Moldes nya kulturskola har öppnat - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
25.11.2016

Moldes nya kulturskola har öppnat

C.F. Møller står bakom Molde Kulturskola, som i november slog upp dörrarna för både elever och allmänheten. En ny byggnad har smält samman med stadens gamla, K-märkta fängelse och ska nu utgöra ramen för 1300 elever i en kreativ utbildningsmiljö.
Moldes nya kulturskola har öppnat - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Moldes nya kulturskola har öppnat - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Vid en värdig men också informell öppningsceremoni invigdes den 17 november Molde Kulturskola – en utbildningsbyggnad, som ger barn och unga i området hela nya möjligheter att utvecklas kreativt. – Det är glädjande att Molde och Norge nu har fått en ny institution som kan stötta de ungas kulturliv, säger Christian Dahle, partner på C.F. Møller. – Därför riktar vi också ett stort tack till byggherren från Molde Kommun KF, totalentreprenör Røberg Bygg, och inte minst Molde Kulturskolas primära drivkraft, rektor Ingvild Aas. Den gemensamma viljan att skapa bra ramar har resulterat i en vacker och optimerad byggnad som förenar nytt med gammalt, och som inspirerar till en annorlunda inlärningsmiljö, säger han. Två huvuddelar skapar en skola Den nya kulturskolan i Molde består av två huvuddelar, som tillsammans skapar en sammanhängande skola. Det gamla fängelset med rådstuga, som är K-märkt och har status som bevarandevärdig hos Riksantikvarien, och en ny byggnad som rymmer teatersal, danssal, blackbox och diverse övningslokaler. Det hela är byggt på en bas som fungerar som en länk som kopplar samman den nybyggda delen med den gamla byggnaden. Basen innehåller huvudingången till den nya, kreativa utbildningsmiljön. Ovanför denna hittar man två våningar med en lätt, lamellerad träfasad. – Tanken är att den tunga basen är fundamentet, som refererar till det murade fängelset, medan den transparenta, träbeklädda byggnaden refererar till stadens arkitektur, förklarar Christian Dahle. Tre teman skapar synergi Molde Kulturskola ska både kunna bjuda in allmänheten, men även vara ett rum för den enskilde individen. Därför har C.F. Møller arbetat målmedvetet med att skapa en skola utifrån tre teman: Konservering, kommunikation och koncentration. Konserveringen representeras av en uppgradering av de befintliga, bevarandevärdiga byggnaderna. Kommunikation representeras av basen och den omgivande glasfrisen på första våningen. Här möter skolan omvärlden via utåtriktade funktioner som scenkonst. Koncentrationen representeras av den slutna boxen högst upp, där studier och förberedande övningar och träning äger rum. – Den nya kulturskolan är ett bra exempel på vad arkitektur kan bidra med när det gäller att frigöra potentialer – både för institutioner och för lokalsamhället, säger Christian Dahle.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter