Skagenhallen, C.F. Møller Architects - Præsenterer skitser til nyt multifunktionshus i Skagen - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
12.4.2023

Præsenterer skitser til nyt multifunktionshus i Skagen

C.F. Møller Architects afslører de indledende visualiseringer af nyt multifunktionshus i Skagen kaldet Skagenhallen i samarbejde med Skagen Kultur- og Fritidscenter og Skagen Erhvervsforening, som skaber nye rammer for fællesskaber, der skal være med til at holde på og tiltrække borgere.
Skagenhallen, C.F. Møller Architects - Præsenterer skitser til nyt multifunktionshus i Skagen - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Søren Tortzen, C.F. Møller Architects - Præsenterer skitser til nyt multifunktionshus i Skagen - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

Det som i dag kendes som Skagen Kultur- og Fritidscenter skifter navn til Skagenhallen i forlængelse af en stor arkitektonisk bearbejdning udført af C.F. Møller Architects. Resultatet bliver et multifunktionshus, der skal være med til at holde på byens unge – og tiltrække nye borgere.


Det arkitektoniske koncept for projektet tager udgangspunkt i fire grundlæggende greb: etablering af gode efterskolelignende forhold for unge under uddannelse (16-21-årige) og dermed fremme bosætning og modvirke den negativ udvikling i befolkningstal i Skagen, nye attraktive rammer for fællesskabet, hvor unge og byens borgere mødes på tværs af alder i et stort sammenhængende kompleks, der byder på mange spændende aktiviteter indenfor sport, motion, kultur og kunst, genbruge og energioptimere de eksisterende fysiske rammer fra 1972, der udgør gode grundressourcer og funktioner, som det er oplagt at videreudvikle på samt at skabe en ny sammenhængende bygning med et gennemgribende arkitektonisk løft, der fremhæver eksisterende værdier, og supplerer med nye moderne former og funktioner – et identitetsskabende byggeri, som alle byens unge, øvrige borgere, gæster og samarbejdspartnere kan genkende og tage ejerskab af.


”Alle husets funktioner bindes fysisk og visuelt sammen, dels indvendigt af en ny forhal, dels udvendigt af et ensartet facademateriale. Udvidelsen indpasser sig i den eksisterende bygningsvolumen og skala, anvender træ i hovedkonstruktioner og nyfortolker de traditionelle røde tegl, som den oprindelig bygning er opført i, ved at anvende såkaldte teglbaguettes, forklarer Søren Tortzen, designansvarlig og leder af C.F. Møller Architects i Aalborg og uddyber,


”Materialet bruges både som facademateriale, værn, hegn og solafskærmning samt giver mulighed for moderne udformning med afrundende hjørner og organiske former, der både afspejler den rekreative karakter af huset og gør, at bygningen fremstår mere markant i bybilledet.”


Samlingspunkt for byen
Med nye udvidede rammer og samlende arkitektoniske udtryk står den nye Skagenhallen som byens multifunktionelle kulturhus og et moderne fyrtårn for området. Et nyt samlingspunkt i Skagen, der er særdeles velplaceret i forhold til områdets kulturakse, der strækker sig imellem Skagen havn, midtbyen og de øvrige nærliggende kulturdestinationer.
Den nye Skagenhallen understøtter fem udvalgte FN’s verdensmål med et stærkt fokus på at skabe velfungerende fællesskaber, modvirke den negativ udvikling i befolkningstal i Skagen, fremtidssikre den eksisterende bygninger og anvende materialer med fokus på drift og vedligehold, lavt CO2-aftryk og design for dissasembly.

 

Byggeriet omfatter ca. 8.500 m2 nybyggeri samt ombygning af eksisterende bygninger, så der samlet set opnås en størrelse på 15.000 m2.


Næste skridt for projektet er en præsentation for byens borgere, brugere, ikke-brugere, virksomheder og ikke mindst byens unge til en workshop, hvor alle har mulighed for at komme med input og være med til at præge Skagenshallen. Workshoppen hedder Snapshot 2028 og finder sted 18. april.


Præsentationen af skitserne til Skagenhallen kommer i forlængelse af en lignende opgave for C.F. Møller Architects i Grenaa. Her arbejder arkitektvirksomheden på en større bearbejdning af Kulturhuset Pavillonen, som netop også tager udgangspunkt i et oprindeligt byggeri, som er knopskudt over tid, som skal have et gennemgående arkitektonisk udtryk og bringe kulturhuset ind i fremtiden med bedre faciliteter for brugerne og være mere indbydende for både borgere og turister.


Bygherre: Skagen Kultur- og Fritidscenter

Skagenhallen, C.F. Møller Architects - Præsenterer skitser til nyt multifunktionshus i Skagen - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder