The master plan for Dalum Paper Factory by C.F. Møller Architects, transforms the area into a diverse district with new and old buildings brings new life to the area, which is woven together with the nearby nature and the city of Odense, Denmark. - Nyt liv til gammelt industriområde ved Dalum Papirfabrik i Odense - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Michael Kruse, architect and Partner at C.F. Møller Architects, laying the foundation stone at Dalum Paper factory. - Nyt liv til gammelt industriområde ved Dalum Papirfabrik i Odense - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
11.5.2022

Nyt liv til gammelt industriområde ved Dalum Papirfabrik i Odense

Grundstensnedlæggelse for ny bydel på historisk industriområde ved Odense, hvor C.F. Møller Architects står bag helhedsplan og samtlige bygninger.

 

Store produktionsbygninger og pulserende aktivitet har tidligere karakteriseret området ved den gamle Dalum Papirfabrik. En helhedsplan, som omdanner området til en mangfoldig bydel med nye og gamle bygninger, skaber nyt liv til området, der flettes sammen omkring den nærliggende natur og Odense by. Den nye bydel bliver åbnet mod de grønne omgivelser ved Odense å og indgår i Odenses overordnede landskabelige og rekreative bystrategi.

 

I går blev grundstenen lagt af Odenses borgermester Peter Rahbæk Juel, CEO for MT Højgaard Henrik Mielke, Landedirektør NIAM Danmark Michael Bertelsen samt partner og arkitekt i C.F. Møller Architects Michael Kruse.

Dalum Paper factory by C.F. Møller Architects. - Nyt liv til gammelt industriområde ved Dalum Papirfabrik i Odense - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Historien skal mærkes i bydelen

Helhedsplanen er udviklet med henblik på at bevare områdets industrielle identitet, blandt andet ved transformation af flere gamle bygninger, som omdannes til bolig, erhverv og fællesfaciliteter.

 

- Historien skal mærkes i den nye bydel. Dalum Papirfabrik rummer en fantastisk industrihistorie som vi ønsker at fortælle igennem bevaring og transformation af de gamle industribygninger, der suppleres af nye boliger. Det hele forbindes til det omkringliggende naturområde ved Odense å. På den måde bindes nyt og gammelt sammen – og historien fortsætter og får nyt liv ved at forvandle det tidligere lukkede industriområde til en åben, grøn og levende bydel, siger Michael Kruse, arkitekt og partner ved C.F. Møller Architects.

 

De ikoniske shedtage i bebyggelsen mod Dalumvej fastholdes som identitetsskabende vartegn for den nye bydel. Udover de eksisterende konstruktioner, opføres nye bebyggelser i varierede skala og udformning med slægtskab til industriarkitekturen så området sikres en samlet stemning og egenart.

Tegl har historisk været områdets gennemgående materiale og benyttes også i alle nye bygninger. Udover at flere bygninger bevares, bliver en stor del af de gamle materialer også genbrugt i nye bygninger og landskabet som en del af projektets gennemgående bæredygtighedsstrategi.

 

- Dalum Papirfabrik er en historisk lokalitet i Odense, og et sted der har huset en væsentlig arbejdsplads for mange borgere i over 100 år, og har leveret et vigtigt bidrag for papirproduktion som den største og sidste papirfabrik i Danmark. Det er fantastisk at se byens udvikling igennem de sidste 10 år, hvor Dalum Papirfabrik nu også er historien om byudvikling af allerhøjeste kaliber. Vi ser frem til et flot og markant projekt, der skriver sig i byens historie, siger Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune.

Area of dalum Paper factory, master plan by C.F. Møller Architects. - Nyt liv til gammelt industriområde ved Dalum Papirfabrik i Odense - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Om helhedsplanen for Dalum Papirfabrik

Helhedsplanen for Dalum Papirfabrik omdanner det historiske industrielle område, hvor Dalum Papirfabrik lå, til en ny mangfoldig bydel med tæt kontakt til både natur og Odense by.
Planen omfatter opførelse af 450 boliger af blandede boligtyper, hvoraf en del etableres som lejligheder i de eksisterende fabriksbygninger.


Overordnet set, består den nye bebyggelse af rækkehuse, lejligheder, seniorbofællesskaber, dagligvarebutik og et samlende fælleshus. De mange forskellige boligtyper giver et mangfoldigt og levende byområde.

 

Centralt i området placeres en kulturakse, som er med til at formidle historien om papirfabrikken og samtidig skaber lokale og nære mødesteder. Aksen - med kulturtilbud, butikker og aktiviteter - forbinder området mod byen med de grønne omgivelser ved åen. Områdets grønne karakter styrkes yderligere med et bredt, grønt bælte langs åen, hvor der etableres regnvandsbassiner med rekreative opholdsarealer og render til håndtering af regnvand. En gennemgående cykelsti skaber let tilgængelighed og grøn infrastruktur til og fra Odense centrum.

Business domicile for AG Gruppen at Dalum Paper factory by C.F. Møller Architects. - Nyt liv til gammelt industriområde ved Dalum Papirfabrik i Odense - C.F. Møller. Photo: Michael Kruse

Nyt erhvervsdomicil er allerede i brug

I den ikoniske bebyggelse med shedtagene imod hovedvejen, rykkede de første indflyttere allerede ind i et nyt erhvervsdomicil i starten af maj.

Her stod C.F. Møller Architects også bag transformationen, der omdannede den gamle betonkonstruktion til et nyt erhvervsdomicil for AG Gruppen.

 

Læs mere om Erhvervsdomiciliet i Dalum Papifabrik.

The facade towards Dalumvej after the transformation. Impressive vaulted shed roofs are preserved as a landmark of the new district at Dalum Paper factory by C.F. Møller Architects. - Nyt liv til gammelt industriområde ved Dalum Papirfabrik i Odense - C.F. Møller. Photo: Michael Kruse

Historien bag Dalum Papirfabrik

Den oprindelige bebyggelse for Dalum Papirfabrik ved Odense å blev etableret i 1874 og fungerede frem til 2012, hvor den har haft stor industrihistorisk betydning nationalt og internationalt.

 

Igennem årene var fabrikken en af de væsentligste arbejdspladser i regionen. Fra 1950’erne og frem til 2000 voksede og udviklede fabrikken sig især. Det betyder at området gennem årene blev helt belagt med industribygninger opført i både beton, gule tegl og senere røde tegl. Den ikoniske bebyggelse imod hovedvejen rummede store papirmagasiner i elegante betonkonstruktioner med imponerende hvælvinger i shedtagene. Disse bevares som et vartegn for den nye bydel.

 

I samarbejde med Odense Kommune og Odense Museum er det blevet besluttet hvilke industribygninger, som har særlig historisk betydning, der bidrager til fortællingen om området og derfor bevares.

Stærke referencer på transformationer

C.F. Møller Architects står også bag helhedsplanen for Guldborgsund Havneby, der omdanner industrihavn til levende bydel. Samt Aalborg Havnefront og VIA University College Horsens, som har fornyet og skabt nyt liv til gamle industriområder.

 

Læs mere om masterplanen for Dalum Papirfabrik.

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder