TAKLAGSFEST PÅ EN AV DE BÄSTA TOMTERNA I ODENSE - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
11.4.2016

TAKLAGSFEST PÅ EN AV DE BÄSTA TOMTERNA I ODENSE

Bygget av Klosterbakken i hjärtat av Odense har nu kommit en bra bit på väg. De 30 nya C.F. Møller-ritade bostäderna har passerat en viktig milstolpe. I projektet, som utförs av Arkitektgruppen, hölls taklagsfest den 11 april.
TAKLAGSFEST PÅ EN AV DE BÄSTA TOMTERNA I ODENSE - C.F. Møller
TAKLAGSFEST PÅ EN AV DE BÄSTA TOMTERNA I ODENSE - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
En nytt stadsrum växer fram i förlängningen av Filosofgangen och längs H.C. Andersens trädgård (Äventyrsträdgården). Klosterbakken i Odense blir ett aktivt bidrag till stadens gröna lunga, och projektet utförs med stor respekt för platsens formspråk och arkitektoniska motiv. Här står C.F. Møller bakom 30 nya lägenheter på mellan 94 och 271 m². Lägenheterna är fördelade på tio olika layouter, flera av dem i två plan, och samtliga har tillgång till utmärkta uterum. De översta lägenheterna har stora takterrasser med fin utsikt, och alla bostäderna är rymliga med generöst tilltagna rum och vardagsrum. Projektet står nu klart som råhus, och därför kunde gruppen bakom bostadsprojektet hålla taklagsfest den 11 april – en dag då solen gjorde sitt för att visa på de många styrkor som stadsrummet kommer att få med sin unika placering. Med direkt kontakt till domkyrkan, rådhuset och Flakhaven kan Klosterbakkens historia dateras tillbaka till ca 1874, då Munke Mølles Klædefabrik etablerades på tomten, som vid den tidpunkten låg som en öde ö i Odense Å. Projektet revitaliserar staden genom att omvandla tomten, som idag används som parkeringsplats, från ett visuellt ointressant område till en attraktiv ny stadsmiljö. Bebyggelsen uppförs med hänsyn till det unika läget och skapar en röd tråd mellan den nya miljön och den historiska. Det röda teglet som används är även det dominerande materialet i de kringliggande byggnadernas fasader. Den arkitektoniska tanken är inspirerad av typologin ”kloster” och tolkar de arkitektoniska motiv som redan finns på platsen. Bebyggelsen är utformad som en enklav av murade hus som omsluter en gemensam innergård öppen åt söder. Husen är vända utåt och har god kontakt med både domkyrkan, ån och H.C. Andersens Have. Bebyggelsen på ca 4 000 m2 har ritats åt byggherren Arkitektgruppen.
TAKLAGSFEST PÅ EN AV DE BÄSTA TOMTERNA I ODENSE - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter