Visionärt klimatprojekt drar igång i Randers - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
27.11.2017

Visionärt klimatprojekt drar igång i Randers

”Storkeengen” är ett nytt mark- och anläggningsarbetenas Kinderägg, som med en tre i en-lösning skapar skydd mot skyfall och stormfloder, stärker naturen i staden och för Randers nära Gudenån. C.F. Møller Landscape har i samarbete med Orbicon stått bakom utvecklingen av projektet på uppdrag av Randers Kommun och Vattenmiljö Randers.
Visionärt klimatprojekt drar igång i Randers - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Visionärt klimatprojekt drar igång i Randers - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Projektets klimattekniska lösningar är uppbyggda runt en förstärkning av våtängens naturvärde och funktionalitet. Med hjälp av skyfallsvägar genom Vorup leds regnvatten från tak, parkeringsplatser och vägar i Vorup till Storkeengen, där vattnet renas i reningsbassänger utformade som naturliga våtängsmarker, innan det leds ut i Gudenån. Ett nytt dike mellan Storkeengen och Gudenån ska både säkerställa effektiv rening av regnvattnet och skydda de mer låglänta delarna av Vorup mot stormfloder. Samtidigt skapar diket nya stigar mellan Randers stadskärna och naturområdena i väster. Naturvården bidrar till att öka naturupplevelserna och sätta fokus på hur urban natur och stadsliv förenas. Genom denna helhetssyn skapas en landskapslösning som både är klimatsäkring och stads- och naturutveckling.


Hela stadens projekt
Storkeengen är ett resultat av ett engagerat samarbete mellan Randers Vattenmiljö, Randers Kommun och rådgivarna C.F. Møller Landscape och Orbicon. Men även lokalinvånarna, intressenter och framtida brukare har varit med och satt sin prägel på projektet genom olika typer av deltagande. Det har tryggat en mångfald när det gäller brukarnas möjligheter och förståelse för Gudenåns unika naturresurser.


— Vi ser fram emot att förverkliga ”Storkeengen” i samarbete med Randers Kommun, Randers Vattenmiljö och Orbicon. Projektet är ett perfekt exempel på C.F. Møller Landscapes holistiska synsätt, där vi förenar klimatskydd med stads- och naturutveckling, säger Lasse Vilstrup Palm, associate partner och chef för C.F. Møller Landscape.
Med innovativa klimatlösningar och en stark vision bidrar ”Storkeengen” således till att stärka Randers som attraktiv flodstad genom att tänka på klimatanpassning, naturvärden och stadsutveckling som en sammanhängande enhet. Här kommer man i framtiden att kunna uppleva Storkeengens enastående naturtyper, djurliv och skiftande karaktär, njuta av solnedgången nära vattnet eller sätta i kanoten i Gudenån.


Föregångsprojekt
Med ”Storkeengen” visar Vattenmiljö Randers och Randers Kommun följaktligen hur klimatanpassning i kombination med vattenrening och naturförmedling kan bidra till att skapa en attraktiv stadspark för invånarna i Randers. Initialt har C.F. Møller Landscape i nära samarbete med Orbicon stått för utvecklingen av våtängsområden, skyfallsvägar, fritidsanläggningar, naturförmedling, delaktighets- och kommunikationsprocess. Just i dag har ett avtal tecknats med Orbicon och C.F. Møller Landscape om att komplettera dessa tjänster med projektering, leverans och övervakning av projektet.


Staden vid vattnet
Randers är som många andra städer i Danmark och resten av världen hotad av klimatförändringar. I Randers består utmaningen i att staden ligger lågt i förhållande till Gudenån och fjorden, vilket kräver klimatanpassningsåtgärder som kan skydda staden mot framtida klimatförändringar. Det är avstampet för stadens samlade vision ”Staden till vattnet”, med ”Storkeengen” i Vorup som det första projektet att förverkligas. Stadsdelen har under många år drabbats av översvämningar vid extrema skyfall och av stigande vattennivåer i Guden

 

Mer om projektet

Visionärt klimatprojekt drar igång i Randers - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter