Nu öppnar portarna till Vega skola & aktivitetshus – en ny levande mötesplats med kreativ puls från morgon till kväll - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen
Nu öppnar portarna till Vega skola & aktivitetshus – en ny levande mötesplats med kreativ puls från morgon till kväll - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen
25.8.2023

Nu öppnar portarna till Vega skola & aktivitetshus – en ny levande mötesplats med kreativ puls från morgon till kväll

 

Den här veckan invigs Vega skola & aktivitetshus, ritad av C.F. Møller Architects. En unik samlingspunkt som erbjuder plats för alla, gamla som unga. Här förenar Haninge kommun skola, kultur och fritid under ett och samma tak.

Nu öppnar portarna till Vega skola & aktivitetshus – en ny levande mötesplats med kreativ puls från morgon till kväll - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

I april 2019 tilldelades C.F. Møller Architects uppdraget att rita Vega skola & aktivitetshus, mitt i den växande stadsdelen Vega belägen söder om Stockholm. För knappt tre år sedan togs det första spadtaget, och i måndags var det äntligen dags för eleverna att inviga sina nya skolmiljöer. Festligheterna fortsätter på lördag med en stor familjefest med gatuparad genom Vega och en högtidlig bandklippning.

 

Genom den centrala placeringen av Vega skola & aktivitetshus förverkligas Haninge kommuns vision om ”skolan mitt i byn”. Föreningar och ideell verksamhet bjuds in att nyttja lokalerna tillsammans med flera av kommunens förvaltningar. På så vis skapas nya möten mellan olika åldersgrupper och intressen. Att betrakta skolan som en resurs i stadsutveckling och integration är en unik ansats, och den arkitektoniska utmaningen har varit att materialisera denna idé.

 

”Vår vision var att bli en mötesplats för upptäckter och lärande och vi känner att den slog in i samma stund som vi öppnade dörrarna”, säger Lotta Gusterman, utvecklingschef Kultur- och Fritidsförvaltningen.

Henrik Jonsson Linton och Henrik Larsson, C.F. Møller Architects. - Nu öppnar portarna till Vega skola & aktivitetshus – en ny levande mötesplats med kreativ puls från morgon till kväll - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

Stort engagemang


Belägen i hjärtat av Vega, stärker den områdets identitet och är väl synlig för besökare. Placeringen nära stationen gör den till en naturlig mötesplats och ett karakteristiskt landmärke i staden. Här ryms bland annat grundskola, bibliotek, kulturskola, idrottshall, mötesplats för unga, café och plats för möten och evenemang. Med en kapacitet för cirka 900 elever och 150 anställda har den nya skolan och aktivitetshuset en betydande roll i området.

 

”Det är fantastiskt roligt att få rita en offentlig byggnad som tar så stor plats i en ny, växande stadsdel. Engagemanget från kommunen, fastighetsägare, entreprenör och inte minst de verksamheter som ska fylla huset har gjort arbetet till en ren fröjd”, säger Henrik Jonsson Linton, arkitekt på C.F. Møller Architects.

Nu öppnar portarna till Vega skola & aktivitetshus – en ny levande mötesplats med kreativ puls från morgon till kväll - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

Han fortsätter: ”Vi har lett den process där alla de verksamheter som ska använda huset har mötts för att tillsammans formulera behov och möjligheter. Tack vare att representanter för ungdomar och äldre, kulturliv och idrott, grundskola och kulturskola varit aktivt engagerade i utformningen av byggnaden har vi kunnat gestalta en plats som kommer vara fylld av aktivitet från tidig morgon till sen kväll. Genom kontinuerliga gemensamma ansträngningar att väga vision, önskemål och möjligheter har konceptet om ett levande aktivitetshus fått en konkret form som kommer att vara robust över tid”.


Smarta lokaler ger ett levande hus


Byggnadens öppenhet mot gatan gör att aktivitetshusets inre blir en integrerad del av stadsdelens offentliga rum. Här kommer människor att röra sig under stora delar av dygnet. Den stora, centrala trappan är aktivitetshusets ryggrad där den leder upp genom byggnaden. Rum som dagtid är ägnade åt elevernas grupparbeten blir på kvällen plats för föredrag och möten. Bild- textil- och musiksalar välkomnar kulturskola och studiecirklar. Högstadiets uppehållsrum blir en mötesplats för kulturskola och idrottsföreningar. I hjärtat av byggnaden tar kulturrummet en central plats, det är utformat för att välkomna gästspel från Riksteatern och andra aktörer. Här återfinns skolans arena för musik- och dansframträdanden samt en mängd föredrag och presentationer.

Nu öppnar portarna till Vega skola & aktivitetshus – en ny levande mötesplats med kreativ puls från morgon till kväll - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

”Vega skola ska vara en innovationshub för elever, medarbetare och medborgare i Vega och Haninge kommun. Genom smart planering kan samma lokaler i Vega skola & aktivitetshus användas både av skolan, föreningslivet och kommunens kultur- och fritidsverksamheter. Och när allt samlas i samma hus kan skola och andra verksamheter arbeta tillsammans för att fånga upp alla barn och unga”, förklarar Bassem Jerbi, rektor på Vega skola & aktivitetshus.


Uppdraget inkluderade också utvecklingen av ett övergripande skyltprogram för både skolan och aktivitetshuset. Detta omfattade både utomhus- och inomhusskyltning med målet att etablera en konsekvent visuell identitet som inte bara underlättar navigering utan också förstärker skolans karaktär. Konceptet byggde på noggrant genomtänkta val av material, kulörer och designelement för att skapa ett harmoniskt samspel med omgivningen.

Nu öppnar portarna till Vega skola & aktivitetshus – en ny levande mötesplats med kreativ puls från morgon till kväll - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

Öppen, lekfull och grönskande skolgård


Byggnadens utemiljöer möter både naturen och stadsmiljön, två kvalitéer som präglar det nya Vega. Vid huvudentrén har ett stadsmässigt entrétorg skapats som förankrar byggnaden i den nya stadsmiljön. Torget fungerar som en ny mötesplats i staden och förstärker känslan av att byggnaden är öppen och tillgänglig för alla. Själva skolgården har fått en mer lekfull och grönskande utformning för att ge skolbarnen en upplevelserik miljö för lek, aktivitet, möten och pedagogik. Skolgården ansluter till områdets grönområden och dess rika och varierade trädplanteringar förstärker områdets grönstruktur, ekologiska värden och ger goda möjligheter till en hållbar dagvattenhantering. Färgsättningen på skolgården ansluter till byggnadens röda toner vilket ger ett varmt och inbjudande helhetsintryck.

Nu öppnar portarna till Vega skola & aktivitetshus – en ny levande mötesplats med kreativ puls från morgon till kväll - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

”När vi ritar skolgårdar är vi måna om att skapa miljöer som känns spännande och som väcker nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi har alltid ett nära samarbete med våra arkitekter för att få till bra helhetslösningar. Nu när vi ser det färdiga resultatet tycker jag att man upplever att landskap och byggnad är välintegrerade. Det är vi särskilt stolta över”, säger Henrik Larsson, landskapsarkitekt på C.F. Møller Architects.

 

Han fortsätter: ”Vårt arbete har fokuserat på att leda och lotsa verksamheterna för att uppnå optimal samverkan och synergi. Denna modell framstår som ett framtidsscenario för kommuner som strävar efter social hållbarhet genom generationers samskapande”.


Projektet är ett samarbete med Haninge kommun och med byggentreprenadföretaget Byggdialog.

 

 


De offentliga konstverken

 

"Knee-Deep" av Molly Haslund och arkitekt Aspasia Balta är permanenta skulpturer som beställdes av Haninge Konsthall och Art Platform Sweden för Vega School & Activity Centre. "Knee-Deep" är placerad på skolans innergård och är tillgänglig för allmänheten. Som skulptur fångar "Knee-Deep" den subtila gränsen mellan land och vatten och den kraft den förmedlar.

 

"Linjer i Rörelse" av Jakob Ojanen är en offentlig beställning för Vega skola och Aktivitetshus och finns belägen inuti skolan vid den centrala trappan.

 

Projektbeskrivning Vega skola & aktivitetshus
Projektbeskrivning - Landskap
Projektbeskrivning - Skyltprogram

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter