Sundparken vinner Architecture of Necessity 2016 - C.F. Møller. Photo: Jørgen True
10.6.2016

Sundparken vinner Architecture of Necessity 2016

Ännu ett arkitekturpris till C.F. Møllers renovering av Himmerland Boligforenings avdelning 19 och 22 i Ålborgs Sundparken. Det prestigefyllda svenska Architecture of Necessity-priset tilldelas projektet, som lyfts fram som extraordinärt och viktigt för framtidens utmaningar.
Sundparken vinner Architecture of Necessity 2016 - C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Sundparken vinner Architecture of Necessity 2016 - C.F. Møller. Photo: Jørgen True
I december 2015 fick renoveringen av Himmerland Boligforenings avdelning 19 och 22 i Sundparken priset som Årets Byggnad av den danska byggbranschen, och priserna fortsätter att regna över det framgångsrika projektet, i vilket ett bostadsområde i en socialt utsatt del av Ålborg har rustats upp. Virserums Konsthall, ett av Sveriges mest ansedda rum för konst, står bakom det prestigefyllda Architecture of Necessity-priset, som 2016 delas ut till tre projekt runt om i världen. Priset tar sin utgångspunkt i projekt som visar respekt för de människor som påverkas av projekten. Priset går till projektet för att det är ett övertygande exempel, faktiskt ett av mycket få, som visar en förnyelse av ett senmodernistiskt bostadsområde inte helt olikt det svenska ”miljonprogrammet”, lyder juryns motivering för valet av C.F. Møllers Sundparkenprojekt som en av de tre vinnarna. Det ordinära görs extraordinärt Renoveringen av bostadsföreningens avdelningar har transformerat ett annars anonymt och nedgånget bostadsområde till en livlig och socialt hållbar plats. Här har fokus varit på landskapslösningar som gör det enkelt att hitta, och som öppnar upp trädgårdar och skapar individuell identitet, skriver Virserums Konsthall bland annat i beskrivningen av C.F. Møllers projekt. I ett utsatt område av Ålborg görs det ordinära extraordinärt och bjuder in till mänsklig interaktion. Det här är en typ av uppdrag som kommer att vara mycket viktigt de närmaste åren och som juryn faktiskt efterfrågade 2013, står det i motiveringen för priset. På C.F. Møller väcker priset stor glädje hos avdelningschef Søren Tortzen, som har varit ansvarig för de framgångsrika renoveringsprojekten som C.F. Møller har genomfört i Ålborg: – Det är ytterligare ett stort erkännande av ett projekt som både vi och vår byggherre är stolta över. Vi känner stolthet över att projektet har fått det här fina mottagandet. Inte minst är vi glada över sättet som de boende har gjort området till sitt igen. De har fått ägarskap till platsen i högre utsträckning än tidigare, vilket har bidragit till att ge området en ny identitet, säger han. C.F. Møller tar emot priset under Wood Summit Småland i slutet av juni. De båda andra vinnarna av årets pris är projekten A Place of Respect and to Pass on Knowledge av Iredale Pedersen Hook, ett äldreboende för aboriginer i nordvästra Australien, och The Wave av The Scarcity and Creativity Studio från Norge. Juryn vid Architecture of Necessity 2016 består av Claes Caldenby från Chalmers tekniska högskola, den estniske arkitekturhistorikern Epp Lankots, svenske Erik Stenberg från Kungliga Tekniska Högskolan och danske Inge Vestergaard från Aarhus Arkitektskole.

 

Renoveringsprojekt blir Årets bygge
Direktør Avd. 19 og 22 har blitt trygge
Mere om Sundparken

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter