Reiulf Ramstad Arkitekter i samarbete med C.F Møller vinner internationell tävling om nytt höghus och stationsbyggnad i Oslo centrum - C.F. Møller
23.1.2018

Reiulf Ramstad Arkitekter i samarbete med C.F Møller vinner internationell tävling om nytt höghus och stationsbyggnad i Oslo centrum

Projektet heter ”Nordiskt ljus” och vinner bland annat för sin förmåga att anpassa sig efter området samtidigt som den fungerar som ett tydligt landmärke som kan bidra till att utveckla platsen och infrastrukturen i Oslo.
Reiulf Ramstad Arkitekter i samarbete med C.F Møller vinner internationell tävling om nytt höghus och stationsbyggnad i Oslo centrum - C.F. Møller
Reiulf Ramstad Arkitekter i samarbete med C.F Møller vinner internationell tävling om nytt höghus och stationsbyggnad i Oslo centrum - C.F. Møller

Den begränsade plan- och designtävlingen om utformningen av ”Fjordporten Oslo S” är framtagen under ledning av Bane NOR Eiendom (BNE). Sammanlagt ansökte 24 team om att få delta i tävlingen, av dessa valdes fyra ut.


Vinnarteamet bakom förslaget ”Nordiskt ljus” består av Reiulf Ramstad Arkitekter AS i samarbete med C.F. Møller Architects, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner, GMBH och Transsolar Climate Engineering.

Rumsliga och platsrelaterade kvaliteter
Det var en enig jury som utsåg förslaget nordiskt ljus till vinnare, utdrag ur motiveringen:
”Projektets föreslagna integration med stationsområdet och utkastets helhetsgrepp kommer att bidra till att vidareutveckla Oslo S som landets största knutpunkt för kollektivtrafik och kommer ge resenärerna vackra nya rumsliga och upplevelsemässiga kvaliteter. Projektet presenterar bra lösningar för sammanhang och utformning av de angränsande stadsrummen. Tillvägagångsättet möjliggör för tillvaratagande och synliggörande av den skyddade Östbanan, och kommer att kunna ge den en central roll som stationens visuella identitet. Projektet framstår som trovärdigt genomförbart och visar på en förståelse för projektets komplexitet...”

Subtilt samspel med omgivningen
Byggnaden består av ett torn med tillhörande bas. Tornet rymmer huvudsakligen kontor, medan basen innehåller servicefunktioner för resenärer. Byggnadens volym är i nivå med Östbanehallens höga ”katedralrum”, och har en nedtrappning inspirerad av Oslos landskap och bebyggelse. Byggnadens material refererar subtilt till den tid då staden byggdes i trä. Genom att kombinera trä med moderna material som strukturell betong och högteknologiskt glas bildas en spännande, levande fasad.

Nordiskt ljus med mycket dagsljus
Tornet fylls av dagsljus. Kontorsytorna har gemensam infrastruktur, pausrum och informella mötesplatser för att underlätta ett flexibelt och mobilt arbetsliv. ”Gröna lungor” i form av vertikala förbindelser över flera plan och terrasser med planteringar ger en bra kontakt med staden och landskapet. Med utgångspunkten att höghuset ska bidra till stadslivet planeras offentliga ytor i tornet — en spektakulär utsiktspunkt som är tillgänglig för alla.

I basen har man skapat områden som det är enkelt att orientera sig i. Byggnadskonstruktionen är tydlig och underlättar förflyttning mellan de olika trafikslagen. En pergola av lätta flätverkskonstruktioner i trä definierar centralstationens nya huvudentré och stora amfitrappor kopplar samman området med Östbanehallens saluhall.

Projektet sätter upp ambitiösa hållbarhetsmål, med hög BREEAM-klassificering (Excellent), samt fokus på LCC, LCA, flexibla lösningar samt fokus på genomförande och kommande verksamhetsperiod.

Bakgrunden till tävlingen:
Bane NOR Eiendom (BNE) bjöd i juni 2017 in till en begränsad plan- och designtävling om utformningen av ”Fjordporten Oslo S”.

Bane NOR ska de kommande åren utveckla Oslo S, med syftet att effektivisera och förbättra knutpunkten för kollektivtrafik, underlätta för Fastighetsutveckling och effektiv markanvändning som stöder knutpunkten, utveckla servicefunktioner och kommersiella lokaler samt utveckla Oslo S. med hög arkitektonisk kvalitet. Första steget i detta är stations- och höghusprojektet ”Fjordporten”.

Fjordporten kommer att få en framträdande roll i stadsbilden med sitt centrala läge, volym och höjd samt sin roll i kollektivtrafikknutpunkten. Bane NOR Eiendom har höga ambitioner för det här projektet och önskar genom den begränsade plan- och designtävlingen för Fjordporten hitta ett byggnadsuttryck för höghuset som bättre samspelar med omgivningen och som skapar bra förutsättningar för genomförande och samtidigt säkerställer en hög arkitektonisk kvalitet.

 

Jury

De inlämnade utkasten bedömdes av en jury med följande sammansättning:

 • Ellen Haug; Civilingenjör arkitektur MNAL Projektledare BNE
 • Tor Saghaug, Civilingenjör, Projektledare BNE
 • Rune Breivik, Cand.agric. Projektledare BNE
 • Jostein Berger Meisdalen Cand.agric, Senior ingenjör Bane NOR Infrastruktur
 • Knut Øivind Ruud Johansen. Direktör för stationer BNE
 • Geir Haaversen, Civilingenjör arkitektur MNAL, A lab
 • Gudmund Stokke, Civilingenjör arkitektur MNAL, Nordic

 

Andreas Fadum Haugstad, civilingenjör arkitektur MNAL, Norske arkitekters landsforbund har varit juryns sekreterare.

 

Tävlingsteam

Det var 24 internationella team som ansökte om att få delta i tävlingen. Följande fyra team valdes ut:

 

 • Reiulf Ramstad Arkitekter, C. F Møller, Bollinger + Grohmann Ingenieure,

   Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner, GMBH,

   Transsolar Climate Engineering

 • BIG Bjarke Ingels group, Element arkitekter, Midtconsult, ÅF Engineering 
 • Ingenhoven Architects (D), Common Ground (Oslo/Berlin), Atelier Loidl Landschaftsarchitecten, Werner Sobek, CDM Smith Consult
 • Sauerbruch Hutton (Berlin), Studio Oslo landskapsarkitekter, Bollinger & Grohmann Ingeniører (Oslo), Golder assosiates 

 

Mer om projektet

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter