Klartecken för banbrytande nya anläggningar för psykiatrisk vård vid universitetssjukhuset i Springfield  - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Klartecken för banbrytande nya anläggningar för psykiatrisk vård vid universitetssjukhuset i Springfield  - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
8.1.2020

Klartecken för banbrytande nya anläggningar för psykiatrisk vård vid universitetssjukhuset i Springfield

South West London och fonden St George’s Mental Health NHS Trust (SWLSTG) tillkännagav nyligen, måndagen den 6 januari 2020, att man fått regeringens godkännande att inleda byggarbetet med två toppmoderna anläggningar, utformade av C.F. Møller Architects.

 

C.F. Møller har anlitats av South West London och fonden St George’s NHS Mental Health Trust sedan augusti 2012 då de utsågs till fondens arkitektur- och huvudkonsult efter en tävling i tre omgångar som stöddes av RIBA. 

 

Expertis: Healthcare
SWLSTG Pressmeddelande

Klartecken för banbrytande nya anläggningar för psykiatrisk vård vid universitetssjukhuset i Springfield  - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

- Den nya anläggningen för psykiatrisk vård vid huvudanläggningen för fondens Springfield-universitetssjukhus i Tooting Bec kommer att bestå av två separata byggnader som tillsammans kommer att hysa slutna vårdavdelningar, ett komplett utbud av öppenvård för vuxna och barn, konvalescensträning, undervisnings- och stödtjänster, berättar Teva Hesse, direktör hos C.F. Møller Architects filial i London och ledare för designteamet.

 

De nya byggnaderna kommer även att inrymma butiker och flera parkeringsplan som kommer att betjäna både sjukhuset och de bostadsområden som kommer att byggas runt sjukhuset.

 

Innovativ integration
Springfield University Hospital ligger mitt i ett renoveringsprojekt som omfattar 33 hektar. De nya anläggningarna kommer att integreras med omgivningen på ett mycket innovativt sätt som kommer att minska motsättningarna och normalisera vården och behandlingen för dem som lider av psykisk ohälsa.

 

I samband med arbetet vi utfört för fonden har C.F. Møller även utformat och säkerställt planeringsgodkännande för programmet Springfield Park Strategy, som fastställer riktlinjer för landskapsplaneringen för omvandlingen av den tidigare golfbanan på fondens område till en ny park, öppen för allmänheten.

Klartecken för banbrytande nya anläggningar för psykiatrisk vård vid universitetssjukhuset i Springfield  - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Samproduktion som drivkraft för design
I samband med framtagandet av konstruktionen för sjukhusen har C.F. Møller varit i kontakt med brukare, läkare, vårdare, intressenter och förvaltare i totalt mer än 500 seminarier, möten och sessioner för allmänheten. Resultatet av detta gemensamma skapande var en stark enighet om att även om det finns många olika typer av sjukdomar och behandlingsvägar på psykiatriska kliniker, finns det även allt fler bevis på att god arkitektur gagnar hälsan och att attraktiva miljöer förbättrar behandlingsresultaten. En icke-institutionell miljö med goda siktlinjer och bra akustik, gott om dagsljus, naturlig ventilation samt tillgång till trädgårdar och uteplatser, är centrala designöverväganden. 

 

C.F. Møller har utvecklat ett brett spektrum av expertkunnande inom design av vårdmiljöer med användning av en uppsättning principer som vi betecknar ”läkande arkitektur”. Våra kontor deltar för närvarande i utformningen av flera större hälsoprojekt i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland och Storbritannien.

 

- Det har varit ett privilegium att arbeta med fonden och människorna de hjälper för att förverkliga en gemensam strävan efter en ny generation av psykiatriska vårdsjukhus som utgör vårdande och säkra miljöer, och som uppfyller en lång rad behov hos patienter, personal och byggnation. Vi ser fram emot att arbeta med huvudentreprenören, Sir Robert McAlpine, för leveransen av detta banbrytande projekt, säger Teva Hesse.

Det kompletta designteamet omfattar följande:
Arkitektur och huvudkonsult: C.F. Møller Architects
Projektledare: Appleyard & Trew
Landskapsarkitektur: C.F. Møller Architects
Planering av mekanik, el och rördragning: Arup
Byggteknik: Walsh
Brandsäkerhetsteknik: Trenton Fire
Kostnadskonsulter/QS: Gardiner & Theobald
Planeringkonsult: Montagu Evans
Konsult avseende livsmedelsförsörjning: Sterling Foodservice Consultancy

 

Antal sängplatser:
Totalt för Springfield: Upp till 133 sängplatser för vuxna


Konstruktionsperiod: 2012–2019
Byggperiod: 2019–2022
Byggbudget = (konfidentiell)

 

Kund: South West London och St George’s Mental Health NHS Trust (SWLSTG)

Fler nyheter

 
Visa fler nyheter