Invigningen av Mærsk-tornet markerar en ny era i dansk forskning på hälsoområdet - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
12.1.2017

Invigningen av Mærsk-tornet markerar en ny era i dansk forskning på hälsoområdet

Den 18 januari 2017 börjar ett nytt kapitel för Den Hälsovetenskapliga Fakulteten vid Köpenhamns Universitet, när Mærsk-tornet officiellt invigs. Med sin banbrytande arkitektur, sina moderna forskningsfaciliteter och nytänkande inredning kommer det 15 våningar höga tornet att spela en avgörande roll i framtidens hälsoforskning – och utbildning.
Invigningen av Mærsk-tornet markerar en ny era i dansk forskning på hälsoområdet - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Invigningen av Mærsk-tornet markerar en ny era i dansk forskning på hälsoområdet - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Köpenhamns Universitet växer med 42 700 kvadratmeter när det 75 meter höga Mærsk-tornet slår upp portarna för första gången. Det karakteristiska koppartornet kommer med sin nyskapande arkitektur att bli ett viktigt nav för dansk forskning på hälsoområdet och ger med sina moderna undervisningslokaler nytt liv till ramarna för de studerande på SUND.

 

”Invigningen av Mærsk-tornet markerar en milstolpe för den hälsovetenskapliga forskningen vid Köpenhamns Universitet. Med det nya tornet får våra forskare möjlighet att skapa ny kunskap med hjälp av högspecialiserade laboratoriefaciliteter, och våra elever får glädje av hypermoderna hörsalar och allmänna utrymmen. Mærsk-tornet skapar de bästa förutsättningarna för forskning och utbildning på internationell toppnivå och kommer även att få avgörande betydelse för danskarnas hälsa i framtiden”, säger dekan Ulla Wewer från Den Hälsovetenskapliga Fakulteten vid Köpenhamns Universitet.

 

En byggnad som omfamnar forskningens alla aspekter

En viktig tanke bakom Mærsk-tornets arkitektur har varit att ge forskarna och de studerande bästa möjliga förutsättningar för att skapa och tillägna sig ny kunskap. Fokus har varit på öppna ramar, vilket ska uppmuntra till dialog och tvärvetenskapligt samarbete. I byggnadens kärna finns det därför på alla våningar ett så kallat forskartorg, som fungerar som en social mötesplats, där olika yrkesgrupper kan mötas och utbyta tankar. Ett annat viktigt mål har varit att skapa toppmoderna laboratoriefaciliteter så att forskningen kan baseras på de senaste teknologierna och de mest avancerade lösningarna.

 

”Mærsk-tornets öppna, sammankopplande ytor mellan våningarna bryter med den traditionella laboratorieutformningen, som typiskt är begränsad till horisontella planlösningar, och förverkligar på så sätt morgondagens sätt att kombinera forskning. Den röda tråden har följaktligen varit skapandet av ett gränslöst, flexibelt och samtidigt stimulerande forskarsamfund mellan olika institutioner, avdelningar och externa samarbetspartners. Samtidigt har vi med arkitekturen utåt sett strävat efter att skapa ett hållbart landmärke i dialog med staden och universitet på ett nytt och öppet sätt”, säger Mads Mandrup Hansen, partner och arkitekt på C.F. Møller.

 

Merparten av Mærsk-tornet rymmer avancerad forskning. Byggnaden är därför konstruerad så att den är fullständigt stabil. Byggnadens kärna har gjutits på plats för att stadens vibrationer inte ska påverka forskningen. Byggnaden är samtidigt en av Danmarks mest energieffektiva laboratoriebyggnader, där spillenergi återanvänds. Det finns klimatvänlig fjärrkylning, regnvattnet återanvänds som spolvatten i toaletter och för bevattning och det kommer även att installeras 1 500 m2 solcellspaneler.

 

”Invigningen av Mærsk-tornet är en stor dag för Byggnadsstyrelsen. Vi har nått målet på resan mot färdigställandet av ett av våra största byggprojekt hittills, och snart kan forskare och studerande flytta in i tornet och de tillhörande basbyggnaderna. Bygget har tagit sex år sedan den internationella projekttävlingen utlystes 2010. Byggplatsen valdes ut 2012 och byggnadens betongstomme och fasad uppfördes 2013 respektive 2014. Byggnaden har uppförts enligt lågenergiklass 15 och är fylld med modern teknik för både el, vatten, värme och ventilation, samt faciliteter för de många laboratorierna i byggnaden. Vi ser fram emot att överlämna byggnaden till Köpenhamns Universitet, så att de många forskarna och studerande kan få glädje av denna nya, fantastiska miljö”, säger chefen för Byggnadsstyrelsen, Gyrithe Saltorp.

 

Om Mærsk-tornet

Mærsk-tornet är Köpenhamns Universitets toppmoderna forskningstorn. På de 15 våningarna finns de bästa tänkbara faciliteterna för forskning inom och utbildning i hälsovetenskap. Byggnaden har ritats av C.F. Møller och är med sitt skulpturella arkitektoniska uttryck ett nytt landmärke i Copenhagen Science City. Rambøll har varit ansvarig för utformningen av Mærsk-tornets konstruktion, tekniska installationer och övrigt konstruktionsarbete. Runt Mærsk-tornet kommer det att uppföras en ny offentlig campuspark som erbjuder forskare och studerande studie- och uppehållsplatser utomhus, liksom nya gröna naturupplevelser för alla Nørrebros invånare. Campusparken har designats av SLA. Byggnadsstyrelsen är byggherre tillika ägare av byggnaden på uppdrag av staten. Mærsk-tornet har möjliggjorts genom en generös donation från A.P. Møller och hustrun Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, samt ett extra anslag beviljat av Folketinget. Den officiella invigningen äger rum onsdagen den 18 januari 2017, då även Hennes Majestät Drottningen närvarar. 

 

Download hi-res images here

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter