Offentliggör plan för ett nytt stadsrum i Oslo - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller, Kristin Jarmund, Rodeo
11.5.2018

Offentliggör plan för ett nytt stadsrum i Oslo

C.F. Møller Architects, Kristin Jarmund Arkitekter och Rodeo Arkitekter tillkännager planen för ett nytt stadsrum med torg, hotell och ett höghus vid Oslo Centralstation, som skapar attraktiva umgängesytor och effektiva urbana förbindelser. Projektet har utvecklats för KLP Eiendom.
Offentliggör plan för ett nytt stadsrum i Oslo - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller, Kristin Jarmund, Rodeo
Offentliggör plan för ett nytt stadsrum i Oslo - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller, Kristin Jarmund, Rodeo

Oslo Centralstation ligger i centrala Oslo som en knutpunkt mellan Oslo och resten av världen. Kristin Jarmund Arkitekter, C.F. Møller Architects och Rodeo Arkitekter i samarbete med Bollinger & Grohmann Ingeniører och Transsolar offentliggör nu ett förslag på en plan för Biskop Gunners gate 14B vid centralstationen för KLP Eiendom. Projektet är en vidareutveckling av ett vinnande förslag, utvecklat av Kristin Jarmund Arkitekter och CF Møller Architects, i en förkvalificerad arkitekttävling 2009.

 

Ambitioner
Projektförslaget optimerar stadsplaneringen genom att binda ihop olika områden och terrängskillnader och är också organiserat så att det stödjer ett bra och effektivt flöde. Biskop Gunners gate 14B ska alltså fungera som en stadslivsgenerator och drivkraft i områdets utveckling och tydliggöra Oslos ambition att göra denna särskilda del av staden bättre för att hantera den stora mängden trafikanter, samtidigt som den ska vara en attraktiv umgängesplats. Med utgångspunkt i områdets belägenhet, mellan Oslos centralstation och stadsdelarna Grönland och Vaterland, understryker projektet mötet mellan särdragen och kvaliteterna i de tre regionerna. KLP Eiendoms ambition är också att Biskop Gunners gate 14B ska vara ett internationellt föregångsprojekt inom miljö- och hållbarhetsområdet.

 

Nytt offentligt stadsrum
Idag utgör befintliga byggnader 100 % av markytan, men med den nya planen används mer än 50 % av marken som ett allmänt tillgängligt stadsrum. Ett nytt sammanhängande område etableras som ett kontinuerligt landskapselement som förbinder området med den gröna stigen längs floden Akerselva, där vattnet framhävs som ett upplevelseselement. Det sammanhängande området eliminerar nivåskillnader och etablerar nya förbindelser med ett effektivt flöde mellan Schweigaards gate, en bussterminal och Nylandsbron.

 

Takträdgårdar och utsiktsplatser som växt fram ur landskapet
Projektet består av två byggnadskroppar, som står på en gemensam bas med ett torg. Byggnaden åt väst fungerar främst som ett hotell, medan den östra byggnaden primärt rymmer kontor. Byggnaderna har brutits ned i flera mindre volymer, som med sina omfattningar och proportioner leder tankarna till Oslos siluett. Projektet verkar växa upp ur terrängen med gröna terrassringar som lyfter det gröna stadsrummet längs Akerselva upp över stadsbilden. De olika terrassringarna används som takträdgårdar och utkiksplatser och för att främja livet på insidan av byggnaderna genom stora fönsteröppningar, som också avslöjar stadens höjder i det urbana landskapet. 

 

 

Mer om projektet

Offentliggör plan för ett nytt stadsrum i Oslo - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller, Kristin Jarmund, Rodeo

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter