NTNU Gløshaugen - C.F. Møller Architects og Rambøll vinder stor campus-opgave i Norge - C.F. Møller. Photo:  Foto Erik Børseth, Synlig design og foto asNTNU
13.7.2020

C.F. Møller Architects og Rambøll vinder stor campus-opgave i Norge

Norges tekniske og naturvidenskabelige universitet (NTNU) skal samles på en ny campus i Trondheim, og C.F. Møller Architects og Rambøll vinder sammen opgaven med at udvikle den nye campus.

Frem mod 2029 skal NTNUs fagmiljøer spredt i Trondheim samles i én bynærcampus i området omkring Gløshaugen i Trondheim.

Målet er at sænke tærsklen for at kunne studere, forske, innovere og formidle på tværs af traditionelle fagdiscipliner og skabe grundlag for højere kvalitet i uddannelse, forskning og formidling. Det overordnede mål er, at der skabes en robust og fleksibel infrastruktur, der styrker tværfaglighed og skaber mulighed for gode synergieffekter.

 

Udviklingen af Campus NTNU fordeler sig over to faser, og et konsortium bestående af C.F. Møller Architects og Rambøll Norge (arkitekter og ingeniører) vinder første fase af udviklingen, som omfatter programmerings- og projekteringsydelser samt option på dele af fase to, som omhandler detailprojektering af optil 70.000 m² byggeri.


Projektteam med lang og bred erfaring
- Vores ambition er at omsætte Statsbygg og NTNU´s skitserede samlingsplan til en arkitektur, der understøtter livlige studie- og tværfaglige innovative forskningsmiljøer med en udadvendt agenda med det klare mål at NTNU bliver en levende og fremtidssikret universitetshub i dialog med Trondheim og i stand til at positionere NTNU yderligere internationalt som et af Nordens fremmeste tekniske og naturvidenskabelige universiteter, siger Mads Mandrup Hansen, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects.

 

- Dette er et vigtigt og profileret projekt, vi er virkelig glade for at kunne trække i land. NTNU er sandsynligvis det største projekt i Trøndelag efter udvidelsen af St. Olavs Hospital, og vi noterer med stor tilfredshed, at Rambølls bredde og kapacitet samt spidskompetencer indenfor store og komplekse projekter har været udslagsgivende. Vi har sammen et projektteam, med hovedleverancer fra Rambøll og C.F. Møller Architects, med samarbejdspartnere, der har en lang historie med godt samarbejde bag sig, både globalt og lokalt, siger Bjørn Tore Landsem, direktør hos Bygg og arkitektur hos Rambøll Norge.

 

NTNU Campus-projektet finansieres af staten i Norge som et statsligt byggeprojekt. Projektet er det største i NTNUs samlede projektportefølje for campus-udvikling.

 

Statsbygg har ansvaret for at bygge op til 92.000 m² og ombygge op til 45.000 m² universitetsbyggeri for at gøre det muligt at samle NTNU i Trondheim i løbet af de næste ti år.

 

- Rambøll og C.F. Møller Architects’ team opfyldte alle vores kvalifikationskrav, og vi ser frem til at starte processen op i samarbejde med NTNU, siger bygherredirektør og projektleder Marius Tunstad i Statsbygg.

 

Den nye campus
Den fysiske infrastruktur er et af virkemidlerne, der påvirker hvordan universitetets kerneopgaver kan udøves og udvikles. NTNU skaber med sin campusudvikling grundlag for NTNUs kerneopgaver indenfor uddannelse og læringsmiiljøer, forskning, kunst, innovation, nyskabelse og formidling. Videreudviklingen af NTNUs campus er dermed et værktøj til at understøtte faglige ambitioner og ønsker om strategisk retning.

 

Et godt planlagt og udformet campus skaber grundlag for mere samarbejde og flere og bedre muligheder for at kombinere kundskaber og fag samt bedre kommunikation mellem studerende, studerende og forskere og mellem Akademia, erhvervsliv og lokalsamfund.

 

Samlingen af NTNUs campus i Trondheim er en vigtig driver i campusudviklingen, da den indbefatter en milliardinvestering fra staten og skal gennemføres indenfor en afgrænset tidsperiode.

 

Erfaring med campusudvikling
C.F. Møller Architects har stor erfaring med udvikling af campus og forsknings- og undervisningsinstitutioner i Europa og Norden. Arkitektvirksomheden står bl.a. bag Mærsk Tårnet, et research- og undervisningskompleks for Københavns Universitet, Biomedicum, et power-house for forskning i Stockholm for Karolinska Institutet samt udvikling af campus for Copenhagen Business School og Heidelberg Universitetet i Tyskland.

 

Om NTNU
NTNU (Norges tekniske og naturvidenskabelige universitet) er et internationalt orienteret universitet med hovedsæde i Trondheim og campusser i Gjøvik og Ålesund.

NTNU har en teknisk-naturvidenskabelig hovedprofil, en række professionsuddannelser og en stor faglig bredde, der også inkluderer humaniora, samfundsvidenskab, økonomi, medicin, sundhedsvidenskab, arkitektur, iværksætteri, kunstfag og kunstnerisk virksomhed.

 

Projektteringsgruppen består af C.F. Møller Architects og Rambøll Norge (arkitekter og rådgivere) og følgende underrådgivere:
• Fabel Arkitekter (NO)
• Oslo Works (NO)
• Mtre (DK)
• Rolvung & Brøndsted Arkitekter (DK)
• Aas-Jacobsen (NO)


Budget: 9 milliarder NOK.
Arbejdet forventes at begynde i august 2020.
Statsbygg modtog i alt syv bud i konkurrencen om opgaven.

 

Statsbygg
NTNU

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder