Guldborgsund vælger C.F. Møller Architects til at udvikle stort havneområde - C.F. Møller. Photo: Guldborgsund Kommune
21.4.2021

Guldborgsund vælger C.F. Møller Architects til at udvikle stort havneområde

Det bliver C. F. Møller Architects, der skal udarbejde forslag til en helhedsplan for den nuværende erhvervshavn i Nykøbing Falster til en ny spændende bydel med boliger, hotel, restauranter og masser af aktiviteter for borgere og besøgene. Planen for havnen skal ligge klar ultimo august, hvorefter byråd og borgere skal drøfte forslaget.
Guldborgsund vælger C.F. Møller Architects til at udvikle stort havneområde - C.F. Møller. Photo: Guldborgsund Kommune
Guldborgsund vælger C.F. Møller Architects til at udvikle stort havneområde - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Et helt nyt havnemiljø i Nykøbing Falster med plads til promenade, ophold og leg, samt kulturinstitutioner, hotel, café og boliger med blandede ejerformer skal nu udvikles, og C. F. Møller Architects skal stå i spidsen for at udforme helhedsplanen for området.

 

C.F. Møller Architects er et af Skandinaviens førende arkitektfirmaer, og de er valgt af styregruppen for havnen blandt fem fremtrædende arkitektfirmaer. Ved udgangen af august skal de give deres bud på hvordan havneområdet kan udvikles henover de kommende 10-15 år med udgangspunkt i Nykøbing Falsters særkender og identitet.


”Drømmen om en aktiv havn for borgere og besøgende er endelig kommet et vigtigt skridt videre. Det vi skal i gang med nu skal ikke være en kopi af en anden havneby, men noget der er skræddersyet til netop os og vores sted. Det skal udvikle og styrke Nykøbing og hele vores område og være et sted, som vores borgere aktivt vil bruge. Det er yderst vigtigt, at udgangspunktet er en helhedstankegang, hvor hele byen tænkes som ét hele. På den måde er udviklingen af havnen ikke et selvstændigt projekt, men en del af noget større. Jeg glæder mig meget til at drøfte det hele med borgerne, så vi sammen man udvikle havnen til en attraktiv bydel” siger borgmester John Brædder.


Udviklingen på havnen skal spille sammen med både Slotsbryggen og bymidten og skal tilføre nye aktiviteter, nye opholdsområder og et nyt boligområde. Der er fokus på ikke at flytte aktiviteter og detailhandel, men netop skabe nye attraktioner med synergi og sammenhæng mellem de forskellige bydele og understøtte den eksisterende detailhandel i byen.


Og lige præcis det er én af styrkerne ved C.F. Møller, som har stor erfaring med netop by- og havneudvikling.


”Vores foretrukne måde at arbejde på er at sammentænke arkitektur, landskab og bymiljø. Vi ser her en særlig chance for at tage udgangspunkt i middelalderbyens kvaliteter og kombinere dem med det grønne og blå landskab og dermed skabe noget unikt, der kun vil findes i Nykøbing Falster”, siger Julian Weyer, arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects.


C.F. Møllers plan for området skal dække hele den eksisterende erhvervshavn, og ikke mindst 1,4 kilometer af Nykøbings mest centrale havnekaj mod Guldborg Sund. Planen skal afleveres ultimo august, hvor den politiske styregruppe (Økonomiudvalget) og byrådet tager første drøftelse inden hele planen i løbet af efteråret sendes i offentlig høring. På baggrund af input fra borgere og virksomheder vil Økonomiudvalget og Byrådet beslutte, hvordan den endelige helhedsplan for Nykøbing F. havn skal se ud.


Museum Lolland-Falster er én af dem, der glæder sig rigtig meget til den kommende udvikling af havnen:


”Vi flytter museet ned på havnen, og vil derfor være en central del af den udvikling, der skal foregå. Jeg er utrolig glad for at barren for udviklingen bliver sat ekstra højt, og at kulturen, som er en stor del af Guldborgsund bliver sat i centrum” siger direktør for Museum Lolland-Falster Ulla Schaltz.
Hele udviklingen vil foregå over 10-15 år og de 100 mio kr. Guldborgsund Kommune allerede har afsat til projektet, kommer ikke til at stå alene. Investorer, der gerne vil være en positiv del af områdets udvikling og kan se forretningsmuligheder i den nye bydel, er afgørende for at projektet kan realiseres.

 

Pop-up miljø primo juni

Allerede i starten af juni vil der ske ændringer på havnen. Her åbnes der op til et hyggeligt miljø med møbler til at sidde eller klatre på, lyskæder og en lille café i området ved havnekontoret. Museet vil også have en udstilling i området og forhåbentligt kommer der også en wakeboard-bane, som foreningen bag dog fortsat arbejder med at fremskaffe den nødvendige økonomi og myndighedsgodkendelser til.


Pop-up miljøet vil være midlertidigt, og skal fungere som en slags test for hvordan borgerne vil bruge området. Pop-up-området inviterer alle indenfor på havnen, og skaber liv indtil den egentlige omdannelse af havnen går i gang.

 

Der var tale om en inviteret dialog-konkurrence med fem deltagere: C.F. Møller Architects (vinder), Cobe, Effekt, Vandkunsten og Gehl.

 

Pressemeddelelse Guldborgsund Kommune

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder