Ny design av hållplatser i Nordjylland - C.F. Møller
22.1.2016

Ny design av hållplatser i Nordjylland

C.F. Møller Design har i samarbete med Nordjyllands Trafikselskab tagit fram en ny design på utrustningen vid busshållplatserna i Region Nordjylland. Nu har de första enheterna levererats till olika kommuner i Nordjylland, och många fler kommer att följa de kommande månaderna och åren.
Ny design av hållplatser i Nordjylland - C.F. Møller
Ny design av hållplatser i Nordjylland - C.F. Møller
C.F. Møller och Nordjyllands Trafikselskab (NT) gör nu en insats för att förstärka kollektivtrafiken gentemot både befintliga och potentiella kunder. Därför har de båda parterna nu tagit fram en ny design för busshållplatserna i Nordjylland. – Hållplatserna spelar en viktig roll i den totala reseupplevelsen. För oss har det därför varit helt avgörande att vi kunde utveckla ett koncept för hållplatserna i en modern, karakteristisk design som håller över tid, och som samtidigt ökar komforten för Nordjyllands Trafikselskabs många kunder, förklarar Jon Brøcker, avdelningschef för C.F. Møller Design. Tidigare har Region Nordjylland präglats av att varje kommun, under årens lopp, har valt olika lösningar. Med följden att hållplatserna skiljer sig mycket åt vad gäller design, komfort och utrustning. Därför ställde sig de nordjylländska kommunerna bakom NT:s önskemål om ett enhetligt uttryck för framtidens hållplatser. En gemensam ansökan till Trafikstyrelsen, den danska motsvarigheten till Trafikverket, om uppgradering av hållplatser för ca 22 miljoner danska kronor, har banat väg för den nya, gemensamma designen. Öppen designprocess Uppdraget inleddes med att man tog fram ett designbrief som satte ramarna för designuppdraget med de mål som Nordjyllands Trafikselskab hade för funktion, design, komfort och varumärkesbyggande. I samarbete med en arbetsgrupp bestående av representanter från de nordjylländska kommunerna har C.F. Møller Design därefter vidareutvecklat designen och kraven för de enskilda utrustningsgrupperna i en öppen process. – Det var en riktigt bra process, där olika möjligheter har testats och där kommunernas erfarenheter togs med i produkterna, så att vi i dag har en lösning som uppfyller kraven på design, komfort och funktionalitet, säger Ole Schleemann, biträdande direktör på NT. Samarbete med leverantören Designfasen mynnade ut i en designmanual med tillhörande arbetsbeskrivningar som fastställde grundprinciperna för designen och utgjorde underlag för ett EU-anbud. Formen gav de anbudslämnande leverantörerna möjlighet att bidra med erfarenhet och kunskap, vilket har gjort att man totalt har uppnått den bästa lösningen till det bästa priset. VEKSØ A/S vann anbudet och de olika produkterna har färdigutvecklats på kort tid genom ett samarbete: – Vi är mycket nöjda med processen och med den slutprodukt vi har i dag. C.F. Møller har tillgodosett de krav och önskemål som vi hade när det gäller designen, och de har samtidigt utmanat oss med diverse förslag och lösningar. Det gör att vi dag har en produktserie som vi är mycket stolta över, säger Ole Schleemann. – Kommunerna i Nordjylland är mycket positiva till designen och de olika produkterna. Styrkan med produkterna är att de är mycket flexibla och kan anpassas efter olika situationer, samtidigt som man bevarar helhetsintrycket. Det är något som har varit mycket viktigt för oss, understryker han. I serien ingår produkter som vindskydd i flera varianter och storlekar, stativ och skyltar, sitt- och ståbänkar, cykelparkering och papperskorgar. C.F. Møller Design har agerat rådgivare till NT genom hela processen, från framtagning av de inledande skisserna och användarprocess till det godkända konceptet, designmanualen, sortiment och produktutveckling.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter