Vidare till tävlingen om Ny Skola på Islands Brygge - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
12.10.2016

Vidare till tävlingen om Ny Skola på Islands Brygge

C.F. Møller och Tredje Natur ska tillsammans med totalentreprenören MT Højgaard lägga ett bud på en kommande sjuspårig skola på Islands Brygge i Köpenhamn. Skolan ska ersätta den nuvarande Islands Brygge Skola, som därmed växer till att bli sjuspårig.
Köpenhamns Kommun vill skapa en ny, sjuspårig skola på Islands Brygge. C.F. Møller och Tredje Natur är rådgivare till MT Højgaard, som är förkvalificerad till totalentreprenadtävlingen. Skolan ska byggas på Artillerivej, där de befintliga byggnaderna ska rivas för att ge plats åt den nya skolbyggnaden. Den nya skolan på Artillerivej byggs med en vision om att bli temaskola för hälsosam mat, och samtidigt får den ett spännande läge mitt mellan hamnen och Amager Fælled. Det gör att uppdraget har en stor potential att kunna förverkliga visionen om att skapa ramar kring smaklighet, lek och lärande som tar sin utgångspunkt i sinnena. Ska stärka kvarteret Skolan på Islands Brygge väntas uppta en yta av 10 000 m2 med tillhörande utomhusytor på 4 000 m2. Själva bygget ska innehålla bas- och specialämnesområden, kök och matbespisning, administration, personallokaler och idrottshall. Utomhus sätts fokus på att ytorna ska inbjuda till aktivitet, rekreation och praktiska åtgärder såsom ankomstområde och parkering för både cyklar och bilar. Islands Brygge har genomgått en stor förvandling under en lång rad år. Till exempel har en rad industriområden gjorts om till bostadsområden, vilket har lett till ett ökat behov av skolkapacitet. Nybygget på Artillerivej 126 blir Islands Brygge Skolas nya högstadiebyggnad, medan den befintliga skolan på Artillerivej 57 ska renoveras parallellt. Totalt sett kommer Islands Brygge Skola, även om den kommer att finnas på två olika adresser, att fungera som en skola med en gemensam skolledning. Den nya byggnaden gör det möjligt för skolan att rymma sju spår från första till nionde klass på Artillerivej. Ska ge genomslag i gemenskaper Det nya högstadiet ska vara en inspirerande plats att gå i skolan. Därför ska den också spegla de möjligheter som finns i att utnyttja den nya skolbyggnadens flexibilitet när det gäller lek- och lärandemiljöer – både inomhus och utomhus. Skolan ska följa Köpenhamns Kommuns grundvärden: gemenskap, glädje, bemästrande, tillit och respekt. Här ska det fortfarande finnas plats för lek på högstadiet, och det ska skapas en miljö där det ”coolt att leka”. – Gemenskaper och uppbyggnaden av sociala relationer är alltid en viktig parameter i grundskolan. Men på en skola med så många elever som nya Islands Brygge Skola blir den lilla gemenskapen på det stora hela viktig för den enskilda eleven, förklarar Aase Hammer, rektor på Islands Brygge Skola. – De fysiska ramarna ska därför kunna skapa grogrund för att små gemenskaper kan utvecklas i hemområdena, och att de därefter kan bäras med i den samlade skolmiljön, säger hon. MT Højgaard med C.F. Møller, Tredje Natur och konsulent Autens Future Schools ställs mot fyra andra totalentreprenadteam ledda av BAM Danmark, NCC, Aarsleff samt Enemærke & Petersen.

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter