VEKSØ A/S VINNER KONTRAKT MED DESIGN UTFÖRD AV AF C.F. MØLLER DESIGN - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
18.4.2017

VEKSØ A/S VINNER KONTRAKT MED DESIGN UTFÖRD AV AF C.F. MØLLER DESIGN

Aarhus får Danmarks första lättbana, som är planerad att tas i bruk i mitten av 2017. Veksø A/S vinner upphandlingen om att leverera inventarierna till cykelparkeringar utanför lättbanestationerna.
VEKSØ A/S VINNER KONTRAKT MED DESIGN UTFÖRD AV AF C.F. MØLLER DESIGN - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
VEKSØ A/S VINNER KONTRAKT MED DESIGN UTFÖRD AV AF C.F. MØLLER DESIGN - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Avtalet omfattar cykeltak, vindskydd, cykelstativ, pollare, bänkar och pumpstationer, där allt konstrueras speciellt för lättbanan och staden av C.F. Møller Design.
Flemming W. Skall, Bid Manager på Veksø, säger om projektet: – Det betyder mycket för oss att vinna den här upphandlingen. Det är den första lättbanan i Danmark, i Danmarks näst största stad. Det betyder en hel del för vår självinsikt att vara den föredragna leverantören för den här typen av stora infrastrukturprojekt.
Utrustningen designas så att den matchar designspråket från lättbanans designkoncept samtidigt som det samlade estetiska uttrycket blir homogent och sammanhängande i stadsrummet.
I motiveringen till valet av C.F. Møller och Veksøs designförslag lyfts bl.a. följande fram:
”Själva designidén är enastående och genomförd in i minsta detalj. Veksø A/S och C.F. Møller Design har följaktligen designat en hel serie nya produkter för staden, där hela designserien kännetecknas av en elegant utformning med en stark identitet och där det finns en ytterst övertygande koppling mellan de olika inventarieprodukterna. Det finns ett lugn och en balans i designen, och designen håller en mycket hög kvalitet rakt igenom.
Flemming W. Skall säger om valet av C.F. Møller: – Vi valde att samarbeta med C.F. Møller Design då de har en exceptionell förståelse för produktionsprocessen och levererar en skarp, enkel nordisk design som matchar den övriga designen av lättbanan väl. Ser man de båda designerna intill varandra kan man tydligt se den röda tråden.

Det nya konceptet bygger vidare på designkonceptet för lättbanestationernas inventarier med en genomgående ryggrad som bärs upp av fristående pelare.
Jon Brøcker, chef för C.F. Møller Design förklarar om lösningen: – Vi bestämde oss tidigt för att arbeta vidare med den breda och slanka pelaren, som kan ses som en schematiskt förenklad metafor för lättbanan. Vi använder pelaren som den robusta, konstruktiva basen för alla element i serien, och spänningen uppstår när vi kombinerar pelarens robusta tyngd med de transparenta bågarna som ger serien dess karaktär och som samtidigt har flera praktiska syften.
 
Om Veksø A/S
VEKSØ är ett av Nordens ledande företag inom design, tillverkning och försäljning av möbler för stadsrummet, belysning, cyklism och Smart City-koncept. Företaget sysselsätter ca 100 medarbetare med egna säljkontor i Danmark och Sverige samt produktion i Danmark och Lettland. Huvudkontoret ligger i Taulov vid Fredericia.
 
Om C.F. Møller Design
C.F. Møller Design är en del av C.F. Møller, en av Skandinaviens största och ledande arkitektbyråer. C.F. Møller Design samarbetar med danska och internationella företag kring design och utveckling av innovativa produkter för hus, deras omgivningar och livet som levs i dem.

VEKSØ A/S VINNER KONTRAKT MED DESIGN UTFÖRD AV AF C.F. MØLLER DESIGN - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter