Transformationsplan för VESTBY CENTRUM - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller & JaJa
8.4.2016

Transformationsplan för VESTBY CENTRUM

C.F. Møller, JAJA architects och TØI (Transportøkonomisk Institut) har presenterat planerna för ett nytt centrum i Vestby, som är den snabbast växande kommunen i Osloområdet, efter at ha vunnit ett parallelluppdrag för Vestby kommun i 2015.
Transformationsplan för VESTBY CENTRUM - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller & JaJa
Transformationsplan för VESTBY CENTRUM - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller & JaJa
Vestby centrum är kommunens administrativa mittpunkt och har ett strategiskt läge där järnvägen möter motorvägen E6. Men Vestbys centrum domineras för tillfället av bilbaserad handel och tillhörande stora parkeringsplatser, och uppfattas av många som tråkigt och anonymt. Genom en rad åtgärder presenterar förslaget en samlad plan som ska få Vestby centrum att återuppstå med attraktiva gröna gator och stadsrum samt ett varierat utbud inom service, handel och kultur. Bron och slingan Vestby grundades i massbilismens barndom, med utspridd bebyggelse och en öde stadskärna som följd. Målet har varit att skapa ett Vestby centrum med sammanhängande stadsstruktur mellan stationsområdet, Vestby Storcenter och IKEA. Vestby centrum får en tydlig knutpunkt vid stationen genom en ny och utökad broförbindelse över spåren. Bron etableras som en ljus och grön central plats med bänkar, utsikt och promenadstråk till plattformarna. Detta stärker sambandet och minskar hindren mellan stadens nordliga och sydliga delar. Projektet innehåller en ”Vestbyslinga” – en ringled som definierar stadskärnan och skapar nya förbindelser över järnvägsspåren. Slingan är till för gående och cyklister, medan bilar får tillgång till delar av slingan via huvudvägnätet. Undersökningar pekar på att 10 000 invånare inom gångavstånd är den kritiska gränsen för en levande stadskärna med varierat utbud. Med en klart definierad knutpunkt vid Vestby station innehåller förslaget planer på att bygga 3 000 nya bostäder i centrum samt att anlägga gator och stråk för fotgängare och cyklister. Syftet är att säkerställa en levande stadskärna med fler människor och funktioner som knyts närmare samman. Den hälsosamma staden Vestby blir därmed en av de första städer där järnvägsområdet utgör stadens "huvudgata", med en blandning av kontor, företag, butiker, serviceinrättningar och bostäder. Det har förslaget varit inriktade på gatusektioner och grindstruktur för den nya planen, med fokus på hur man gör vägar till attraktiva gator och stadsrum, och en lättillgänglig kollektivtrafik utgör tillsammans med en tydlig prioritering av gång- och cykeltrafik grunden för den hälsosamma staden.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter