Designet på nye affaldsløsninger i København er fundet - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Designet på nye affaldsløsninger i København er fundet - C.F. Møller
4.3.2020

Designet på nye affaldsløsninger i København er fundet

C.F. Møller Architects har med Alexandra Instituttet leveret vinderdesignet af en ny løsning, hvor københavnerne kan sortere husholdningsaffald i byrummet.
Designet på nye affaldsløsninger i København er fundet - C.F. Møller

I november udskrev Københavns Kommune designkonkurrence, hvor fem teams skulle dyste om at skabe designet af det nye byrumsudstyr til sortering af husholdningsaffald. Designet af affaldsløsningerne skal være karakteristisk for København, i lighed med de gamle københavnerlamper og byens bænke og affaldskurve, der også har en ikonisk og genkendelig form.

 

Løsningen skal supplere den eksisterende ordning for indsamling af husholdningsaffald og vil ikke erstatte de affaldskurve, som i dag findes i det offentlige rum til gadeaffald.

 

Onsdag d. 4. marts blev vinderen kåret. C.F. Møller Architects med Alexandra Instituttet

har leveret et design, som ifølge bedømmelseskomiteen har særligt udtalte skulpturelle kvaliteter, som kan berige det københavnske bybillede. Vinderforslaget tager udgangspunkt i en designmæssig hovedidé baseret på en kubus med seks snit, som frembringer en hovedform med vinklede flader.

 

Bedømmelseskomiteen vurderer, at konceptet med relativt få konstruktive, men essentielle justeringer under produktudviklingsfasen vil give København en affaldssorteringsløsning, der ikke alene tåler den gentagelse, som de ca. 750 sorteringspunkter kræver, men som også vil berige byen.

 

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) siger: 

- København tager i disse år store skridt mod endnu mere bæredygtighed og cirkulær økonomi. Ét af midlerne til at nå vores ambitiøse mål om 70 procent sortering af husholdningsaffaldet er at sikre, at alle københavnere i deres hverdag kan kildesortere på en let tilgængelig måde, og her skal de nye løsninger spille en væsentlig rolle. Jeg er glad for, at København nu kan tage endnu et skridt i en grøn og bæredygtig retning.

 

Stadsarkitekt og formand for bedømmelseskomiteen Camilla van Deurs siger:

- Med vinderforslaget er der skabet et nyt Københavnerikon som på fornemste kan indgå i byens rum i sammenspil med andre ikoniske byrumselementer som københavnerbænken eller københavnerlampen. Sorteringspunkterne refererer i deres udformning til en kendt geometrisk grundform som en moderne fortolkning af byens ildebrandshuse og skaber dermed en legende reference til byens arkitektur. Punkterne møder byens gulv i bløde former og er dimensioneret efter den menneskelige skala, og dermed opnås et venligt, imødekommende og elegant design der kan indpasses og kombineres på fornemste vis i alle byens mange forskelligartede rum.

 

De to fagdommere i bedømmelseskomiteen Pil Bredahl og Thomas E. Alken siger:

- Vi er enige om at Københavns kommune, har påtaget sig en meget relevant og ambitiøs opgave med udskrivelsen af designkonkurrencen om affaldssortering til Hovedstadens indbyggere. Det taler direkte ind i de forventninger og krav vi har og kommer til at have til en moderne bæredygtig metropol.

 

Mange steder affaldssortere vi jo allerede, men at sætte sorteringen yderligere i system, på en måde så vi forstår affald som den resurse materialer jo er, er den rigtige vej frem. Samtidig er det vigtigt med en æstetik i designet af de fysiske opsamlingspunkter der kan tåle gentagelsen. Det visuelle udtryk skal på den måde også være bæredygtigt, det skal kunne holde visuelt i byens forskellige miljøer.

 

Vi tror at dette projekt kan gøre København til frontløber med hensyn til design der er med til at fremmer den bæredygtige udvikling og de fem finalister, har hver især frembragt stærke koncepter med god forståelse for opgavens kompleksitet og med tydelig kærlighed til byen. Netop derfor kan Københavnere glæde sig til et design, der kommer til at stå som et troværdige vartegn for en grønnere hovedstad.

 

Designet på nye affaldsløsninger i København er fundet - C.F. Møller

Jon Brøcker, chef for Industrial Design hos C.F. Møller Architects siger:

- Vi er pavestolte over at være udpeget som vindere i dette stærke felt og begejstrede over at skulle hjælpe Københavns Kommune med at nå genanvendelsesmålene i kommunens ambitiøse Ressource- og affaldsplan 2024. Vores ambition med vores designforslag til affaldssorteringspunkter er at bidrage positivt til den fortsatte udvikling af Københavns unikke identitet. Vi har bestræbt os på at tilføre al pragmatismen et poetisk lag og ramme den fine balance mellem behovet for synlighed på den ene side og nænsom indpasning i Københavns forskellige typer af byrum på den anden side.

 

Et stort puslespil venter nu

Frem mod 2024 udvider Københavns Kommune den eksisterende indsamling af husholdningsaffald med op mod 750 affaldssorteringspunkter på veje og andre offentlige arealer.

 

Placeringen af de enkelte sorteringspunkter kendes ikke endnu. Anlægget vil foregå i etaper, og hver enkelt etapeplan skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse, ligesom lokaludvalgene vil blive taget med på råd omkring placeringer.

 

Sorteringspunkterne tilpasses de enkelte lokalområder, som nedgravede beholdere eller en form for kube- eller beholderløsning. Efter en stand still-periode skal der findes en producent af sorteringsudstyret, der kan færdigudvikle, teste og producere de beholdere, som skal ud i byen.

 

 

Designet på nye affaldsløsninger i København er fundet - C.F. Møller

Brug for mere plads til sortering

Flertallet af københavnerne bakker op om sortering, og siden 2012 er andelen af husholdningsaffald der sorteres, steget fra 27 til op mod 45 procent. Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har sat et ambitiøst mål om, at 70 pct. af affaldet skal indsamles til genanvendelse i 2024.

 

I dag har ca. 34.000 boliger ikke plads i gården til at kunne sortere alle fraktioner. Med sorteringspunkterne får københavnere mulighed for at aflevere deres kildesorterede affaldsressourcer både i gården og i gaden, og for mange vil det betyde mere fleksibilitet i hverdagen og dermed blive det ekstra skub hen mod at sortere mere.

 

 

Fakta

De fem teams i konkurrencen var:

  1. C.F. Møller Architects med Alexandra Instituttet 
  2. COBE med Nordsense og /KL.7
  3. Designit Denmark  med Out-sider 
  4. Gottlieb Paludan Architects  med inUse, a part of ÅF Digital Solutions
  5. Holscher Design med Extra/Ordinary og PP-Consult

 

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har sat et ambitiøst mål om, at 70 pct. af affaldet skal indsamles til genanvendelse i 2024. I dag er tallet knapt 45 procent.
 

De offentlige sorteringspunkter er et tiltag, som er en del af kommunens Ressource- og Affaldsplan 2024, Cirkulær København, som blev politisk besluttet i 2018.

 

 

Cirkulær København på kk.dk
Designkonkurrencen
Dommerbetænkning

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder