Vinnare av ramavtalet för Region Hovedstaden - C.F. Møller. Photo: Hvidovre Hospital
10.1.2016

Vinnare av ramavtalet för Region Hovedstaden

C.F. Møller har blivit utsedda till att ingå i ramavtalet om byggherrerådgivning för Region Hovedstaden under de kommande tre åren.
C.F. Møller är en av fem utvalda rådgivare till Region Hovedstadens ramavtal om byggherrerådgivning för sjukhus och psykiatriska kliniker. Under de närmaste åren kommer massiva investeringar att göras för att bygga ut sjukvården i regionen. Sjukhus ska byggas och renoveras för ett historiskt högt miljardbelopp inom både somatik och psykiatri. En rad nya projekt pågår eller är på väg att inledas i Region Hovedstaden, men regionen står samtidigt inför stora utmaningar när det gäller de befintliga byggnadsstrukturerna. Detta är något som måste lösas under de kommande åren om inte invånarna ska behöva uppleva mycket stora skillnader i de fysiska ramarna. Nu kommer alltså C.F. Møller att bidra med en del av lösningen på problemet. – Vi förväntar oss att genom det här ramavtalet få ännu större inflytande över utvecklingen av de framtida ramarna för de danska sjukhusen och psykiatriska klinikerna. Vi har många års erfarenhet av att renovera och optimera befintliga sjukvårdsbyggnader, vilket säkerställer att Region Hovedstaden under de närmaste åren kan få professionell och uppdaterad rådgivning under de inledande faserna, säger Klavs Hyttel, delägare i C.F. Møller. Region Hovedstaden förfogar över 1,9 miljoner m² våningsyta och ett stort antal hyrda lokaler. Förutom C.F. Møller har också Alectia, Cowi, Kuben Management och Munksgaard plus Andersen Bygherrerådgivning valts ut för att hantera ramavtalet för byggherrerådgivning. C.F. Møller sköter för tillfället byggherrerådgivningen vid betydande sjukvårdsprojekt som Nyt Odense Unitersitetshospital och Juliane Marie Centret på Rigshospitalet. Samtidigt är C.F. Møller ledande arkitekt på Det Nye Universitetshospital i Skejby, Aarhus, Universitetssygehus Køge, Hvidovre Hospital och Sygehus Vendsyssel i Hjørring. 2015 vann C.F. Møllers sjukhusprojektet Akershus Universitetshospital i Norge priset som världens bästa sjukhus på över 40 000 m².

 

C.F. Møller har vunnit en Oscar för bästa Sjukhus

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter