Pavillonen, C.F. Møller Architects - Pavillonen i Grenaa på vej med ambitiøse planer og stor udvidelse - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Pavillonen, C.F. Møller Architects - Pavillonen i Grenaa på vej med ambitiøse planer og stor udvidelse - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
15.3.2023

Pavillonen i Grenaa på vej med ambitiøse planer og stor udvidelse

Pavillonen afslører nye og store planer for en markant udbygning, der sætter en ny arkitektonisk standard for kulturbyggerier i området og udvider kunstens udfoldelsesmuligheder, sammenhæng med naturen og gør kulturen til et turistmål.

 

Planerne viser en ny talentscene, en ny kunsthal og en ny tagterrasse med plads til events og kultur i en ny arkitektonisk sammenhæng i de mange i dag usammenhængende bygninger, der over de seneste 120 er føjet til kulturhuset. Samtidig trækkes naturen ind i kulturen, og der skabes hjerterum til det mangfoldige daglige kulturliv i en stærk sammenhæng med det omkringliggende landskab. Alt sammen samlet under ét tag. Pavillonen arbejder sammen med Grenaa Kunst- og Musikforening og C.F. Møller Architects om fremtidens måde at bringe kulturen sammen på i Grenaa.

 

Pavillonen i Grenaa har længe været et kulturelt omdrejningspunkt for borgerne i Grenaa og Norddjurs, hvor den har samlet musik, teater, undervisning, sport og mange andre kulturelle begivenheder. Dog ikke under samme tag, og Pavillonen er derfor præget af at være knopskudt i takt med, at nye behov er opstået siden den første bygning stod færdig i 1902. Nu er tiden kommet til at bringe Pavillonen ind i de næste 100 år med en gennemtænkt arkitektonisk løsning, der både skaber plads til udstilling af kunst og til nye debuterende musikalske talenter. Samtidig bliver Pavillonen åbnet mod det smukke omkringliggende landskab med både å og park, så det i højere grad bliver et sted at opholde sig før og efter sport og kulturelle oplevelser og for dem, som blot er ude at gå en tur i landskabet.

 

”Vores overordnede mål med denne plan er at bringe Pavillonen ind i fremtiden. Vi vil skabe bedre og flere muligheder for at lade kulturen udfolde sig, og vi vil forlænge og forny publikums oplevelse ved at skabe gode rammer for både at kunne mødes inden oplevelsen og ikke mindst blive hængende lidt efter oplevelsen og tale om den”, forklarer Jesper Jul, direktør Pavillonen, en af initiativtagerne til at tage Pavillonen ind i fremtiden.

Pavillonen, C.F. Møller Architects - Pavillonen i Grenaa på vej med ambitiøse planer og stor udvidelse - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Bedre udfoldelsesmuligheder for kulturen
Pavillonen, der har over 100.000 gæster igennem døren på årsplan, anvendes allerede i dag af en række brugere fra lokale foreninger til undervisning, teater, musik og kunst og sport, og de kan nu se frem til bedre forhold og udfoldelsesmuligheder. Brugerne har selv haft mulighed for at komme med input i processen med at finde frem til den skitserede løsning, som bl.a. byder på en helt ny kunsthal og en ny scene dedikeret til de helt nye musikalske talenter samt et nyt indre design og udseende udadtil, så Pavillonen opleves som et samlet byggeri i bedre sammenhæng med den omkringliggende natur.

 

”Det er vigtigt og godt at inddrage vores mange forskellige brugere i processen for at sikre, at vi får et nyt hus, som fungerer til de mange forskelligartede aktiviteter, vi rummer. Resultatet skal give bedre udfoldelsesmuligheder for den enkelte aktivitet. Fx giver den nye kunsthal mulighed for også at kunne udstille videokunst og skulpturer og malerier slipper for at hænge en smule stedmoderligt på gangene,” fortæller Jesper Jul.

Den 29. marts kl. 19.00 afholdes der et åbent arrangement på Pavillonen, hvor projektet præsenteres yderligere. Alle er velkomne til at deltage, og der er mulighed for at komme med kommentarer og input til det præsenterede.


Styrker det musikalske vækstlag
Musikken har siden 1960’erne været et trækplaster, og Pavillonen har tradition for at give plads til musikere som DAD, Michael Falch, TV2, Kliché og mange andre lige før, de blev rigtig store. Nu vil Jesper Jul gerne et spadestik dybere i talentlaget og give spirende talenter en scene at træde op på i forbindelse med et nyt caféområde.

 

”Vi skaber en café, der vender ud mod åen. Caféen skal både appellere til dem, som er kommet for at opleve et af de mange tilbud i huset, men også være et fint lille stoppested for dem, som er ude at gå en tur i de smukke omgivelser og lige vil have en pause uden at miste kontakten til naturen. Og så rummer caféen en helt ny scene, hvor de unge musikere kan vise deres talent frem”, fortæller Jesper Jul.

Søren Tortzen, C.F. Møller Architects - Pavillonen i Grenaa på vej med ambitiøse planer og stor udvidelse - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

Sammenhængende og inviterende arkitektur
Arbejdet med at skabe de nye rammer er udført af C.F. Møller Architects i samarbejde med Jesper Jul og brugerne af Pavillonen. En væsentlig del af opgaven har været at skabe en arkitektonisk sammenhæng mellem alle de eksisterende knopskudte bygninger i kombination med helt nye – og ikke mindst at åbne kulturhuset mod omgivelserne og inddrage naturen ved at skabe en sammenhæng til det smukke omkringliggende landskab.

 

”Vores overordnede greb består af tre dele: Historiefortællingen med fokus på Pavillonens stærke historie, hvor de ældste og mest værdifulde bygninger fritlægges og gøres til omdrejningspunkt og pejlemærker i det nye kompleks. Arkitektonisk helhed med et stort samlende tag, der favner alle funktioner og skaber arkitektonisk ro og helhed og samtidig gør kulturhuset tilgængeligt med offentlig adgang til et spændende taglandskab, der både byder på unik udsigt og spændende arrangementer. Og sammenhæng mellem bygning og landskab, hvor det, som i dag opleves som kulturhusets bagsider, gøres til forsider og åbner huset op og aktiverer de smukke omgivelser både mod parken, men ikke mindst mod Grenaaen, der løber langs huset”, fortæller Søren Tortzen, designansvarlig og leder af C.F. Møller Architects’ kontor i Aalborg, som leder arbejdet.

 

Et nyt kulturelt og arkitektonisk pejlemærke
Den omfattende bearbejdning af arkitekturen skal ikke kun skabe gode rammer for brugere, ansatte og gæster. Håbet er også, at et nyt sammenhængende byggeri med en tydelig og arkitektonisk spændende profil bidrager til at positionere og synliggøre Grenaa og Norddjurs, så egnen i højere grad bliver en kulturdestination at rejse efter og styrker den lokale stolthed.

 

”I al ydmyghed så er vores ambition, at det nye Pavillonen vil placere sig stærkt på det kulturelle landkort, som vi har set det med andre fine byggerier i det nogle kalder Vandkantsdanmark, så folk udenfor lokalområdet får lyst til at besøge os – og så selvfølgelig noget, vi kan være stolte over og glæde os over som kulturelt samlingspunkt”, siger Jesper Jul.

 

Bred kommunal opbakning
Projektet har en stor kommunal opbakning, hvilket blandt andet ses ved at Norddjurs Kommune har bevilget 975.000 kroner til projektets opstart. Derudover er Kultur- og Fritidsudvalget repræsenteret i styregruppen, som i øvrigt har flere lokale aktører med, blandt andre Grenaa Kunst- og Musikforening.

 

Pavillonen, Grenaa
Download pressemateriale

Pavillonen, C.F. Møller Architects - Pavillonen i Grenaa på vej med ambitiøse planer og stor udvidelse - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder