Aarhus Blueline, C.F. Møller Architects - Nyt landskabskoncept styrker biodiversitet i Aarhus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Aarhus Blueline, C.F. Møller Architects - Nyt landskabskoncept styrker biodiversitet i Aarhus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
14.12.2022

Nyt landskabskoncept styrker biodiversitet i Aarhus

Et nyt landskabskoncept fra C.F. Møller Architects til sydmolen på ny yderhavn i Aarhus, byder på stenrev, lagune og biodiversitetstiltag samt bastioner til fiskeri, sport og fritid.

 

Aarhus Blueline er navnet på et nyt landskabskoncept, som skal være et anderledes aarhusiansk blågrønt samlingspunkt, som samtidigt styrker livet under vandet. Aarhus Blueline aktiverer sydmolen på den planlagte nye yderhavn i Aarhus, med en bugtet mole som integrerer en lagune, udkigsposter samt bastioner til fiskeri, sport og fritid, og større stenrev under vandet, der øger biodiversiteten – og samtidig kan gøre havneområdet mere tilgængeligt og oplevelsesrigt.

Aarhus Blueline, C.F. Møller Architects - Nyt landskabskoncept styrker biodiversitet i Aarhus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

På Aarhus Blueline bevæger man sig langt ud i bugten, og man får hermed mulighed for at betragte både havet men også byen fra en helt ny vinkel. Sådan kan havnen bidrage til byens rekreative forløb, på samme vis som Ådalen, Marselisskovene og Risskov i dag indrammer byen langs vandet.


Aarhus Blueline bliver skabt ud fra forskellige zoner med vidt forskellige atmosfærer. Fra den åbne og blottede molekant, over et mere kuperet klitlandskab og til en tættere plantagezone, der indrammer området og skærmer mod industrihavnen med en tættere og højere beplantning.

Julian Weyer, C.F. Møller Architects - Nyt landskabskoncept styrker biodiversitet i Aarhus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mike Hamborg

”Det særlige ved Aarhus Blueline er sammensmeltningen mellem blå og grønne naturelementer. På den ene side bevæger man sig igennem og på kanten af et kystlandskab, der sammenbringer det åbne klitlandskab og det mere tæt beplantede plantagelandskab. På den anden side får man mulighed for at bevæge sig helt ned til vandet og gå på opdagelse i og omkring havmiljøet.”, siger Julian Weyer, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects.

Aarhus Blueline, C.F. Møller Architects - Nyt landskabskoncept styrker biodiversitet i Aarhus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Forbindelser på tværs af molen

Ved at lukke havet ind på bagsiden af molen skabes en lagunebiotop, som bliver en unik destination i Aarhus. Lagunen er tænkt som et sted hvor børn og familier kan komme og opholde sig og få en bedre forståelse af det liv der er under vandet.


En række forskellige bastioner indbyder til forskellige programmer på langs og på tværs af molen. Her har man både mulighed for at udforske revet, tage ophold og nyde udsigten over bugten, fiske og dykke. Bastionerne er opbygget i beton, der falder ind og tilpasser sig molens niveauer, så der skabes mindre nicher. For enden af molen rejser giver et nyt udsigtstårn af træ de besøgende mulighed for at komme op og opleve Aarhus 360 grader rundt, og kan også tjene som dommertårn til sejlsportskonkurrencer.


”Det har været vigtigt for os at indtænke byens borgere i projektet. Det er noget af det, som flere aarhusianerne i hvert fald har efterspurgt. Havneområdet er jo i dag forholdsvist lukket, fordi vi er pålagt strenge sikkerhedskrav. Men med etablering af Yderhavnen og Blueline har vi faktisk muligheden for at åbne havnen mere og give et nyt rekreativt samlingspunkt for byens borgere.”, siger Thomas Haber Borch, CEO i Aarhus Havn.

 

Aarhus Blueline er blevet til i samarbejde med Aarhus Havn, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Aarhus Universitet og Aarhus kommune.


Projektet er en særskilt del af en udvidelse af Aarhus Havn, kaldet Yderhavnen, som Aarhus Havn står bag, og vil blive realiseret, når der bliver givet byggetilladelse fra Aarhus Kommune.
Projektbeskrivelse

 

Projektbeskrivelse
Yderhavnen

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder