Köpenhamn tilldelar Mærsk-tornet pris - C.F. Møller. Photo: BYGST and Dragør Luftfoto
7.12.2017

Köpenhamn tilldelar Mærsk-tornet pris

Mærsk-tornet tilldelas ett pris av Foreningen Hovedstadens Forskønnelse för att det är en magnet för internationell forskning, sin samklang med omgivningen och förmågan att skapa gemenskap mellan människor.
Köpenhamn tilldelar Mærsk-tornet pris - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Köpenhamn tilldelar Mærsk-tornet pris - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

— Det nya, 75 meter höga och 42 700 kvadratmeter stora Mærsk-tornet är i flera avseenden ett nytt fyrtorn och något som berikar Köpenhamn. Tornet utvidgar Panum med toppmoderna biomedicinska forskningsfaciliteter och för upp Köpenhamns Universitet i en ny liga som magnet för internationell forskning, låter det bland annat i motiveringen från Foreningen Hovedstadens Forskønnelse under en ceremoni i Byggnadskulturens Hus, Köpenhamn, där partner och arkitekt Mads Mandrup Hansen, C.F. Møller Architects, mottar priset.

 

Elegant och skulptural byggnad

Mærsk-tornet kännetecknas på utsidan av sin form och kopparfasad.

 

— Arkitektoniskt förskönas staden av den eleganta och skulpturala byggnaden, vars organiska form och reliefliknande kopparbeklädnad harmonierar fint med omgivningen. När det gäller energieffektivitet uppfyller byggnaden på flera områden lagkraven, låter det i föreningens motivering för att prisbelöna Mærsk-tornet.

 

Mänskliga gemenskaper

Det arkitektoniska grundkonceptet för Mærsk-tornet är att skapa ramar för människors möjligheter att ingå i gemenskaper. Här möts vetenskap, stadens invånare och besökare från hela världen. På så sätt skapas en inspirerande arbetsplats som kan stödja banbrytande forskning för den hälsovetenskapliga fakulteten på Köpenhamns Universitet.

 

Att man har lyckats omsätta tankarna till arkitektur som fungerar som tänkt är en bidragande orsak till att tornet prisbelönas.

 

— Den rymliga hallen och matsalen i tornets låga bas — husets knutpunkt — är tillgänglig för allmänheten till förmån för alla. Runt byggnaden har man skapat en ny grön campuspark, som även den är tillgänglig för allmänheten och som införlivar den omgivande stadsdelen, lyder det i motiveringen. I denna omnämns även den

 

”svävande”, sicksackformade gångbron som tar fotgängare och cyklister över parken och delar av byggnaden, och som utgör en förbindelse mellan Nørre Allé och Blegdamsvej.

 

— Mærsk-tornets bärande idé — att skapa gemenskaper mellan människor och skapa nya relationer till staden — har till fullo infriats, låter det avslutningsvis från Foreningen Hovedstadens Forskønnelse.

 

Fjärde priset på kort tid

Mærsk-tornet började användas i sin helhet av den hälsovetenskapliga fakulteten vid Köpenhamns Universitet efter sommaren 2017 och har sedan dess på kort tid mottagit fyra priser. Först utsågs tornet till världens bästa forskningsbyggnad under World Architecture Festival i Berlin (Best Higher Education and Research Building), följt av ett pris för de gröna taken (Scandinavian Green Roof Award), skapade av SLA, samt en European Copper Award för den innovativa och skulpterade kopparfasaden. Det senaste i raden av priser som tornet har tilldelats är det från Foreningen Hovedstadens Forskønnelse.

 

Mærsk-tornet har ritats av C.F. Møller Architects. Campusparken har designats av SLA. Byggnadsstyrelsen är byggherre tillika ägare av byggnaden på uppdrag av staten. Mærsk-tornet har möjliggjorts genom en generös donation från A.P. Møller och hustrun Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, samt ett extra anslag beviljat av Folketinget.

 

Mer om projektet

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter