Taklagsfest på banbrytande sterilcentral och godsterminalsterilcentral och godsterminal - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
7.10.2016

Taklagsfest på banbrytande sterilcentral och godsterminalsterilcentral och godsterminal

Torsdagen den 6 oktober hölls det taklagsfest på Rikshospitalets kommande helautomatiserade sterilcentral. Konceptet blir det första i sitt slag i världen och har skapats i samarbete mellan C.F. Møller, ALECTIA och Region Huvudstaden.
Taklagsfest på banbrytande sterilcentral och godsterminalsterilcentral och godsterminal - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Taklagsfest på banbrytande sterilcentral och godsterminalsterilcentral och godsterminal - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Rikshospitalets kommande helautomatiserade sterilcentral blir den första av två i Region Huvudstaden, den andra kommer att etableras på Herlev Hospital. Rikshospitalets sterilcentral blir samtidigt den första helautomatiserade sterilcentralen i världen, och konceptet väntas sätta standarden för framtidens sterilcentraler i både Danmark och utomlands. Konceptet har skapats i samarbete mellan arkitektbyrån C.F. Møller, som har stor erfarenhet av att utveckla framtidens hälso- och sjukvårdsbyggnader i hela Skandinavien, ingenjörsföretaget ALECTIA, som är en av Danmarks ledande rådgivare på området sjukhus, och Region Huvudstaden, som driver och utvecklar Huvudstadens hälso- och sjukvårdsväsen. Syftet med sterilcentralerna är att säkerställa att steriliseringen av instrument och operationsutrustning i framtiden uppfyller nationella och internationella riktlinjer för förnyad behandling av steriliseringsbar medicinsk utrustning. Lösningen är en blandning av banbrytande teknik, automatisering med robotar och välkända element som kombineras på ett nytt sätt. Samspel med närmiljön Sterilcentralen består av fyra våningar kombinerat med en ny godsterminal i botten- och källvåningarna. Själva steriliseringen av instrumenten görs på våning ett i byggnaden, medan mottagning, distribution och paketering av varor sker på bottenplan. Våningen högst upp i byggnaden är ett teknikrum. Fasaden består av aluminiumpaneler med differentierade ytbehandlingar i kombination med partiella partier med utskärningar som skapar en fasad med ett varierat uttryck och som förändrar sig när betraktaren förflyttar sig längs med fasaden. Fasadens uttryck förändras även i takt med att solen vandrar på himlavalvet. Här ingår byggnaden i ett raffinerat samspel med psykiatribyggnaderna mittemot med sina putsade fasader, samtidigt som sterilcentralen ingår i ett arkitektoniskt samspel med ett blickfångande parkeringshus som ligger i angränsning till sterilcentralen. Toppmodern teknik Med den nya sterilcentralen centraliseras en lång rad arbetsprocesser som i högre utsträckning än tidigare baseras på automatiserade processer och robotteknik. Förutom att optimera patientsäkerheten och arbetsmiljön ska den nya sterilcentralen skapa förutsättningar för största möjliga enhetlighet och produktkvalitet, öka produktiviteten genom stordriftsfördelar och säkerställa snabb anpassning till nya behandlingsformer, medarbetarutveckling och utbildning m.m. När sterilcentralen står klar kommer medarbetarnas arbetsgång dessutom att ha förbättrats markant. Konceptet innebär en helhetsinriktad automatisering av i stort sett alla tunga och upprepade arbetsprocesser genom användning av robotar, mini-AGV:er och transportbandssystem. – Vi är glada för samarbetet med ALECTIA och Region Huvudstaden, där vi bidrar med vårt fokus på läkande arkitektur i de mer logistiska och tekniskt orienterade delarna av ett modernt sjukhus, och vi tillför ett starkt fokus på en bra arbetsmiljö med dagsljus och rumsliga kvaliteter. För även om det är fråga om att integrera den allra senaste tekniken med aldrig tidigare skådad automation, så är det också en arbetsplats med styrning, inställningar och manuella processer, säger Klavs Hyttel, partner och arkitekt på C.F. Møller. Totalt investeras ca 1,2 miljarder danska kronor på att upprätta sterilcentraler på Rikshospitalet och Herlev Hospital. Tillsammans kommer de båda sterilcentralerna att täcka behovet av steriliserade kirurgiska instrument och utrustning på sammanlagt nio sjukhus. Rikshospitalets sterilcentral väntas stå klar 2017 och Herlev Hospitals sterilcentral 2018. Därefter ska återbehandlingsutrustningen och automatiseringen köras in. Kontakt: C.F. Møller och ALECTIA

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter