MT Højgaard och C.F. Møller ska bygga Nya Islands Brygge Skola - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
29.5.2017

MT Højgaard och C.F. Møller ska bygga Nya Islands Brygge Skola

Det blir MT Højgaard, som i totalentreprenad ska bygga Nya Islands Brygge Skola med C.F. Møller som arkitekter. I det vinnande projektet har man tagit höjd för att bygget är totalekonomiskt försvarbart och driftvänligt, att byggnaden kan DGNB-certifieras. Utöver detta har man även kapat tidsplanen med tre månader.

Mellan hamnen och fäladen och med ett unikt läge i hjärtat av den snabbt växande stadsutvecklingen på Islands Brygge ska MT Højgaard bygga Nya Islands Brygge Skola. Skolbyggnaden ska innehålla ett högstadium för totalt 784 elever samt personal och en idrottshall. Bygget kommer att omfatta närmare 10 000 m2 och ha utomhusarealer på 4 000 m2.

För att säkerställa att byggnaden är driftsatt och fungerar när skolans personal flyttar in har mycket stor vikt lagts vid att säkerställa att installationerna testas i samtliga faser i projektet och till dess att byggnaden har överlämnats. Dessutom har man kapat tidsplanen för uppförandet av byggnaden med tre månader.

– För att det ska finnas gott om tid för skolan att flytta in i den nya byggnaden och komma på plats innan sommarlovet och skolstarten i augusti 2020 har vi i vårt anbud optimerat tidsplanen och har som mål att överlämna bygget till byggherren i maj 2020. Tidsplanen ger dessutom tid och plats för dialog med myndigheterna kring miljöarbetet och lokalplanfasen, säger Martin Lose, som är avdelningschef på MT Højgaard.

 

Natur och kultur blandas

Det är arkitekterna från C.F. Møller, som har haft Tredje Natur och Autens Future Schools som underrådgivare, som står bakom arkitekturen i förslaget och som har optimerats i samarbete med MT Højgaard. Skolan har potential att bli en ny och stark sammanbindande länk i området. En hybrid som länkar samman stadens intima rum med Amager Fælleds naturrum och skapar en fantasifull studiemiljö där natur och kultur blandas.

– Vårt fokus har varit att skolan ska ge något tillbaka till staden, så att det skapas en synergi mellan den befintliga staden och den kommande skolan, förklarar Lone Wiggers, partner och ansvarig arkitekt för projektet.

Totalentreprenadens vision med Nya Islands Brygge Skola har varit att skapa en skola med en unik studiemiljö som tar avstamp i och förbinder de otaliga kvaliteter som finns mellan hamnen och fäladen. En skola som tillgodoser ny pedagogik och nya inriktningar och som bidrar till att göra elevernas skolgång till en inkluderande och upplevelserik bildningsresa.

Med fastighetens placering mellan fäladen, Bryggens arkitektur och hamnen flätas de tre elementen ihop i den nya skolan. Mot Artillerivej och fäladen inbjuder byggnaden till lek och rörelse med det stora taklandskapet som leder från gatuplan till den stora takträdgården och vidare till sporttaket på våning fyra, med utsikt över både Amager Fælled, staden och hamnen.

– Sammanhanget har tänkts in i platsen, taket och det offentliga promenadstråket. Skolans trappmotiv skapar en pedagogisk stigning till taket, och byggnadens form ger platsen en dynamik. Med fokus på matskola och biotoper säkras kontakten med naturen på fäladen, som även understryks av de tre ingångarna och hörnen i hela triangeln, som tar in skolans omgivningar på var sitt välkomnande sätt, säger Lone Wiggers.

 

Lek och lärande
Det har lagts vikt vid att lösningarna i bygget är ekonomiskt bärkraftiga och driftvänliga. Bygget har DGNB-screenats för att bedöma de ekonomiska, sociala, processmässiga, tekniska och miljömässiga kvaliteterna. Det betyder också att bygget kommer att kunna DGNB-certifieras.

 

– Vi vill skapa en skola med hög kvalitet för både lärare, elever och personal, som skapar förutsättningar för lek och lärande med särskilt fokus på inneklimat och en bra utemiljö. Skolan ska samtidigt vara en samlingsplats för det lokala förenings- och idrottslivet, och därför kommer markplanet att präglas av lättillgänglighet och öppenhet, så att personer som kommer utifrån känner sig välkomna på skolan, säger Martin Lose, som är avdelningschef på MT Højgaard.

 

Skolan blir ett tillägg till den befintliga Islands Brygge Skola med adress Artillerivej 57 och som ska renoveras parallellt med bygget av den nya skolan. Den nya byggnaden ska innehålla ett högstadium för årskurs 6–9 och gör det möjligt för skolan på Artillerivej att bli sjuspårig.

 

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter