Taklagsfest på Herningsholm Erhvervsskole - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
30.5.2016

Taklagsfest på Herningsholm Erhvervsskole

Handelshuset på Herningsholm Erhvervsskole ska äntligen samla samtliga av utbildningsinstitutionens grenar i Herning.
Taklagsfest på Herningsholm Erhvervsskole - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Taklagsfest på Herningsholm Erhvervsskole - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Den 26 maj hölls taklagsfest för Handelshuset på Herningsholm Erhvervsskole. Kransarna var hissade, korvarna stekta och 150 personer – hantverkare, anställda, arkitekt, entreprenör, rådgivare och styrelsemedlemmar – hade mött upp för att fira det nya huset som mer och mer börjar likna C.F. Møllers ritningar med vilka man vann projekttävlingen om husets utformning 2014. – Det är fantastiskt att gå runt och se på huset, sa Søren Tortzen, avdelningschef på C.F. Møllers Aalborgavdelning, i sitt tal till taklagsfestdeltagarna. – Det är ett tydligt och mycket enkelt hus. Jag är mycket glad över att skolan har varit så trogen det ursprungliga upplägget för huset. Jag är säker på att ni med den här byggnaden kommer att framstå som ett innovativt och arkitektoniskt fyrtorn, sa Søren Tortzen. Ett samlande hus Den nya delen integreras med det nuvarande området för Herningsholm Erhvervsskole, men får samtidigt en egen, tydlig identitet. Handelshuset ska inrymma ekonomiutbildningarna, som i dag håller till en bit därifrån. Det gläder rektorn för Herningsholm Erhvervsskole, John Egebjerg. – Det har varit målsättningen de senaste tio åren att samla våra utbildningar på campus i Herning, och i december kommer byggnaden att stå klar, sa han till taklagsfestdeltagarna. – Vi har all anledning att vara nöjda med byggnaden, sa John Egebjerg vidare. Nytänkande lektionssalar Erhvervsskolen är väl genomtänkt både på insidan – med fokus på optimala lektionssalar och studiemiljöer – och på utsidan, där samspelet med omgivningarna skapar inbjudande utrymmen som ger möjlighet till arbete och undervisning utomhus. Lektionssalarnas form – arkitekturen – har stor betydelse för elevernas inlärningsprocess varje dag och har därför anpassats enligt moderna och demokratiska principer. Byggnaden är uppförd i vinkel och samlar tre punkthus under ett sluttande tak, som genom sin skala utgör en motvikt till omgivningen och faller från tre våningar längst i syd till två våningar längst i norr. Den vinkelformade byggnaden skapar tre nya utomhusplatser för uppehåll och inlärning i samspel med omgivningen, och bearbetningen av landskapet ger stöd åt inlärning och klimatanpassning inom hela området. Lektionssalarna är byggnadens ryggrad och ligger ordnade kring ett samlande uppehållsrum som fungerar som en flexibel studiemiljö. Lektionssalarna är grupperade två och två så att det finns direkt åtkomst till den gemensamma studiemiljön från alla skolans lektionssalar. Den gemensamma studiemiljön erbjuder olika fysiska ramar för arbetet, från ett utrymme med dubbel höjd vänt mot trädgården som kan användas för seminarier och liknande, till ett studiecafé för informella samlingar och särskilda studiehörnor med lugn och intim miljö.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter