Nu invigs Danmarks nya statsfängelse - C.F. Møller. Photo: Steen Poulsen Kriminalforsorgen
26.9.2017

Nu invigs Danmarks nya statsfängelse

Danmarks nya statsfängelse, Storstrøm Fængsel, invigdes onsdag 27 september. Fängelset har ritats av C.F. Møller med starkt fokus på att skapa ett tryggt och humant fängelse som stärker återanpassningen till samhället och som samtidigt är en modern och trivsam arbetsplats för de anställda.
Nu invigs Danmarks nya statsfängelse - C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Nu invigs Danmarks nya statsfängelse - C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Ambitionen med det slutna Storstrøm Fængsel på Nordfalster var att skapa världens mest humana slutna fängelse med fokus på återanpassning i samhället, medan det på samma gång måste vara ett av Danmarks säkraste fängelser.

— Det övergripande arkitektoniska greppet är att skapa byggnader i samma skala och struktur som en mindre landsby. Resultatet är en arkitektur som stärker viljan och förmågan att bli en del av samhället efter avslutat fängelsestraff. Samtidigt skapar arkitekturen också en trivsam och säker miljö för fängelsepersonalen och smälter på ett naturligt sätt in i den omgivande bebyggelsen på Lolland-Falster i Danmark, berättar Mads M Hansen, arkitekt och ansvarig partner för fängelseprojektet på C.F. Møller.

Fängelset har plats för 250 fångar uppdelat på fyra normala avdelningar och en särskild säkerhetsavdelning. Dessutom finns det en besöksavdelning, ett aktivitetshus, en arbetsbyggnad, en portbyggnad och ett personalhus. Fängelset består sammanlagt av 10 byggnader med en total yta på ca 35 000 m².

Innovativa celler med bra dagsljus
Dagsljus är viktigt för välbefinnandet, och varje cell har ljusinfall från två håll och utsikt över det omgivande landskapet innanför den yttre muren. Dels från ett litet fönster, dels från ett stort fönster som spänner över cellens höjd. Cellen är innovativt formgiven i en välvd vinkel i kontrast till cellens överordnade vinklade form, så att personalen kan se det mesta av cellen från ingångsdörren.

— Fokuset på optimal användning av dagsljus, utrymme och säkerhet genom arkitekturen har redan skapat en ny typ av standard för en cell, vågar jag påstå. Och när jag berättar om fängelset på konferenser runt om i världen så gör det verkligen intryck både på arkitekter och fängelsepersonal, säger Mads Mandrup Hansen.

 

Cellerna på ca 13 m² är samlade i bo-enheter, som består av fyra till sju celler runt gemenskapsytor med tillgång till ett uppehållsrum och ett gemensamt kök. Här lagar de intagna mat åt sig själva, och de väljer själva om de vill göra det tillsammans med andra eller hellre håller sig för sig själva.

Utrymme för aktivt liv
Fysisk aktivitet är en viktig del av livet på ett modernt fängelse, då det har en positiv inverkan på fångens psykiska och fysiska hälsa. Genom att placera byggnaderna runt fängelsets centrum har man skapat plats för båda en löpbana och en sjumanna-fotbollsplan i landskapet innanför den yttre muren.

I aktivitetshuset finns en stor gymnastiksal för bland annat badminton, basket och handboll. På säkerhetsavdelningen finns det två mindre gymnastiksalar och alla cellavdelningar har ett gym.


Säkerhet genom arkitektur
Genom arkitekturen skapas positioner som gör att personalen kan överblicka en hel våning på en celldelning genom bra utsikt i flera riktningar från de centralt placerade vaktområdena. Detta utgör också en naturlig mötesplats mellan de intagna och personalen, samtidigt som det skapar trygghet och säkerhet för personalen.

För att stärka personalens säkerhet finns det säkra utrymmen och utrymningsvägar på de enskilda avdelningarna, så att personalen snabbt kan samlas och vara i majoritet vid oroligheter bland de intagna. Dessutom finns det ett elektroniskt låssystem, som bland annat inkluderar närmare 300 övervakningskameror.

 

Koppling till landskapet
Den estetiska utformningen av miljön runt Storstrøm Fængsel är viktig både för de intagna och personalen som arbetar på fängelset.
— Den grundläggande avsikten med utformningen av områdena runt byggnaderna är att skapa en rumslig och visuell variation i den extremt statiska och slutna miljön, säger Marianne Levinsen från Marianne Levinsen Landskab.

Beläggningarna är av asfalt med en ytbeläggning med ränder i rött, svart och vitt granitgrus. Mot byggnadernas fasader skapar gräsplaner respektavstånd till fönster och ger det inre gaturummet en grön karaktär.
— Det distinkta greppet med grafiska, behandlade gaturum förstärker och ger en estetisk identitet till utomhusområdena, säger Marianne Levinsen.

Ett fängelse i fängelset
Inne på fängelset finns det en särskild säkerhetsavdelning för de negativt starka och rymningsbenägna fångarna. Avdelningen avgränsas av en mur, och det finns en fysisk separation mellan de intagna och personalen, medan det i resten av fängelset är en öppen station.

Storstrøm Fængsel öppnade officiellt onsdagen den 27 september med deltagande av bland andra justitieminister Søren Pape Poulsen och Erik Bang, chefen för Koncern Anlæg på Kriminalforsorgen (danska motsv. till svenska Kriminalvården). Efter den officiella invigningen kommer fängelset att gås igenom minutiöst, och de första intagna förväntas anlända i oktober.

Storstrøm Fængsel har beställts av Kriminalforsorgen och utförs av ett konsortium bestående av C.F. Møller Architects och Rambøll med Marianne Levinsen Aggebo & Henriksen Design som underrådgivare och med konstnärliga bidrag från Claus Carstensen och John Kørner.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter