av koldioxid. Nytt landmärke Nio skorstenar, var och en med en höjd av 49 meter, har placerats i rad för att skapa ett smalt torn eller ”en klinga”, som en vertikal motpol till den monolitiska horisontella svarta låda som innehåller värmepannorna, ackumulatortankarna och CHP-motorerna. Detta vertikala torn har blivit målarduken för ett integrerat konstverk av den brittiska skulptören Conrad Shawcross. Conrads konstverk kombinerar avancerad teknik och komplex optisk forskning till interferensmönster som bryter upp och dematerialiserar massan hos tornstrukturen; den abstrakta formen förstärker ingången till Greenwich Peninsula och är ett karakteristiskt landmärke för lokalsamhället och för samhället i stort. Designen använder sig av både första världskrigets ”dazzle camouflage” – paradoxen där föremål som är tänkta att gömmas i själva verket görs både mer synliga och uppseendeväckande – och tankar som återfinns i kubistiska och futuristiska målningar, där ett objekts yta bryts upp för att skapa falska perspektiv och med parallella linjer som smälter ihop. På kvällarna kommer tornet att lysas upp inifrån för att på så sätt kontinuerligt omdefiniera formen hos strukturen och dess omgivningar. Avmystifierande design Ett besökscentrum kommer att erbjuda en interaktiv och lärande upplevelse för förhandsbokade besökargrupper. Avsikten är att avmystifiera processen kring energiproduktion och visa infrastrukturen som möjliggör hållbar energi genom låga koldioxidutsläpp, och som kommer att förse Greenwich Peninsula med energi. Projektet är C.F. Møllers första samarbete med en konstnär i Storbritannien. ”Vi har omfamnat Conrads vision och tankar som en integrerad del av byggnaden, och hans team har även tagit till sig våra synpunkter om proportioner, materialval, komposition och hållbarhet för energicentret. Conrads arbete har tillfört projektet en ny dimension, och hur skulle vi kunna vara annat än belåtna med det?”, säger Rolf Nielsen, associerad partner på arkitektbyrån C.F. Møller. Ett annat arbete av C.F. Møller på Greenwich Peninsula är ”The Moore” – ett tio våningar högt bostadshus. Projektet har nominerats till BDA Brick Award 2016 som en av två nomineringar för C.F. Møller vid årets Brick Awards. Den andra nomineringen är ett bostadsprojekt kallat Elmwood Court i Battersea i London.

 

Läs mer om Brick Awards nomineringar.
Läs mer om Greenwich Peninsula Energy Station.
Läs mer om 'The Moore'
More on Elmwood Court.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter