Vision for fremtiden for Uppsala C præsenteret - C.F. Møller. Photo: PLACES
Vision for fremtiden for Uppsala C præsenteret - C.F. Møller. Photo: PLACES
24.5.2022

Vision for fremtiden for Uppsala C præsenteret

Udviklingsplanen for en ny hovedbanegård i Uppsala, som C.F. Møller Architects har udarbejdet sammen med konsulentfirmaet WSP, præsenteres i dag. En ny udviklingsplan for Uppsala C gør byens hjerte til et levende mødested og et effektivt knudepunkt for trafikken. Planen omfatter en ny togstation, et sporområde og en bymidte i tilknytning til stationsområdet.
Vision for fremtiden for Uppsala C præsenteret - C.F. Møller

Uppsala vokser, og flere og flere mennesker flytter ind i byen. Det betyder, at der skal bygges nye boliger og være plads til flere virksomheder. Samtidig er en øget kapacitet for jernbanetrafikken til området afgørende for, at der kan ske en optimal og langsigtet byudvikling. Østkystbanen har brug for to nye spor, og den offentlige transport skal udbygges med Uppsala Central i centrum for alt dette.


– Vi er glade og beærede over at få mulighed for at bidrage til et af Sveriges mest spændende byudviklingsprojekter i et så tæt samarbejde med kommunens embedsmænd og politikere. Planen er baseret på Uppsalas værdi som Sveriges førende universitetsby – og sætter mennesker og bæredygtige mobilitetsløsninger som f.eks. cykling i centrum. Udvikling af områder nær stationer og i byens centrum baseret på beliggenhed er en af nøglerne til bæredygtig byudvikling i fremtidens storbyer," siger Mårten Leringe, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects.

Vision for fremtiden for Uppsala C præsenteret - C.F. Møller. Photo: PLACES

Udviklingsplanen for Uppsala C er en langsigtet byudviklingsstrategi, der går hånd i hånd med Uppsalas mål om at være en sammenhængende, bæredygtig og attraktiv by. Samt Sveriges transportpolitiske vision om et smidigt, grønt og sikkert transportsystem. Visionen for Uppsala C er blevet fastlagt i tæt dialog med borgere, politikere og embedsmænd.


– Nu får vi i den politiske arena en solid udviklingsplan for Uppsala C til videre forberedelse. I takt med at antallet af indbyggere i Uppsala stiger, har vi brug for en større centralstation med plads til fire spor og flere passagerer, og derfor er det vigtigt at træffe en beslutning om dette så hurtigt som muligt," siger Erik Pelling (S), formand for byrådet.


WSP har leveret ekspertise inden for ejendomsudvikling, kommercielle analyser, trafikplanlægning og bygge- og anlæg samt global ekspertise inden for områder som tagdækning.


– Vi har haft et rigtig godt samarbejde i projektet, hvor vi hos WSP har kunnet bidrage med flere specialkompetencer i kombination med specifik lokal viden og global ekspertise. Uppsala vil fortsætte sin udvikling og vækst i de kommende år, og udviklingen af Uppsala C vil vise de høje ambitioner som byen har. Nemlig en ambition, hvor Uppsala skal være på forkant med byudviklingen og skabe attraktive og bæredygtige steder for mennesker, siger Emelie Arnoldsson, kontraktchef hos WSP.

 

 

Vision for fremtiden for Uppsala C præsenteret - C.F. Møller. Photo: PLACES

Fordoble antallet af togpassagerer inden 2050


Hver dag bevæger mere end 100.000 mennesker sig inden for stationsområdet, hvoraf ca. 45.000 rejser med tog. I 2050 forventes Uppsala at have dobbelt så mange togpassagerer, hvilket er i overensstemmelse med ambitionen om, at Uppsala Kommune skal være fossilfri i 2030 og klimapositiv i 2050.


Udviklingsplanen foreslår en ny stationsbygning med kontorer, stationsfunktioner, mødesteder, restauranter og butikker samt en ny, moderne cykelgarage for alle pendlere i direkte forbindelse med sporene. Med levende facader i alle retninger bliver der skabt et behageligt og sikkert sted selv uden for myldretiden. Sammen med forslagene om yderligere kontorbygninger ved siden af Uppsala C og en række nye pladsdannelser bliver sikkerheden øget ved at skabe yderligere bevægelse, så flere mennesker vil bevæge sig i området.

Vision for fremtiden for Uppsala C præsenteret - C.F. Møller. Photo: PLACES

En fremtidssikret plan med fokus på grønne strategier


Visionen for det nye stationsområde er at skabe et urbant, levende, bæredygtigt og grønt bymiljø. Planlægning med grønne byelementer er en vigtig forudsætning for bæredygtig byplanlægning og for målet om at bremse klimaændringerne. Planen foreslår en række grøn-blå løsninger, der tilsammen bidrager til en socialt, økonomisk og økologisk bæredygtig by. For eksempel genetableres stationsparken som et sted for mennesker og grønt omgivelser, og Bergsbrunnaparken forbindes med Frodeparken for at danne stier gennem stationsområdet.


Udviklingsplanen beskriver således en vision, hvor Uppsala C er forbundet med byens destinationer via grønne korridorer. I forbindelse med stationsområdet bliver der skabt destinationspunkter og pladsdannelser, hvor social interaktion og forretningsmuligheder er centrale. De offentlige miljøer tilbyder en række forskellige aktiviteter, hvor folk i alle aldre føler sig trygge og sikre. Pladser, gader og parker skaber et levende bymiljø, samtidig med at eksisterende natur bevares og nye værdier tilføjes, f.eks. integrerede økosystemtjenester og rekreative området.

Vision for fremtiden for Uppsala C præsenteret - C.F. Møller. Photo: PLACES

De næste skridt for detaljerede planer


Arbejdet med udviklingsplanen startede i 2019, og i efteråret 2020 vandt C.F. Møller Architects sammen med WSP en pris i byudviklingsopgaven Uppsala C, "Uppsalapaketet", som er et samarbejde mellem Uppsala Kommune, den svenske stat og Region Uppsala. Jernhusen, Trafikverket og ejendomsudviklere har også deltaget i arbejdsgruppen.


En udviklingsplan er en konkret og vejledende plan for udviklingen af et område, som danner grundlag for detaljerede planer. Arbejdet med de detaljerede planer påbegynder så snart kommunalbestyrelsen har godkendt udviklingsplanen. Byrådet træffer sin afgørelse den 15. juni.

 

Projektbeskrivelse

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder