Søværket, C.F. Møller Architects - Fremmer grøn omstilling med transformation af tidligere vandværk - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Søværket, C.F. Møller Architects - Fremmer grøn omstilling med transformation af tidligere vandværk - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
18.11.2022

Fremmer grøn omstilling med transformation af tidligere vandværk

C.F. Møller Architects transformerer et tidligere vandværk i Viborg til kombineret bypark, varmeværk og regnvandsbassin, der fremmer den grønne omstilling både i relation til vand, miljø og energi.

 

Den gamle røde vandværksbygning på Sct. Kjelds Gade ved Nørresø er en vigtig brik i Viborgs historie, da den husede byens første vandværk, der sikrede forsyningen af rent drikkevand til Viborgenserne i starten af 1900-tallet. Nu genbruges det tidligere vandværk til kombineret bypark, varmeværk og regnvandsbassin, der fremmer den grønne omstilling både i relation til vand, miljø og energi.


Søværket, som projektet er døbt, skal formidle sin historie gennem bevarelsen og (gen)anvendelsen af både den gamle vandværksbygning og den senere etablerede rentvandstank. Vandværksbygningen skal fremover huse et varmepumpeanlæg, der kan forsyne områdets fjernvarmeforbrugere ved at trække varme ud af de gamle boringer.

Jens Rex, C.F. Møller Architects - Fremmer grøn omstilling med transformation af tidligere vandværk - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Silas Andersen

”Projektet Søværket demonstrerer potentialet i at genanvende gamle tekniske anlæg på innovative måder, til gavn for både miljøet og beboerne. Denne form for flerstrengede strategier kan give værdi i mange sammenhænge, så Søværkets løsninger kan være til inspiration for mange andre kommunale udfordringer rundtom i landet”, forklarer Jens Rex Christensen, Head of Landscape & Urbanism hos C.F. Møller Architects.

Søværket, C.F. Møller Architects - Fremmer grøn omstilling med transformation af tidligere vandværk - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects


Legende formidling af både historie og teknik
I rentvandstanken bliver der etableret et fosforrenseanlæg til brug i varmeproduktionen, mens der på tankens overflade etableres et område til leg og ophold. Her kan man både opleve områdets historiske funktion som vandværk og dets nye varmeproducerende og regnvandshåndterende – f.eks. ved brugen af vandrør i udformningen af borde og bænke.
Omkring opholdsområdet på rentvandstanken bliver der desuden etableret et bassin, der dækker størstedelen af Søværkets areal, og som skal rumme 5.500 m3 regnvand. Bassinet renser regnvandet fra oplandet, der er separat kloakeret, inden udledning til Nørresø, sådan at Søværket i fremtiden bidrager både til byliv, energiforsyning og vandkvalitet samtidigt med at de historiske fortællinger styrkes.


”Vi står hos Energi Viborg Vand med et behov for en teknisk løsning, der renser områdets regnvand, inden det løber ud i Nørresø, og vi ved fra en række projekter, at vand bare kan noget, når det kommer til udformningen af spændende byrum. Derfor er det også meget tilfredsstillende, at vi med Søværket har fundet sammen om at udvikle nogle dobbeltfunktioner med f.eks. broer, der også agerer sandfang og vandindtag til en varmepumpe. På den måde bruger vi vandet på en måde, der skaber værdi for området,” fortæller Flemming Hermann, der er chef for Energi Viborg Vand A/S.


Bag projektet står et tværfagligt samarbejde mellem Energi Viborg Vand A/S, Viborg Varme, Viborg Kommune og C.F. Møller Architects. Efter planen kan dele af anlægget være i drift i sidste halvdel af 2023, mens den endelige færdiggørelse med adgang for offentligheden forventes færdig i 2024.

Gettröverket, C.F. Møller Architects - Fremmer grøn omstilling med transformation af tidligere vandværk - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Lignede opgave i Sverige
Tidligere i år startede C.F. Møller Architects arbejdet med en plan for udbygning og udvikling af Getteöverket i den sydsvenske kystby Varberg som følge af byens vækst. Her omdannes et utilgængeligt rensningsanlæg til at være et åbent og inviterende område og er en model for, hvordan forsyningsbygninger i bymiljøer kan udvikles i fremtiden. Langs bassiner ved bebyggelsen anlægges et grønt aktivitetsspor, der sammen med de blå kvaliteter fra vandet tilfører rekreative værdier. En bred fodgænger- og cykelsti skaber let adgang området og rensningsanlægget, et nyt videnscenter for besøgende. Udvidelsen af rensningsanlægget er en landskabsintegreret bygning med grønne tage, som integreres og gøres tilgængelige i parkmiljøet gennem skrånende tagflader.

 

Getteröverket
Energi Viborg

Søværket, C.F. Møller Architects - Fremmer grøn omstilling med transformation af tidligere vandværk - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder