Invigning av sjukhusprojekt i Bergen - C.F. Møller. Photo: Jørgen True
19.10.2018

Invigning av sjukhusprojekt i Bergen

Den 23 oktober invigs en ny tillbyggnad till Haraldplass Sygehus i Bergen. Projektet har ritats av C.F. Møller Architects och kännetecknas av två atrier som ger massor av naturligt ljus och eliminerar traditionella korridorer.
Invigning av sjukhusprojekt i Bergen - C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Invigning av sjukhusprojekt i Bergen - C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Den 23 oktober är en högtidsdag i Bergen. Då invigs en ny sjukhusbyggnad på Haraldsplass Diakonale Sygehus av statsminister Erna Solberg, sjukvårdsminister Bent Høie och representanter från Haraldsplass Diakonale Sygehus.


– Byggmästaren, stiftelsen och den gamla byggnaden vid Haraldsplass är helt unika, och det har varit en ära att få bidra till den stolta och vackra byggnadstraditionen på Haraldsplass. Som arkitekter lägger vi mycket vikt vid vår omgivning och forskning och erfarenheter har visat att vi påverkas av omgivningarna. Därför var det extra inspirerande att arbeta med Haraldsplass, som har särprägel och kvaliteter från olika tidsepoker. Ändå är det arkitekten Per Griegs konstruktion från 1940 som är själva ryggraden på platsen som den ser ut i dag, berättar Christian Dahle, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.


Bryter med traditionen
Till skillnad från traditionella sjukhusbyggnader finns inga långa korridorer. Sängavdelningarna är placerade längs två överbyggda atrier som bildar ramen runt två olika gemenskapsytor: Ett offentligt ankomstrum med reception, café, butik och uppehållsområde och ett mer privat rum som bara är till för patienter och deras besökare. Atrierna gör att dagsljuset kommer in i byggnaden vilket ger enklare orientering och översikt.


Alla patienter får tillgång till utsikten över dalen och staden eftersom den nya byggnaden följer Möllendalsälvens sträckning och gör en liten böj i fasaden.

 

– Vi har i arbetet på Haraldsplass bland annat använt våra erfarenheter från Akershus Universitetshospital i Oslo samt två uppdrag i Bergen för Haukeland Unversitetssygehus, en precis färdigbyggd akutmottagning och en laboratoriebyggnad som sammanför forskningslaboratorier och laboratorier för patientdiagnostik, berättar Christian Dahle.

 

Den nya byggnaden tillför 170 extra sängplatser till akutmottagningen.


Den officiella invigningen sker i för särskilt inbjudna gäster den 23 oktober.

 

Respekt för historien
Det ursprungliga sjukhuset invigdes 1940. Det fanns plats för 100 patienter, systrar från diakonernas stiftelse och studenter på sjuksköterskeskolan. En särskild karakteristik var att patienterna hade utsikt över staden och fjorden.


– Vi brukar kalla Haraldsplass den vackra svanen vid Ulrikkens fot. Många sjukhus har byggnader och miljöer som är alienerande för människor. Per Griegs arkitektur är exakt och stram i sin struktur men är samtidigt också vacker och inbjudande. Per Grieg var också en av de stora och viktiga Bergen-arkitekterna som har gjort avtryck och inspirerat hela den arkitektoniska miljön. Han fick sin inspiration från utlandet, men glömde aldrig sina rötter och sin historia. På samma vis kom diakonernas stiftelse från utlandet och är nu rotade i Bergen, säger Christian Dahle, och poängterar vilken betydelse det har haft för arbetet med Haraldsplass,
 
– Per Griegs Haraldsplass är ett av de viktigaste verken i hans långa karriär. Vi anser att det är viktigt att ha respekt och förståelse för de kvaliteter platsen redan har och vi ville föra dessa kvaliteter vidare med den nya sjukhusbyggnaden. Haraldsplass är en institution med lång historia av omsorg och denna plats utstrålar verkligen omsorg, från de människor som arbetar här till byggnaderna som inhyser Haraldsplass patienter, studenter och personal.

 

Erkännande inom sjukvård
C.F. Møller Architects är erkänt över hela världen för sin expertis inom sjukvård. C.F. Møller ligger bland annat bakom Akershus Universitetssygehus i Oslo, Akut- och infektionskliniken på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Aarhus Universitetshospital som hör till de mest nyligen genomförda projekten. För närvarande arbetar C.F. Møller Architects med sjukvårdsprojekt i Tyskland, England och Danmark. Det som kännetecknar alla projekt är en evidensbaserad strategi som också kallas helande arkitektur.

 

Pågående projekt i Norge
I Norge är C.F. Møller Architects för närvarande igång med två stora projekt, båda i Oslo. Det ena projektet är Fjordporten – På Oslo centralstation flätar Fjordporten samman transport, arbete, fritid, kultur och näringsliv i en framåtblickande och robust knutpunkt genom att förena tradition och förnyelse. Projektet genomförs tillsammans med Reiulf Ramstad Arkitekter.

 

Mittemot detta projekt, på Biskop Gunnerups Gate 14 B, är C.F. Møller Architects igång med ett annat projekt som också är ett höghus som utvecklats i samarbete med Kristin Jarmund Arkitekter och Urban Planners Rodeo Arkitekter. Här skapas en ny stadsmiljö med torg, hotell och höghus som formar attraktiva umgängesytor och effektiva urbana förbindelser.
Biskop Gunners gate 14B ska vara ett internationellt föregångsprojekt inom miljö och hållbarhet. Projektet ska stärka områdets utveckling och tydliggöra Oslos ambition att göra denna del av staden bättre på att hantera stora mängder trafikanter, samtidigt som den ska vara en attraktiv plats att vistas på.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter