Fra venstre: Christian Dahle, Michael Kruse og Mårten Leringe - Tre nya partners i C.F. Møller - C.F. Møller
7.6.2016

Tre nya partners i C.F. Møller

Michael Kruse, Christian Dahle och Mårten Leringe har tagits in i ägarkretsen för C.F. Møller. Därmed förstärker arkitektbyrån ledningen i Danmark, Norge och Sverige.
C.F. Møller presenterar nu tre nya partners i ägarkretsen för C.F. Møller A/S. I den dagliga verksamheten kommer Michael Kruse att fungera som partner i Danmark, Christian Dahle som partner i Norge, medan Mårten Leringe fungerar som partner i Sverige. – Som arkitektföretag har vi löpande haft byten och generationsskiften i partnerkretsen. Det ger kontinuitet och professionell utveckling, säger Klavs Hyttel, styrelseordförande och partner på C.F. Møller. – Christian, Mårten och Michael har under flera år varit en viktig del i utvecklingen av C.F. Møllers professionella profil och har förstärkt arkitektbyrån på de områden som de är kopplade till. De har vunnit tävlingar, bidragit till att vi har kunnat ta ökade marknadsandelar och skapat stora mervärden i både Aarhus, Stockholm och Oslo. Därför är det ytterligare ett steg framåt att de tre nu tas in i ägarkretsen, säger han. Från dansk till skandinavisk C.F. Møller är en av Skandinaviens största och äldsta arkitektbyråer, men sedan millennieskiftet har företaget i ännu större utsträckning spridit sig från Danmark till grannarna i Norge och Sverige. Det började med att C.F. Møller vann tävlingen om Bislett Stadion i Oslo 1996, och sedan början på årtusendet Akershus Universitetshospital – två viktiga projekt för arkitektbyråns utveckling i början av det nya årtusendet. – Med kontoren i Oslo och Stockholm har vi gått från att vara en dansk arkitektbyrå till att definiera oss själva som ett arkitektföretag med skandinavisk förankring, säger Klavs Hyttel. – Inkluderingen av Christian Dahle och Mårten Leringe i partnerkretsen fulländar denna radikala förändring och befäster betydelsen av våra norska och svenska kontor som en viktig del av vår självkännedom och nordiska position. Viktiga projekt på väg De tre nya partnerna på C.F. Møller har var och en bidragit till den utveckling som arkitektbyrån har genomgått de senaste åren. I Aarhus har Michael Kruse bland annat aktivt bidragit till utvecklingen av tävlingsmiljön på arkitektbyråns olika kontor, parallellt med att han har varit ansvarig partner för utvecklingen och utformningen av flera pågående projekt – till exempel den nya stadsdelen Frederiks Plads. I Sverige är verksamheten en stor aktör inom utvecklingen av massivträprojekt, och en aktiv aktör inom träforskningsprojektet Tall Timber Buildings. Stora projekt som life-science byggnaden Biomedicum och Stockholms nya färjeterminal Värtaterminalen är under färdigställande. Oslokontoret är upptaget med projekt som Krystalklar i Oslo, Opera- och Kulturhuset i Kristiansund samt Nye Haraldsplass Sygehus. Klavs Hyttel understryker att de tre nya partnerna alla besitter exceptionella förmågor på såväl det professionella som det personliga planet. – De nya partnerna på C.F. Møller har valts in på grund av sina yrkeskunskaper och begåvningar. Utan dessa hade de inte kunnat fylla den viktiga roll i koncernen som de nu gör. Deras personliga egenskaper – och förmåga att främja samarbete och skapa framgång i samverkan med hela verksamheten – är en mycket prioriterad egenskap, förklarar Klavs Hyttel.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter