Arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects Mads Mandrup tilkendes Eckersberg Medaillen - C.F. Møller. Photo: Akademiraadet
8.10.2020

Arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects Mads Mandrup tilkendes Eckersberg Medaillen

Mads Mandrup tilkendes Eckersberg Medaillen af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster for ”sin evne til at lede lange og komplicerede processer frem til resultater af høj kunstnerisk kvalitet”.
Arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects Mads Mandrup tilkendes Eckersberg Medaillen - C.F. Møller. Photo: Mew
Arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects Mads Mandrup tilkendes Eckersberg Medaillen - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

En gang om året tilkender Akademiet medaljer til arkitekter og billedkunstnere, som har udmærket sig særligt inden for deres felt. Traditionelt overrækkes medaljerne ved en ceremoni på Charlottenborg Slot med deltagelse af H.M. Dronningen. Grundet Covid-19 er ceremonien ind til videre aflyst. Medaljemodtagernes navne er i stedet offenliggjort torsdag 8. oktober i en pressemeddelelse fra Akademiet, hvor det fremgår, at Mads Mandrup, arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects siden 2008, tildeles Eckersberg Medaillen.

 

Mads Mandrup hædres for at være ”En arkitekt, der virker kunstnerisk gennem sikker ledelse, ved at holde kursen uanset hvilke hindringer, der måtte komme”, lyder det bl.a. i motivationen fra Akademiet, der kan læses i sin fulde længde nedenfor.

 

- Det er en meget stor ære at modtage Eckersberg Medaillen. Ikke mindst fordi det er en hæder, der uddeles af kollegaerne i Akademiet, siger Mads Mandrup, og uddyber
- Det er meget oppe i tiden at drøfte hvad kvalitet i arkitekturen er for en størrelse, både herhjemme og i udlandet – særligt den æstetiske, men også i forhold til dens evne til at skabe en målbar social, miljømæssig og økonomisk merværdi. Jeg ser tildelingen som et stærkt praj om at god arkitektur, der fokuserer på kvalitet, og som gør en forskel for mennesker, betaler sig for faget og vores fælles omgivelser.


Mads Mandrup er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i København, hvor han tog afgang i 1999. Han blev ansat hos KHR Architecture i 1989 og har siden 2008 været partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects. Mads Mandrup har fungeret som drivkraft i en række danske og internationale projekter i særligt i Skandinavien og Tyskland, som primært er vundet via arkitektkonkurrencer. Mandrup har endvidere været tilknyttet arkitektskolen i København i en årrække som underviser og sidder i bestyrelsen for Arkitekt Frits Schlegel og hustru Fritze Schlegels Fond og mentor på Dreyers Fonds forløb for nystartede arkitektvirksomheder.


Arkitekt Mads Mandrup er i 2020 tilkendt Eckersberg Medaillen med følgende motivering fra Akademiet:
I vor tid er monumenterne sjældent katedraler eller paladser. De store velfærdsbygninger er meget store, komplekse maskiner, ofte fyldt med kostbar teknologi, og altid bygget til bygherrer og brugere med store og modstridende krav.
At opnå et højt kunstnerisk niveau i disse bygningsanlæg kræver særlige evner. Man kan sammenligne arkitekten med en kaptajn, der sejler i høj sø, hvor det klare mål er kvalitet, men hvor bølgerne er store og nogle gange går på tværs. Sådan en kaptajn er ikke alene om at sejle skibet. Hele besætningen bidrager naturligvis med deres særlige kompetencer. Men det er kaptajnens lederskab, der sikrer, at skibet kommer i havn.

Mads Mandrup er en sådan kaptajn. En arkitekt, der virker kunstnerisk gennem sikker ledelse, ved at holde kursen uanset hvilke hindringer, der måtte komme.


Som fornemme eksempler på Mads Mandrups evne til at fastholde den kunstneriske kvalitet kan nævnes Värtaterminalen i Stockholm, der med forbløffende lethed integrerer passagernes bevægelser, landskab, energi og konstruktion. Campus Kollegiet, der fremstår skulpturelt dristigt i landskabet og følsomt detaljeret tæt på, med en organisation, der understøtter de studerendes fællesskab og gode liv. Endelig bør Mærsk Tårnet på Nørrebro i København fremhæves som et mesterstykke, hvor det komplekse program opleves som et logisk hele, forløst med smukke materialer og i sammenhæng med den omgivende by. 

 

For sin evne til at lede lange og komplicerede processer frem til resultater af høj kunstnerisk kvalitet tilkendes Mads Mandrup Eckersberg Medaillen.


Om Eckersberg Medaillen
Med Eckersberg Medaillen kan Akademiet for de Skønne Kunster udmærke et menneske, der har ydet en indsats af høj kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller den bundne kunst. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster lod medaljen præge i bronze i anledning af hundredårsdagen for C. V. Eckersbergs fødsel den 2. januar 1783.

 

Om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
Akademiet virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for områderne arkitektur og billedkunst samt tilgrænsende kunstarter.

 

Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet, der også står til rådighed for rådgivning af kommunale myndigheder mv., samt af Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury, der optager nye medlemmer i Kunstnersamfundet.

Akademiraadet uddeler C.F. Hansen Medaillen, Thorvaldsen Medaillen, Eckersberg Medaillen, Thorvald Bindesbøll Medaljen, N.L. Høyen Medaljen og Franciska Clausen Medaljen.

 

Medaljemodtagere i 2020:

 

C.F. Hansen Medaillen
Signe og Christian Cold
Dan Stubbergaard

Thorvaldsen Medaillen
Poul Pedersen

 

Eckersberg Medaillen
Camilla Berner
René Schmidt
Mads Mandrup
Søren Rasmussen

 

N.L. Høyen Medaljen
Karsten Ifversen

 

Franciska Clausen Medaljen
Lasse Krog Møller
Jan Tanaka, Kathrin Susanna Gimmel, Jakob Steen Christensen (JAJA Architects)

 

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder