MODERN OCH DEMOKRATISK LÄRANDEMILJÖ FÅR PRIS - C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
3.10.2017

MODERN OCH DEMOKRATISK LÄRANDEMILJÖ FÅR PRIS

Handelshuset vid Herningsholms yrkesskola i Herning, samt Kulturbron i Aalborg, en ny cykel- och fotgängarförbindelse över Limfjorden, är båda projekt som ritats av C.F. Møller och som fick pris i samband med Arkitekturens Dag.
MODERN OCH DEMOKRATISK LÄRANDEMILJÖ FÅR PRIS - C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
MODERN OCH DEMOKRATISK LÄRANDEMILJÖ FÅR PRIS - C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

— Priset tilldelas ett övertygande projekt som skapar en spännande och inspirerande undervisningsmiljö. Byggnaden bildar en vacker plats med välfungerande utomhusytor i anslutning till den befintliga yrkesskolan. Projektet håller en mycket hög kvalitet i planlösningen och utformningen av fasaddetaljerna.

 

Så lyder motiveringen för Herning Kommuns Arkitekturpris, som tilldelas Herningsholms yrkesskolas nya Handelshus, en inlärningsmiljö som är anpassad för moderna och demokratiska principer med stort fokus på arkitektonisk kvalitet inne och ute och en tydlig koppling till omgivningen.

 

Byggnaden, som redan har rönt en del uppmärksamhet internationellt, invigdes i mars 2017 och är resultatet av en arkitekttävling som C.F. Møller vann 2014.

 

Ett samlande landmärke

Kulturbron mellan Aalborg och Nørresundby vann vid samma tillfälle Aalborg Kommuns Arkitekturpris, som en viktig ny förbindelse i den övergripande stadsutvecklingen på båda sidor om fjorden:

 

— Genom att bygga på en lätt konstruktion på den fina Järnvägsbron från 1928 har man kunnat skapa en viktig gång- och cykelförbindelse som ett samlande element över Limfjorden. Förbindelsen, som består av påhängda element i en markant röd färg, har med sin design även blivit ett landmärke som drar blickarna till sig och som harmonierar fint med Järnvägsbrons stålkonstruktion.

 

Kulturbron är 403 meter lång och invigdes även den i mars 2017, i en lätt och elegant konstruktion designad av C.F. Møller, som också står bakom utvecklingen av bl.a. Aalborgs Hamnfront, som har belönats med flera priser.

 

More about the Herningsholm Vocational School
More about the Aalborg Cultural Bridge

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter