VD om Årets bygge: Avd. 19 och 22 har blivit tryggare  - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
10.12.2015

VD om Årets bygge: Avd. 19 och 22 har blivit tryggare

C.F. Møllers totalrenovering av Himmerland Boligforenings avdelning 19 och 22 har utsetts till Årets bygge 2015. Det är något som bostadsföreningens VD är mycket glad över. Boendevärdet och tryggheten har ökat väsentligt – vi har fått ut mer än förväntat av projektet, förklarar han.
VD om Årets bygge: Avd. 19 och 22 har blivit tryggare  - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
VD om Årets bygge: Avd. 19 och 22 har blivit tryggare  - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Den 9 december 2015 erhöll Himmerland Boligforenings avdelning 19 och 22 priset som Årets bygge 2015. Detta skedde enligt en bedömning av en jury bestående av några av de största profilerna inom den danska byggbranschen. – Det är ett stort erkännande av det arbete vi har lagt ned på projektet, förklarar Søren Tortzen, avdelningschef vid C.F. Møllers avdelning i Aalborg och ansvarig arkitekt för ombyggnaden. – Vi har lyckats skapa ett samlat byggprojekt av hög kvalitet till en förhållandevis låg anläggningskostnad. Kvaliteten hos avdelning 19 och 22 har ökat markant, säger han. En helt ny bostadsmiljö De 370 allmännyttiga bostäderna i avdelning 19 och 22 har byggts om och renoverats till att bli framtidssäkra och moderna, medan landskapet och utomhusområdena öppnar upp platsen på ett helt nytt sätt. Detta framhåller Ole Nielsen, VD för Himmerland Boligforening. – Det som fungerar bäst med avdelning 19 och 22 är att vi har skapat en helt ny boendemiljö. När vi började var målet att ge avdelningen en helt ny profil. Vi vill skapa något som folk kunde uppskatta. Detta har vi uppnått tack vare den väl fungerande arkitekturen, förklarar Ole Nielsen, som understryker att det inte bara är bostäderna som har gjorts om ordentligt. Även utomhusområdena, som C.F. Møller Landscape arbetat med, är helt förändrade. – Förnyelsen och ändringen av landskapet har en enorm betydelse för hur invånarna trivs i avdelning 19 och 22. Det stora engagemanget från de boende har gjort att de känner sig delaktiga i de nya bostäderna och kringliggande områdena. Samtidigt har det stor betydelse att parkeringsplatserna flyttats från en central plats till att nu finnas vid de enskilda bostäderna. Det skapar en helt ny känsla av liv utomhus. Nu händer det något hela tiden, vilket bland annat har bidragit till att öka tryggheten, säger Ole Nielsen. Stor efterfrågan Avdelning 19 och 22 ligger i en del av östra Aalborg som historiskt sett har varit ett utsatt område. Men den massiva renoveringen har lett till att Himmerland Boligforening nu kan se fram mot en helt unik sammansättning av invånare i området. – Renoveringen har inneburit ett ökat boendevärde för de nuvarande invånarna. Samtidig ser vi en större efterfrågan. Nu lockar vi även 55-åringar och äldre – de som säljer sina hus och gärna vill flytta in i hyreslägenheter. Dessutom vill flera tidigare invånare gärna tillbaka till området, säger Ole Nielsen. – Ibland frågar invånarna här ute vad vi egentligen har gjort för att få så många nya att flytta hit. Saken är den att vi inte har gjort något särskilt för att uppnå just detta. Det är det intressanta. Vi anser att det är kvaliteten i bostäderna som nu får så många att flytta in och komma tillbaka. Mer än förväntat En av nycklarna vid skapandet av nya avdelning 19 och 22 har varit C.F. Møllers roll: – Arkitekterna har visat utmärkt förståelse för den här typen av byggnader – även vad gäller invånarnas behov. Det är särskilt viktigt vid byggprocesser där det finns många inblandade parter. Detta har C.F. Møller verkligen tagit fasta på, säger Ole Nielsen. Den framgångsrika processen har samtidigt inneburit att Himmerland Boligforening fått ut mer av renoveringen än vad som förväntades på förhand. – När vi hade Landsbyggefonden på besök för renoveringen talade vi om detaljer som byte av tak och fasadrenovering. Det utvecklade sig till mycket mer än så. Projektet har gjort slut på pratet om att det inte går att förändra byggnaderna från 1970- och 1980-talet, säger han. Ett riktmärke för framtiden Huvuddelen av den stora omvandlingen av avdelning 19 och 22 är avslutad, och även om projektet fortfarande är ganska nytt råder stor optimism inför framtiden inom Himmerland Boligforening. – Vi kan se att människor omkring oss är imponerade. Vi har både danska och utländska branschrepresentanter på besök som låter sig inspireras. Förändringarna är tydliga, och vi har hela tiden kunnat se skillnaden mellan det nya och det gamla under processen, säger Ole Nielsen. – Renoveringen signalerar var vi vill hamna i framtiden. Vi kan tydligt se vilka förändringar som går att genomföra. Avdelning 19 och 22 är ett utmärkt exempel. Projektet bevisar att vi kan skapa attraktiva bostäder och utomhusområden på samma nivå som i finare bostadsområden. När bygg- och anläggningsarbetet träffar rätt anser vi att det automatiskt uppstår en känsla av förväntan och glädje i området. Det är vad som har inträffat här, säger han. Avdelning 19 och 22 är bara ett av tre stora projekt som C.F. Møller för tillfället utför åt Himmerland Boligforening. Samtidigt pågår också stora renoveringar av framför allt Magisterparken och avdelning 3 i Aalborg.

 

Læs også: Renoveringsprojekt bliver Årets Byggeri
Læs mere om afdeling 19 & 22

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter