Storkeengen utnämnd till en av Danmarks bästa klimatlösningar - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
23.5.2018

Storkeengen utnämnd till en av Danmarks bästa klimatlösningar

Realdania och Sustainia publicerar idag dokumentet Klima100 som redovisar 100 av de bästa klimatlösningarna från kommuner över hela landet. Dokumentet syftar till att öka kunskapsutbytet och den gröna omställningen i kommunerna, och projektet Storkeengen av C.F. Møller Landscape finns bland de utvalda projekten.
Storkeengen utnämnd till en av Danmarks bästa klimatlösningar - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Storkeengen utnämnd till en av Danmarks bästa klimatlösningar - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

100 av de bästa klimatlösningarna från 80 danska kommuner finns representerade i dokumentet Klima100 som publiceras den 23 maj. Klima100 har finansierats av Realdania och utarbetats av Sustainia. C.F. Møller Landscape finns representerat med klimatprojektet Storkeengen som har utvecklats i samarbete med Orbicon, Vandmiljø Randers.


Storkeengen – klimatanpassning med mervärde
Storkeengen i Vorup utanför Randers löser stadens nuvarande och framtida klimatutmaningar genom att ombilda det närliggande naturområdet, Storkeengen, till en offentlig naturpark. Naturparken kommer samtidigt, med hjälp av klimatanpassning, föra det unika naturdeltat längs Gudenån närmare Randers stadskärna och stadens invånare.

 

Genom klimatanpassningsprojektet Storkeengen hanterar klimatanpassningen därmed inte bara de ökade vattenmassorna utan tillför också mervärde till området. Det gör man genom att kombinera synliga tekniska lösningar för spillvatten med platser för rekreativa aktiviteter och nära naturen, vilket ökar områdets tillgänglighet och bidrar till nya naturupplevelser vid Randers stad.

 

Urvalsprocedur
De 100 projekten i Klima100-dokumentet har bedömts och valts ut av Sustainia med hjälp av ett poängsystem baserat på sju kriterier:

1. Klimateffekt: Projektets förväntade eller dokumenterade minskning av växthusgaser och/eller bidrag till klimatskyddet.

2. Mervärde: Om projektet har hjälpt till att förbättra andra parametrar än de klimatrelaterade; definierat i enlighet med FN:s globala mål.

3. Innovation: I vilken utsträckning projektet uppvisar en ny eller banbrytande strategi för att lösa klimatutmaningar.

4. Samarbete: I vilken utsträckning ett projekt uppvisar ett gott samarbete mellan deltagarna, till exempel mellan förvaltningar och kommungränser. 

5. Medborgardeltagande: I vilken utsträckning projektet engagerar medborgarna i utvecklingen och genomförandet av projektet.

6. Skalbarhet: I vilken utsträckning projektet är utformat så att det potentiellt kan skalas upp eller dupliceras på andra platser och i andra kommuner.

7. Kunskapsdelning: I vilken utsträckning projekterfarenheterna delas, eller är tänkta att delas, över förvaltningar, kommungränser eller utomlands.

 

Mer om projektet
Pressmeddelande från Realdania

Storkeengen utnämnd till en av Danmarks bästa klimatlösningar - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter