C.F. Møller Architects skal lave landskabskoncept til verdenskulturarv-område - C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
5.10.2020

C.F. Møller Architects skal lave landskabskoncept til verdenskulturarv-område

C.F. Møller Architects vinder opgaven om et nyt landskabskoncept for Dannevirke i Tyskland, der sammen med Hedeby er udpeget som Verdenskulturarv af UNESCO.
C.F. Møller Architects skal lave landskabskoncept til verdenskulturarv-område - C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
C.F. Møller Architects skal lave landskabskoncept til verdenskulturarv-område - C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Det historiske fæstningsværk Dannevirke regnes som Nordens største fortidsminde, og blev i 2018 sammen med Hedeby optaget som Verdenskulturarv af UNESCO. Stigende besøgstal og dermed forbundne behov for bedre formidling, orientering, adgangsveje og opholdsmuligheder får nu Dannevirke Kommune til at igangsætte et nyt samlet landskabskoncept for monumentet og dets omgivelser, en opgave C.F. Møller Architects har vundet.

 

Beskyttelse og udvikling
Dannevirke er en kombination af volde, mure og vådområder, der forløber tværs over den gamle danske landsdel Sydslesvig i det nuværende Nordtyskland. De fleste besøgende kommer til den centrale hovedvold ved Dannevirke Museum, hvor bl.a. Valdemarsmuren fra 1100-tallet, Porten til Norden og en kanonskanse fra de Slesvigske Krige er vigtige attraktioner.

 

Opgaven tager afsæt i et større forarbejde som Dannevirke Kommune har stået for i samarbejde med Verdenskulturarvskontoret i det Arkæologiske Amt, Kreis Schleswig-Flensburg, Sydslesvigsk Forening og Haddeby Amt. Her har man identificeret behovet for at skabe nye besøgeroplevelser og samtidigt beskytte monumentet bedre, ved at skabe attraktive stier og rundgange langs med og på tværs af volden, med formidlingspunkter og opholdskvaliteter. Samtidigt skal tilgængeligheden og de trafikale ankomststeder styrkes, og områdets samlede betydning som naturområde højnes.

 

C.F. Møllers opgave bliver derfor at udarbejde et samlet landskabskoncept for det centrale område omkring Hovedvolden, Kovirke-volden, Nordvolden og Krumvolden. Her findes også dele af Hærvejen samt historiske borganlæg og skanser og den drænede tidligere Dannevirke sø.

 

Landskabskonceptet skal vise strategier og løsninger som forener de funktionelle og fredningsmæssige behov med en samlet vision, der integrerer landsbyen, monumentet og landskabet til et nyt parkmiljø der både økologisk og oplevelsesmæssigt skaber nye perspektiver for beboere og besøgende.

 

- Det er en stor ære for os at få denne opgave og blive vist tilliden til, at vi på en gang kan sikre bevarelsen af denne vigtige kulturarv samtidig med, at vi udvikler området og sikrer det ind i en fremtid med flere besøgende, siger Julian Weyer, arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects.

 

Voksende opgaveportefølje i Tyskland
Opgaven kommer i forlængelse af en række andre nye opgaver i Tyskland for C.F. Møller Architects, som stiftede et kontor i Berlin i 2019. I september blev det officielt, at C.F. Møller vandt konkurrencen om udvidelsen af det tyske miljøministerium i Berlin med et bæredygtigt træbyggeri. Før det vandt den skandinaviske arkitekt virksomhed en konkurrence om banken Berlin Hyps nye hovedsæde, som er et innovativt og bæredygtigt byggeri, der matcher bankens profil. Derudover arbejder virksomheden på projekter indenfor masterplanning, healthcare, boliger og kontorer netop nu.

C.F. Møller Architects skal lave landskabskoncept til verdenskulturarv-område - C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder