Nytt bostadsområde i Köpenhamn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
13.10.2016

Nytt bostadsområde i Köpenhamn

Ett blågrönt delta med naturen, som flödar mellan karakteristiska bostadsöar och en social aktivitetsslinga, är huvudgreppet i ett förslag till masterplan för Amager Fælled Kvarter framtaget av C.F. Møller i samarbete med Urban Agency. Förslaget placerar vardagslivet, naturen och sociala gemenskaper i centrum och iscensätter fäladens unika natur som en gemensam rekreativ resurs och som det sociala kitt som binder samman stadskvarteret och ett hållbart storstadsliv.
Nytt bostadsområde i Köpenhamn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Nytt bostadsområde i Köpenhamn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Förslaget placerar vardagslivet, naturen och sociala gemenskaper i centrum och iscensätter fäladens unika natur som en gemensam rekreativ resurs och som det sociala kitt som binder samman stadskvarteret och ett hållbart storstadsliv. Gemenskap, aktivitet, storstadsliv i naturen. C.F. Møllers förslag till en ny masterplan för Amager Fælled Kvarter bevarar naturens egenhet och rekreativa funktion i området. Samtidigt utnyttjas metrons placering precis runt hörnet till att skapa ett nytt stadsrum, där köpenhamnarna både kan bo och mötas. En viktig parameter för C.F. Møllers förslag har varit att bevara Amager Fælleds unika natur och särskilda kännetecken, så att området både blir ett attraktivt bostads- och stadsområde genom att man behåller det som Amager Fælled är älskat för. Fäladen och gemenskapen i fokus Masterplanen är uppbyggd kring tre huvuddelar: Fäladen, ö-kvarteren och Loopen. Fäladen är den vilda fälad som vi känner den i dag. Men det utvecklas även till att vara klimatsäkrad samtidigt som dess kännemärke, det vilda, bevaras. Fäladen kommer i masterplanen att fungera som gröna floder som binder samman ö-kvarteren. Ö-kvarteren är en serie bostadsöar som rymmer inre, karakteristiska stadsrum och stadsnatur. Sammanlagt skapas fem ö-kvarter som vart och ett tillför sina egen identitetsskapande karaktär baserat på lägets kvaliteter. Varje kvarter ger tillgång till naturreservatets stora naturvärden och nya, stadsmässiga gemenskaper. De fem bostadsöarna binds samman med varandra och naturreservatet av fotgängar- och cykelförbindelsen Loopen, som också erbjuder gemensamma funktioner, aktiviteter och sociala mötesplatser. Loopen skapar på så sätt en fysisk och social infrastruktur som länkar samman Amager Fælled Kvarter med Örestad och Köpenhamn. Fem unika kvarter Bostadsöarna i kvarteret Amager Fælled Kvarter är individuellt anpassade efter sina lägen. Stationskvarteret är masterplanens mest urbana kvarter, och tillsammans med Byhøjkvarteret är det kvarteret Amager Fælled urbana front mot Metron, Örestad och Köpenhamn. Här placeras dagligvarubutiker, caféer, kontor, föreningsliv och andra funktioner för offentligheten i bottenvåningen centrerat kring en serie nedtonade, urbana rum som är fria från biltrafik. Bostadshuset här blir, tillsammans med det gemensamma torget, den naturliga samlingspunkten för större evenemang och arrangemang som riktar sig till såväl de boende som besökare. Mitt emot Stationskvarteret ligger Byhøjkvarteret som ett aktivitetsmässigt alternativ. Här bildar ett kluster av institutioner som ungdomshus, förskola, hälsohus – tillsammans med en aktiverad bottenvåning i områdets parkeringshus – ramen kring en aktivitetsplats som bjuder in omvärlden. Kratskovkvarteret får sin särprägel från den befintliga, täta grönskan i söder. Skogen skapar sammanhang och fungerar som en övergångszon mellan de olika stadsrummen som träder fram i hyggen. Det femte kvarteret är Strandängskvarteret. Här vävs stad och fälad samman fullt ut. Som en framskjuten bastion spelar stadskvarteret både på det precisa och på det flytande mötet med den omgivande fäladen. På så sätt skapas en unik känsla av att bo direkt på Amager Fælled. Naturen både skyddas och skyddar Amager Fælled Kvarters friareal fungerar som ett samlande grönområde mellan bostadsöarna i masterplanen. Men samtidigt kommer naturen att vara den plats där merparten av områdets regnvatten – från tak och trafikbelastade ytor – kan samlas och fördröjas innan det leds bort. Det gäller både i vardagssituationer men också vid skyfall. Detta skyddar områdets bebyggda ytor mot översvämningar samtidigt som möjligheten att kunna avleda rent regnvatten till befintliga våtmarker säkerställs. Det bidrar även till att skydda fäladens djur- och växtarter och skapar en levande upplevelse av området under året. Vid normal nederbörd översvämmas endast de lägst liggande kanalerna och områdena. Vid större regnmängder översvämmas en större del av området. Därför kommer området ibland att vara frodigt, grönt och vidsträckt, medan det vid andra tidpunkter kommer att präglas av bäckar och sjöar. Det säkerställer biologisk mångfald och inbjuder till nya sätt att röra sig och uppehålla sig. C.F. Møllers förslag till Amager Fælled Kvarter bevarar därmed fäladen som en gemensam naturresurs, och det säkrar tillgängligheten till fäladen för både boende, köpenhamnarna och andra gäster i största allmänhet. Fakta: Projektnamn: Amager Fælled Kvarter Ort: Köpenhamn Land: Danmark Byggherre: Udviklingsselskabet By & Havn I/S Arkitekt: C.F. Møller A/S Landskap: C.F. Møller Landscape Ingenjör: Niras Samarbetspartners: Urban Agency och konsulent Jens Kvorning Omfattning: Byggområde: 187 000 m², Våningsyta: 260 000 m² Tävlingsår: 2016

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter