Renovering med plats för nya samarbetsformer - C.F. Møller. Photo: Mark Syke
14.3.2016

Renovering med plats för nya samarbetsformer

En nyligen avslutad renovering på SUND, Köpenhamns Universitet, har förvandlat tidigare lagerlokaler och mörka kontorskorridorer till en modern, ljus och omväxlande arbetsmiljö – med respekt för Panum Institutets karakteristiska arkitektur.
Renovering med plats för nya samarbetsformer - C.F. Møller. Photo: Mark Syke
Renovering med plats för nya samarbetsformer - C.F. Møller. Photo: Mark Syke
I samband med utbyggnaden av Panum-komplexet, Mærsk-byggnaden, var det nödvändigt att riva ned en del av det befintliga Panum, och med rivningen uppstod möjligheten att förvandla en stor del av komplexet till ett nytt och sammanhängande delat kontor för dekanatet och fakultetsadministrationen, exempelvis ledningssekretariat, kommunikation, ekonomi, HR m.fl., samt arbetsplatser för driftspersonalen på Panum, genom att skapa en öppen och transparent kontorsmiljö med en hög grad av flexibilitet. Hög takhöjd Omvandlingen har gjorts med stor respekt för den befintliga arkitekturen. Den ursprungliga takhöjden har återskapats, de bärande pelarna har kvar sin råa form och det finns synliga installationer i taket. Man har även arbetat med att integrera de ursprungliga Panum-färgerna i utmärkande områden. En rad bra mötesfunktioner – både som egentliga mötesrum, delvis öppna mötesboxar och öppna loungeytor – kompletterar de gemensamma kontorsområdena. – Ledning och medarbetare på driftavdelningen är för första gången på många år samlade i ett gemensamt område, och entusiasmen har varit stor från alla, både för funktionaliteten hos lokalerna, inredningen – som skapar helt nya möjligheter för samarbete och nätverkande – och för den mycket eleganta arkitekturen som skapar arbetsglädje varje dag , säger Marianne Vejen Hansen, användarkoordinator och projektledare på den hälsovetenskapliga fakulteten. En betydande del av uppgiften var att de nya lokalerna skulle motsvara användarnas önskemål och krav på utformning och design, och samtidigt kunna skapa en identitet tillsammans med användarnas arbetstyp och funktion. En målinriktad användarprocess med en hög grad av medverkan och visionsseminarier för hela driftavdelningen har genomförts, så användarnas konkreta behov och önskemål har involverats och implementerats i projektet. De öppna kontorsområdena har därför utformats med synliga installationer – ventilationsrör, kabelstegar m.m., och Panums gamla belysningsarmaturer har återanvänts och byggts om för användning med energibesparande LED-ljuskällor. Ny öppenhet Ombyggnationerna gav samtidigt möjlighet att kunna arbeta med en helhetslösning för återskapande och renovering av byggnadens fasader, för att få bra dagsljusförhållanden till arbetsplatserna i byggnaden och samtidigt skapa en fasad som var anpassad för byggnadens arkitektur och ursprungliga fasadelement. För fasaderna mot öst och syd anpassades de befintliga, stängda panelfasaderna och fick genomgående fönsterband som till sin geometri och form överensstämmer med Panum i övrigt. I bottenvåningens massiva murade bas upprepades de karakteristiska genomgående fönstergluggarna i murverket för att skapa tillräckliga ljusförhållanden för kontorsplatserna här, och mellan bottenvåningen och våning ett skapades genombrytningar med markanta takfönster för att leda ned dagsljuset genom byggnaden. Leveransen planerades mycket noggrant för att kunna göra en ”leverans utan brister”, vilket var en av anledningarna till att lokalerna kunde tas i bruk direkt efter leverans, och projektet har precis anmälts som ett tävlingsbidrag för Renover Prisen 2016.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter