ObelHus. C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects står bakom det första renoveringsprojektet i Jylland, Danmark, som har erhållit en Nordic Swan Eco label. - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
15.1.2024

C.F. Møller Architects står bakom det första renoveringsprojektet i Jylland, Danmark, som har erhållit en Nordic Swan Eco label.

Projektet omfattar omvandlingen av en ursprunglig industribyggnad från C.W. Obels tobaksfabrik i Aalborg till bostadslägenheter.
ObelHus. C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects står bakom det första renoveringsprojektet i Jylland, Danmark, som har erhållit en Nordic Swan Eco label. - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
ObelHus. C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects står bakom det första renoveringsprojektet i Jylland, Danmark, som har erhållit en Nordic Swan Eco label. - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

För närvarande pågår renoveringen för fullt. Trots att hyresgästerna inte kommer att flytta in förrän vid årsskiftet, har projektet redan erhållit licensen som utser det till en byggnadsrenovering med Svanen-märkning.

 

Svanen-märkningen omfattar kriterier såsom låg energiförbrukning, en hälsosam inomhusmiljö, krav på tillståndsanalyser, resurs- och avfallshantering, samt återvinning. Detta projekt utmärker sig genom att inte bara återvinna huvudstrukturen utan även återanvända äldre byggelement som takplattor och dörrar. Bevarandet av kulturhistoriska element betonar den kulturella hållbarheten genom att säkerställa att stadens arv lever vidare i en ny form.

 

Den delikata balansen mellan renovering och bevarande har varit avgörande för projektet. Genom att bevara och återberätta kulturhistoriska element skapar ObelHus, som projektet kallas, en harmonisk syntes mellan det förflutna och nuet, där själen från den gamla industribyggnaden förblir intakt i en modern bostadsmiljö.

 

Certifieringen av projektet gör det till den första byggnadsrenoveringen i Jylland med den nordiska Svanen-märkningen.

 

Projektbeskrivning

ObelHus. C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects står bakom det första renoveringsprojektet i Jylland, Danmark, som har erhållit en Nordic Swan Eco label. - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter