Nytt bostadsområde i Köpenhamn

Nytt bostadsområde i Köpenhamn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

13.10.2016 | Ett blågrönt delta med naturen, som flödar mellan karakteristiska bostadsöar och en social aktivitetsslinga, är huvudgreppet i ett förslag till masterplan för Amager Fælled Kvarter framtaget av C.F. Møller i samarbete med Urban Agency. Förslaget placerar vardagslivet, naturen och sociala gemenskaper i centrum och iscensätter fäladens unika natur som en gemensam rekreativ resurs och som det sociala kitt som binder samman stadskvarteret och ett hållbart storstadsliv.

 

Förslaget placerar vardagslivet, naturen och sociala gemenskaper i centrum och iscensätter fäladens unika natur som en gemensam rekreativ resurs och som det sociala kitt som binder samman stadskvarteret och ett hållbart storstadsliv.

Gemenskap, aktivitet, storstadsliv i naturen. C.F. Møllers förslag till en ny masterplan för Amager Fælled Kvarter bevarar naturens egenhet och rekreativa funktion i området. Samtidigt utnyttjas metrons placering precis runt hörnet till att skapa ett nytt stadsrum, där köpenhamnarna både kan bo och mötas. En viktig parameter för C.F. Møllers förslag har varit att bevara Amager Fælleds unika natur och särskilda kännetecken, så att området både blir ett attraktivt bostads- och stadsområde genom att man behåller det som

Amager Fælled är älskat för.
Fäladen och gemenskapen i fokus
Masterplanen är uppbyggd kring tre huvuddelar: Fäladen, ö-kvarteren och Loopen.
Fäladen är den vilda fälad som vi känner den i dag. Men det utvecklas även till att vara klimatsäkrad samtidigt som dess kännemärke, det vilda, bevaras. Fäladen kommer i masterplanen att fungera som gröna floder som binder samman ö-kvarteren.

Ö-kvarteren är en serie bostadsöar som rymmer inre, karakteristiska stadsrum och stadsnatur. Sammanlagt skapas fem ö-kvarter som vart och ett tillför sina egen identitetsskapande karaktär baserat på lägets kvaliteter. Varje kvarter ger tillgång till naturreservatets stora naturvärden och nya, stadsmässiga gemenskaper.
De fem bostadsöarna binds samman med varandra och naturreservatet av fotgängar- och cykelförbindelsen Loopen, som också erbjuder gemensamma funktioner, aktiviteter och sociala mötesplatser. Loopen skapar på så sätt en fysisk och social infrastruktur som länkar samman Amager Fælled Kvarter med Örestad och Köpenhamn.

Fem unika kvarter
Bostadsöarna i kvarteret Amager Fælled Kvarter är individuellt anpassade efter sina lägen. Stationskvarteret är masterplanens mest urbana kvarter, och tillsammans med Byhøjkvarteret är det kvarteret Amager Fælled urbana front mot Metron, Örestad och Köpenhamn. Här placeras dagligvarubutiker, caféer, kontor, föreningsliv och andra funktioner för offentligheten i bottenvåningen centrerat kring en serie nedtonade, urbana rum som är fria från biltrafik. Bostadshuset här blir, tillsammans med det gemensamma torget, den naturliga samlingspunkten för större evenemang och arrangemang som riktar sig till såväl de boende som besökare. Mitt emot Stationskvarteret ligger Byhøjkvarteret som ett aktivitetsmässigt alternativ. Här bildar ett kluster av institutioner som ungdomshus, förskola, hälsohus – tillsammans med en aktiverad bottenvåning i områdets parkeringshus – ramen kring en aktivitetsplats som bjuder in omvärlden.

Kratskovkvarteret får sin särprägel från den befintliga, täta grönskan i söder. Skogen skapar sammanhang och fungerar som en övergångszon mellan de olika stadsrummen som träder fram i hyggen.
Det femte kvarteret är Strandängskvarteret. Här vävs stad och fälad samman fullt ut. Som en framskjuten bastion spelar stadskvarteret både på det precisa och på det flytande mötet med den omgivande fäladen. På så sätt skapas en unik känsla av att bo direkt på Amager Fælled.

Naturen både skyddas och skyddar
Amager Fælled Kvarters friareal fungerar som ett samlande grönområde mellan bostadsöarna i masterplanen. Men samtidigt kommer naturen att vara den plats där merparten av områdets regnvatten – från tak och trafikbelastade ytor – kan samlas och fördröjas innan det leds bort. Det gäller både i vardagssituationer men också vid skyfall.
Detta skyddar områdets bebyggda ytor mot översvämningar samtidigt som möjligheten att kunna avleda rent regnvatten till befintliga våtmarker säkerställs. Det bidrar även till att skydda fäladens djur- och växtarter och skapar en levande upplevelse av området under året.
Vid normal nederbörd översvämmas endast de lägst liggande kanalerna och områdena. Vid större regnmängder översvämmas en större del av området. Därför kommer området ibland att vara frodigt, grönt och vidsträckt, medan det vid andra tidpunkter kommer att präglas av bäckar och sjöar. Det säkerställer biologisk mångfald och inbjuder till nya sätt att röra sig och uppehålla sig.
C.F. Møllers förslag till Amager Fælled Kvarter bevarar därmed fäladen som en gemensam naturresurs, och det säkrar tillgängligheten till fäladen för både boende, köpenhamnarna och andra gäster i största allmänhet.

Fakta:
Projektnamn: Amager Fælled Kvarter
Ort: Köpenhamn
Land: Danmark
Byggherre: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Arkitekt: C.F. Møller A/S
Landskap: C.F. Møller Landscape
Ingenjör: Niras
Samarbetspartners: Urban Agency och konsulent Jens Kvorning
Omfattning: Byggområde: 187 000 m², Våningsyta: 260 000 m²
Tävlingsår: 2016

Nyheter

Prenumera på nyhetsbrev

Shortlisted for Blueprint Awards 2019

16.9.2019 | The Assembly Hall in Copenhagen is shortlisted for a Blueprint Award 2019 in the category ‘Best Building Re-Use Project’. The shortlisted projects are projects that sustainably rethink, revitalise and repurpose buildings for new uses.

Awarded for Artwork

30.8.2019 | C.F. Møller Architects win a CODAaward 2019 for best site-specific artwork in the category Healthcare with Biomedicum in Stockholm.

Ny nordisk designserie

27.8.2019 | C.F. Møller Architects designers lanserar i samarbete med Randi en ny nordiskt baserad, elegant och funktionell serie tillbehör för badrum.

Birthday Reception in Aarhus

15.8.2019 | Partner and architect Julian Weyer turns 50 years. C.F. Møller Architects will host a reception to celebrate Julian, and it will be our great pleasure if friends, colleagues and business partners will attend the reception to celebrate Julian Friday the 30th of August, 15.00-17.00 at Europaplads 2.

Hjärtat i Ikast erhåller utmärkelsen ICONIC Award

9.8.2019 | «Hjertet» i Ikast kombinerer undervisning, aktiviteter, samhold, trening og rekreasjon på nye måter, og for dette har prosjektet blitt tildelt Iconic Award 2019: Innovative Architecture (innovativ arkitektur).

Win third prize in invited competition

12.7.2019 | 30 international teams were invited to design the new premises for the EU Commission in Brussels, and it has been announced that C.F. Møller Architects in collaboration with B2Ai won third prize.

Wins Green Good Design Award

8.7.2019 | Copenhagen International School by C.F. Møller Architects wins Green Good Design Award 2019.

Utvecklar nytt kontorsområde i Uppsala

1.7.2019 | Atrium Ljungberg utvecklar i samarbejde med C.F. Møller Architects nytt kontorsområde i Gränbystaden, Uppsala, genom förnyad markanvisning.

”Hjärtat” i Ikast tar hem internationell utmärkels

1.7.2019 | ”Hjärtat” (Hjertet) i Ikast, som utformats av C.F. Møller Architects, har utsetts till vinnare av den mycket prestigefyllda utmärkelsen International Architecture Award 2019 av muséet Chicago Athenaeum, arkitektur- och designmuseum och European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies (Europeiskt centrum för konstnärlig arkitektur och urbana studier).

C.F. Møller Architects öppnar kontor i Berlin

26.6.2019 | Den 1 juli öppnar C.F. Møller Architects dörrarna till det nya kontoret i centrala Berlin. Detta sker mot bakgrund av en allt större uppdragsvolym till följd av en fokuserad satsning på den tyska marknaden under de senaste åren.

Awarded 'Best Conceptual Design'

25.6.2019 | We are happy to tell that our Golden Mede Housing project for the Rothschild Foundation was awarded 'Best Conceptual Design' at the S.ARCH (Sustainable Architecture) Awards 2019.

C.F. Møller Architects presenterar ett förslag på en ny vision för Garden City

16.5.2019 | C.F. Møller Architects har gått vidare till andra omgången i den internationella idétävlingen om en översiktsplan på 45 hektar, baserat på en ny vision för principerna bakom Garden City rörelsen. Studion presenterar nu det nyligen inskickade förslaget.

Central Station: En ny serie övergångsmöbler

2.5.2019 | HOLMRIS B8 lanserar i samarbete med C.F. Møller Design, en helt ny serie av paus- och övergångsmöbler under namnet Central Station. De nya möblerna kommer att bidra till att ytorna i ett kontor, en lärandemiljö, ett hotell eller en restaurang hänger ihop på bästa möjliga sätt.

Läkande arkitektur i Finland

25.4.2019 | C.F. Møller Architects ligger bakom förslaget till den nya psykiatriska kliniken i Finland, som baseras på gedigen internationell erfarenhet inom sjukvård, samt på konceptet ”helande arkitektur”, som även kallas evidensbaserad design (EBD).

Calling all talents

24.4.2019 | Join us for a speed debate and introduction to how we work with sustainability in general and timber architecture specifically, project development and digitisation, and landscape and urban development.

Pris för banbrytande lösningar

2.4.2019 | C.F. Møller Design och Normbau vinner ”Design Plus powered by ISH 2019” för sitt nya modulära sittsystem.

Årets Bygge 2019 i Sverige

27.3.2019 | På torsdagskvällen avslöjades det att Biomedicum, som ritats av C.F. Møller Architects, vinner Årets Bygge 2019. Byggnaden är ett kraftpaket för modern forskning för Karolinska Institutet i Stockholm, med Akademiska Hus som byggherre och Skanska som entreprenör.

C.F. Møller Architects vinner MIPIM Award

15.3.2019 | C.F. Møller Architects tilldelas ett MIPIM Award samt ett hedervärt omnämnande för två projekt i England vid årets MIPIM Awards i Cannes.

Världens första promenadvänliga anslutning

12.3.2019 | C.F. Møller Architects presenterar en masterplan som skapar världens första 100 % promenadvänliga anslutning mellan en internationell flygplats, natur och urbana stadsfunktioner.

Reviderade planer för nytt opera- och kulturhus

5.3.2019 | De nya planerna visar upp ett förstärkt koncept som förbättrar samarbetet mellan fyra kulturleverantörer och bidrar till revitaliseringen av Kristiansund.

C.F. Møller Architects at MIPIM

4.3.2019 | MIPIM is the world’s leading property market and C.F. Møller Architects will be participating with Partners, Associated Partners and Studio Managers. Please don’t hesitate to contact us for a meeting in Cannes.

Sveriges högsta trähus

26.2.2019 | C.F. Møller Architects står bakom Sveriges högsta massivträhus som nu tar emot sina första hyresgäster. Huset är byggt med stomme av trä och står som ett landmärke för den nya stadsdelen Kajstaden och en hållbar framtid.

C.F. Møller Architects får ett nytt skoluppdrag

11.2.2019 | C.F. Møller Architects har fått i uppdrag att rita Haninge kommuns nya landmärke Vega skola och aktivitetshus. Dessutom ingår i uppdraget att rita tio nya förskolor utifrån en typförskola.

Green light for Blackhorse Yard development

6.2.2019 | C.F. Møller Architects, Catalyst housing association and Swan Housing Association are delighted to announce that Waltham Forest Council has voted to approve plans to build a new housing-led mixed-use development at the former Webbs Industrial Estate on Blackhorse Lane. The project, known as Blackhorse Yard, includes 100% affordable housing and a variety of commercial uses.
Visa mer